FÖR AFFÄREN​

FÖR ORGANISATIONEN​

FÖR KOMPETENSPUSSLET​

För affären

Säkerställ preferensmatchning mellan
ledning och organisation

VerksamhetensDNA™

ArbetsrelateratDNA™ online

Metodstöd

PREFERENSANALYS™

OrganisationsDNA™

GruppDNA

Kunskapsupplägg

Vår Preferensanalys™ hjälper er att konkretisera förutsättningarna för att genomföra de planer och aktiviteter ni beslutat om.

Den beskriver vilka förutsättningar som finns för att nå mål med den sammansättning av grupp som finns. Analysen beskriver bakgrunden till varje individs och teams leveransprocess.

Vår Preferensanalys visar VAD och HUR individer och team väljer att leverera med mappning mot ledningens och chefernas preferenser, med vårt digitala verktyg ArbetsrelateratDNA™ som grund.Genom analysen kan ledare och team förutse och styra möjligheten att nå uppsatta mål.Genomförandeprocess:
  • Relevanta personer genomför ArbetsrelateratDNA™ digitalt.
  • Resultatet sammanställs i OrganisationsDNA™ och GruppDNA™ och visar mappning mot befintlig verksamhet, ledning och team.
Nästa steg   Våra effektiva Kunskapsupplägg

Vi fördjupar förståelse för resultaten och breddar kunskapen om vilka preferenser och agerande som råder och hur de kan omsättas konkret i vardag och handling.