FÖR AFFÄREN​

FÖR ORGANISATIONEN​

FÖR KOMPETENSPUSSLET​

För affären

Vi kartlägger preferenser så att ni kan förutse hur mål nås och strategier kommer att implementeras.

VerksamhetensDNA™

ArbetsrelateratDNA™ online

Metodstöd

OrganisationsDNA

GruppDNA

Kunskapsupplägg

Har ni säkerställt rätt implementation av era aktiviteter?

Vi erbjuder ett kraftfullt digitalt verktyg i kombination med effektiva träningsformer.
De flesta verksamheter sätter mål och mäter prestation. Genom att kartlägga preferenser, visar vi hur kopplingen mellan marknadens krav och individens uppdrag, påverkar förutsättningarna för prestation 
och resultat.
Med vårt kartläggningsverktyg kan verksamheter möjliggöra att strategier förverkligas och mål uppnås genom proaktivt välja de aktiviteter som skapar resultat.
Metoden baseras på en online-baserad kartläggning av VAD och HUR både kunder och medarbetare kommer att agera och ger möjlighet att i förväg kunna se vilka resultat som individers val och prioriteringar kommer att ge.
Resultatet sträcker sig utanför personligheter och drivkrafter och ger ett verksamhetsbaserat resultat som bidrar till ökad produktivitet i både affär och organisation.
Genom ArbetsrelateratDNA™ och kopplingen till VerksamhetensDNA™ skapas ett framgångsrikt arbetssätt i vardagen för att nå en gemensam förståelse för framgång.
 
 

Preferenserna säkerställer:

  • Implementation av valda strategier
  • Genomförande av beslutande aktiviteter och planer
  • Möjlighet att förutse resultat av individuella leveranser och prestation
  • Utveckling av kunddialog och affärsmannaskap till nästa nivå
  • Hållbar verksamhetskultur över tid och organisation i förändring
  • Pricksäkerhet i matching vid rekrytering och bemanning av resurser och projekt