För kompetenspusslet

Vi hjälper att matcha rätt person för rätt uppdrag att passa in i organisationen och verksamhetskulturen

Hur använder våra kunder sig av ArbetsrelateratDNA™ i rekrytering?

REKRYTERINGSVERKTYG

För att säkerställa hur en individ kommer att agera och passa in i organisationen och verksamhetskulturen, behöver man bredda perspektiven utöver personlighet, drivkrafter och CV.

Vårt forskningsgrundade digitala verktyg ArbetsrelateratDNA™, visar hur individer kommer att verka och agera i sin roll, baserat på deras preferenser.

Vår modell är beprövad i många olika verksamheter och organisationer med mycket goda resultat.

matchnings- OCH karriärverktyg

Det är VAD och HUR individer agerar som skapar resultat. I vår Matchningstjänst söker du personer, vars preferenser matchar mot era krav på agerande.

Matchningen baseras på reella framgångsfaktorer, oavsett personlighet, ålder, bakgrund eller kön. Det visar hur den kompetens och erfarenhet som finns, kommer att användas i verkligheten.

Vår modell ger individer möjlighet till säkrare karriärval och verksamheter möjlighet att göra fler lyckade rekryteringar.

Det är VAD och HUR individer agerar som skapar resultat. I vår Matchningstjänst söker du personer, vars preferenser matchar mot era krav på agerande. Matchningen baseras på reella framgångsfaktorer, oavsett personlighet, ålder, bakgrund eller kön. Det visar hur den kompetens och erfarenhet som finns, kommer att användas i verkligheten. Vår modell ger individer möjlighet till säkrare karriärval och verksamheter möjlighet att göra fler lyckade rekryteringar.