om oss

Vår story – från idé till företag

 

”Som ledare av många olika verksamheter och med flera olika utmaningar, har jag drivit förändringar av olika slag. Ledarens vision om vad som ska uppnås, är inte alltid lika självklart för organisationen. Tolkningen av vad som ska uppnås och hur det ska uppnås, är naturligt olika, varför det inte räcker med att kommunicera mål eller besluta om aktiviteter.

I idrottsvärlden känner varje individ till sin process för leverans och prestation väl. I näringsliv och organisationer är det ofta en otränad och omedveten kunskap.

Jag började fundera djupare på hur kunskapen om VAD och HUR vi gör, kunde skapa bättre och mer förutsägbara och precisa resultat, samtidigt som man bygger en kunskap i organisationen som gör att varje individ tar eget ansvar för sin del i processen.

Ur detta uppstod idén till PerformancePotential och att skapa en forskningsgrundad modell, men som fungerar i verkligheten.

Att skapa medvetenhet om VAD och HUR individer levererar sitt uppdrag, tränar alla till att se vår del i helheten. Det är VAD vi gör som skapar resultat! Det finns olika verktyg som säger sig visa förmåga och prestationskraft, men de säger väldigt lite om hur resultatet kommer att bli i verkligheten. Rätt person hamnar alltför ofta på fel plats och personlighetstyper säger inget om VAD eller HUR en person kommer att agera.

Kraften att istället utgå från våra preferenser, det vill säga de val och prioriteringar vi gör helt omedvetet och VAD och HUR vi gör, skapar mätbara och hållbara resultat över tid. 

När en vision och en idé inte vill släppa taget, måste du våga satsa. Jag grundade därför PerformancePotential där både vision och idén idag är verklighet.

Idag hjälper vi en stor mängd verksamheter och organisationer i ett brett spektra av branscher. De har insett kraften i att förstå och därför kunna förutse hur en organisation kommer att leverera och agera.

Vår modell används FÖR AFFÄREN, FÖR ORGANISATIONEN och FÖR KOMPETENSPUSSLET.”  

 

– MARIKA SKÄRVIK, VD och GRUNDARE PerformandePotential

 

Vilka är vi?

Vi som jobbar på PerformancePotential

Marika Skärvik

VD

Maila mig
0708-838 333
LinkedIn

Jag leder det operativa arbetet men har också mycket kontakt med våra potentiella och befintliga kunder. Min roll är att vara företagets ansikte utåt och marknadsföra oss tillsammans med mina medarbetare och kollegor. Jag är ofta delaktig i större leveran-ser och föreläser om kompetensfrågor och ledarskap.

Ulrica Franzén

Affärsansvarig

Maila mig
0761-026 070
LinkedIn

Jag bygger nya affärs-möjligheter och utvecklar kundrelationer.
Jag levererar även våra olika kunskapsupplägg till ledningsgrupper och hela organisationer.

Therese Almlöw

Affärsansvarig

Maila mig
0703-774 853
LinkedIn

Jag utvecklar affärsrelationer där kundnyttan blir tydlig och där våra kunder förbättrar förståelsen för hur produktivitet skapas med Preferensanalys™. Jag driver även Inspirerum AB och jobbar som affärsmentor till företagsledare. Preferensanalys™ är en viktig del av Inspirerums verksamhet.

Martin Hansson

Implementationsansvarig

Maila mig
0706-288 495
LinkedIn

Jag jobbar med
kundutveckling och genomför även implementation av vår metod och utbildning, handleder, återkopplar kring metoden samt säkerställer att verktyget används hos våra kunder ute i deras verksamheter på
bästa sätt.

Lina Leifsdotter

Marknadsansvarig

Maila mig
0707-424 125
LinkedIn

Jag ansvarar för den strategiska och opera-tiva marknadsföringen och kommunikationen mot marknaden. Jag är i  övrigt marknadsförings-konsult på 2L Marketing and Communication AB.

David Bodin

Affärsansvarig

Maila mig

LinkedIn

Jag arbetar med strategisk försäljning och utveckling av affärsrelationer.  Med Preferensanalys™ som verktyg skapas förutsättningar till förbättrad kommunikation både internt och externt mot kund. I övrigt är jag partner på Inspirerum AB där Preferensanalys™ är en viktig del av vår verksamhet och i vårt utbud mot kund.

Kamuran Bayram

IT-partner

Maila mig
0709–581 000
LinkedIn

Jag ansvarar för våra utvecklare på PolarCape som utvecklar och förvaltar Performance-Potentials mjukvara.