FÖR AFFÄREN​

FÖR ORGANISATIONEN​

FÖR KOMPETENSPUSSLET​

För affären

Säkra er investering och att kunskapen fortsatt används i vardagen

VerksamhetensDNA™

ArbetsrelateratDNA™ online

UPPFÖLJNING

Metodstöd

OrganisationsDNA™

GruppDNA

Kunskapsupplägg

Med vårt Metodstöd säkerställs att nya medarbetare eller förändringar i organisationen hanteras så att er investering i vår modell säkras och att kunskapen om preferenser fortlever i organisationen. 

I vårt Metodstöd ingår avstämningar varannan månad för att säkerställa att uppdateringar görs när det sker förändringar i er verksamhet. 

I samband med detta görs nya sammanställningar av Preferensanalys™, OrganisationsDNA™ och GruppDNA™ för att spegla nuläget. 

Det innebär även att nyanställda personer införlivas i den data vi uppdaterar genom att utföra ArbetsrelateratDNA™ digitalt. Vi ombesörjer även att dessa får den kunskap som behövs för att kunna medverka på samma nivå som de som redan deltagit i våra Kunskapsupplägg™.   

Vi rekommenderar att förnya ArbetsrelateratDNA™ efter 14-16 månader för att hålla data aktuell. 

Matcha vid rekrytering:  
Vi rekommenderar att använda ArbetsrelateratDNA™ vid rekrytering då det ger en unik möjlighet att matcha med befintlig organisation och underlätta onboarding.

Läs mer om våra  Rekryterings-och Matchningstjänster.