FÖR AFFÄREN​

FÖR ORGANISATIONEN​

FÖR KOMPETENSPUSSLET​

För organisationen

Tolkning & återkoppling

individers preferenser & perspektiv

Vi erbjuder fördjupade analyser och tolkningar av preferenser och ArbetsrelateratDNA™ kopplat
till individ. 

Sammanställning görs på individ- och gruppnivå genom OrganisationsDNA™ och GruppDNA™.

Fördjupad tolkning och återkoppling görs med syfte att skapa en djupare förståelse för varför olika individer inte samverkar optimalt, samt ge faktabaserade förklaringar till orsakerna bakom.

Resultatet av analysen används för att sätta samman högpresterande team och möjliggör
agila arbetssätt.

Metoden bygger på att medvetandegöra framgångsfaktorer baserat på VAD och HUR olika individer väljer att gå tillväga och agera.

Genom att lägga preferenskartan kan var och en ta eget ansvar för att öka sin del i att skapa resultat.

Tolkning görs i enskilda möten med individer, med respektive chef, eller i större teamkonstellationer.