våra tjänster

Vi mäter och matchar preferenser
för att förutse resultat hos
verksamheter och individer

Vi har utvecklat ett verktyg och modell för att kartlägga och utveckla organisationer och individers kunskap om vilka val och prioriteringar de gör. Genom att använda vårt verktyg kan verksamheter förutse hur individer kommer att agera och möjliggöra att rätt valda aktiviteter utförs.

Modellen visar ett verklighetsbaserat resultat som bidrar till ökad produktivitet i både affär och organisation.

Modellen är utvecklad för att användas av organisationen på egen hand, efter vår implementation.

för affären

Kartläggning
Preferensanalys™
Implementation
Uppföljning

LÄS MER

för organisationen

Kartläggning individ
Återkoppling
Matchning & Karriär

LÄS MER

för kompetenspusslet

Rekryteringsverktyg
Matchningsverktyg

 

LÄS MER

0
Cool Number