FÖR AFFÄREN​

FÖR ORGANISATIONEN​

FÖR KOMPETENSPUSSLET​

För affären

Kartlägg hur leverans och implementation
kommer att falla ut

kartläggning

VerksamhetensDNA™

ArbetsrelateratDNA™ online

Metodstöd

OrganisationsDNA™

GruppDNA

Kunskapsupplägg

Vårt forskningsgrundande online-baserade verktyg, kartlägger preferenser hos en verksamhet och organisation.
Vi åskådliggör vilka preferenser och perspektiv som råder i er organisation och hur dessa påverkar det slutgiltiga resultatet.
Upplägget bygger på övningar där man inte kan styra resultatet, utan får veta sitt tillvägagångssätt efter att övningarna är slutförda. Bevisad hög validitet på 0,95.
VerksamhetensDNA™ – kartlägger preferenser hos kunder och intressenter i omvärlden och vilka krav dessa ställer på er leverans.

ArbetsrelateratDNA™ – Kartlägger preferenser hos organisationen och visar hur val och prioriteringar ligger till grund för individers agerande.

VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™ har sin utgångspunkt i tre områden:
  • Hur olika problemlösningsperspektiv används för att leverera ert uppdrag.
  • Hur värderingar påverkar era prioriteringar och resultatet.
  • Hur ert  TEMPO och FOKUS används i genomförandet av uppdraget.
Vi sammanställer team och hela organisationers preferenser i OrganisationsDNA™ och GruppDNA™.
 
Nästa steg    Vår Preferensanalys™ sammanställer den sammantagna inriktningen för VAD och HUR individer eller grupper agerar och hur detta matchar med ledning och organisation.