Vår modell

Med vår modell och verktyg kan verksamheter öka sin produktivitet på ett hållbart sätt. Strategier implementeras och mål kommer att nås.

Vi har utvecklat en modell för att kartlägga och utveckla organisationer och individers kunskap om vilka val och prioriteringar de gör. Genom att kartlägga preferenserna och utgå från hur människor kommer att agera, ökar förutsägbarheten för om de aktiviteter och planer som sätts verkligen kommer skapa de önskade resultaten.

Modellen bygger på 5 steg:

  • Kartläggning via vårt digitala verktyg
  • Personlig genomgång av resultat digitalt
  • Rapport och återkoppling till ansvarig chef av resultat
  • Kunskapsupplägg med praktisk träning för grupp och individ
  • Sammanställning av valda aktiviteter och intern process för fortsatt kontinuitet

Boken Lurad? – släpp myten att det är din personlighet
som skapar framgång.

Boken ger dig en lättillgänglig inblick i hur modellen kan användas i din privata sfär såväl som i arbetslivet.