FÖR AFFÄREN​

FÖR ORGANISATIONEN​

FÖR KOMPETENSPUSSLET​

för organisationen

Vårt analysverktyg ArbetsrelateratDNA™ visar VAD och HUR en organisation och dess medarbetare kommer att leverera och genomföra aktiviteter.

Vi visar er vilka preferenser och perspektiv som råder i er organisation och hur dessa påverkar det slutgiltiga resultatet.

Genom ArbetsrelateratDNA™ och kopplingen till VerksamhetensDNA™ skapas ett tydligt arbetssätt i vardagen med gemensam förståelse för framgång.

Metoden baseras på VAD och HUR medarbetare väljer att genomföra sina aktiviteter och hur deras val och prioriteringar ger ett resultat.

Metoden sträcker sig utanför personligheter och drivkrafter och ger en verksamhetsbaserad koppling för hur leverans kommer att ske, oaktat vilka aktiviteter som valts.

kartläggning potential

Vi visar hela potentialen hos individer genom att utgå från VAD och HUR en individ kommer att agera och leverera sitt uppdrag.

Läs mer

tolkning & återkoppling

Vi genomför fördjupad presentation av preferenser och analys av resultat till individ och grupp.

Läs mer

matchning & karriär

Individer kopplas till verksamhet, roll och team utifrån preferenser. ArbetsrelateratDNA™ tydliggör hela potentialen.

Läs mer