WEBINAR

8 AV 10 LEDARE SAKNAR KONKRETA VERKTYG FÖR ATT KUNNA FÖRUTSE HUR DERAS ORGANISATION KOMMER ATT AGERA OCH LEVERERA!

Välkommen den 6 september, kl 08:15 - 08:45

Vill du öka Genomförandekraften i din organisation och nå era resultatmål snabbare?

Alla vet att utmaningen ligger i att få saker genomförda, även om det finns en bra plan!

Välkommen till vårt webinar där vi kommer att diskutera och inspirera kring en framgångsrik process som konkret ökar genomförandekraften i ditt team och din organisation.

Vi kommer att ge några nya infallsvinklar och konkreta verktyg:

  • Hur säkerställer du att det som beslutats verkligen sker?
  • Hur kan du använda
    organisationens kultur för att påverka resultatet proaktivt?
  • Hur kan du förutse vilka förändringar som har störst möjlighet att lyckas?

Genom att öka din kunskap att på förhand kunna se hur en organisation kommer att agera, skapar du en stor förutsägbarhet och kan säkerställa att era satta planer verkligen genomförs.

Vårt verktyg och modell tränar verksamheter att bli medvetna om sina processer för framgångsrik prestation och leverans och används idag i över 400 verksamheter. Delta i vårt webinar och få med dig ny kunskap, inspiration och konkreta användbara tips som ledare.  

Anmäl dig nedan:

Fredag den 6 september 2024, kl. 08:15 – 08:45 CEST

Lyssna till våra kunder och hur vår modell har skapat konkreta resultat.

0
Cool Number