FÖR AFFÄREN​

FÖR ORGANISATIONEN​

FÖR KOMPETENSPUSSLET​

För organisationen

Kartläggning

individers preferenser & perspektiv

För att kunna förutse hur en person kommer att agera kopplat till mål, strategier och handlingsplaner, ger kartläggning av preferenser en verklighetstrogen bild av hur resultatet verkligen kommer att falla ut.

Preferenser åskådliggörs via vårt digitala analysverktyg ArbetsrelateratDNA ™.

Preferenser visar bakgrunden till de val och prioriteringar som individer gör, oaktat personligheter och drivkrafter.

Preferenserna har sin utgångspunkt i VAD och HUR en person kommer att agera och leverera sitt uppdrag och i sin roll.

ArbetsrelateratDNA™ kartlägger 3 olika forskningsgrundande perspektiv och har en validitet på 0,95:

PROBLEMLÖSNINGSPERSPEKTIVET – ARBETSSÄTT
Hur påverkar era olika problemlösningsperspektiv förmågan att leverera ert uppdrag.

EMOTIONELLA PERSPEKTIVET – VÄRDERINGAR
Hur påverkar era värderingar era prioriteringar och resultatet.

GENOMFÖRANDEPERSPEKTIVET – BETEENDEN
Hur samspelar ert TEMPO och FOKUS i genomförandet.

Vi rekommenderar att hålla ArbetsrelateratDNA™ aktuellt årsvis, då människor ändrar sina preferenser och prioriteringar över tid.