FÖR AFFÄREN​

FÖR ORGANISATIONEN​

FÖR KOMPETENSPUSSLET​

För kompetenspusslet

Vi hjälper att matcha rätt person för rätt uppdrag och att passa in i organisationen och verksamhetskulturen.

REKRYTERINGSVERKTYG

Vårt forskningsgrundade digitala verktyg ArbetsrelateratDNA™, visar hur individer kommer att verka och agera i sin roll, baserat på deras preferenser.

Vi matchar mot roller, men även kommande chef, team och verksamhet. Vi kan se hur en persons preferenser passar in i organisationen och verksamhetskulturen. Resultatet återkopplas i en rapport för besluts-underlag till både rekryteringsansvariga och kandidaten. 

Vår modell är beprövad i många olika verksamheter och organisationer med mycket goda resultat.

kontakta oss

matchnings- OCH karriärverktyg

Det är VAD och HUR individer agerar som skapar resultat. I vår Matchningstjänst söker du personer, vars preferenser matchar mot era krav på agerande.

Matchningen baseras på reella framgångsfaktorer, oavsett personlighet, ålder, bakgrund eller kön. Det visar hur den kompetens och erfarenhet som finns, kommer att användas i verkligheten.

Vår modell ger individer möjlighet till säkrare karriärval och verksamheter möjlighet att göra fler lyckade rekryteringar.

läs mer
starta matchning

läs mer
bli matchad

Hur använder våra kunder sig av ArbetsrelateratDNA™ i rekrytering?