SEPTEMBER 2022

Lyssna på vårt webinar den 29 september där vi slår hål på myten om att det är personlighet som skapar framgång!

Det blir ofta inte som man har tänkt sig men genom att öka din kunskap om teamets styrkor och preferenser, kan du förutse hur ditt team kommer att agera och leverera och säkerställa att era satta planer verkligen genomförs.

Vi har utvecklat ett verktyg och en metodik för att träna näringslivet i att bli medvetna om sina processer för framgångsrik prestation och leverans. Gör som över 400 kunder i Sverige och lär dig maxa leveranskraften i ditt team.

ANMÄL DIG HÄR >> 

Datum: 29 september
Tid: kl 12:30 – 13:00
Plats: Online

Varmt välkommen!
PerformancePotential

”Alla har en tonalitet, ett sätt att uttrycka sig på. Hittar man den nyckeln löser sig det mesta av sig självt.”

Marie Nygren är VD för Coop Sverige. Hon har tidigare varit chef på bland annat Systembolaget och Apoteket.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du har nu 
Jag är sedan februari 2022 VD på Coop Sverige. Tidigare var jag bland annat VD på KF och vice VD på Systembolaget samt VD på ett dotterbolag till Apoteket – och där finns väl vägen till där jag befinner mig idag. Man kan tycka att Systembolaget, KF, Coop och Apoteket är olika, men de har faktiskt en hel del gemensamt. Nämligen, ett tydligt uppdrag, en stark historik och att ta ett hållbarhetsansvar för kommande generationer.  

Att jag landat där jag är nu beror nog på min bakgrund och mina värderingar. Bakgrunden lades som medarbetare i butik och hur jag blev butikssamordnare och kategorichef. Mina värderingar har lett mig till arbetsgivare som jag tror på, där det finns en samhällsfunktion, en stark tro på det gemensamma, där det finns starka värderingar i botten. 

Vad var det som fick dig att tacka ja till VD-rollen? 
Jag hade mycket god insyn i Coop Sverige eftersom jag var styrelseordförande i bolaget sedan flera år. Jag kände hela organisationen och de kände mig väl. När jag fick frågan var det klart att jag sa ja – det fanns en gemensam nyfikenhet på vad vi kunde åstadkomma tillsammans. 

Hur skiljer sig denna VD-roll från tidigare roller du har haft? 
Vi är en kooperation vilket betyder att vi tillsammans skapar ett ekonomiskt värde för våra medlemmar och ser till att detta görs på ett hållbart sätt.  Jag jobbar oerhört tätt med alla de 28 föreningar som äger Coop och som i sin tur ägs av våra 3,7 miljoner medlemmar. Det här är en mer operativ roll än, till exempel rollen på KF.  

Hur vill du beskriva ditt ledarskap och vad som är signifikant för just dig? 
Att peka ut en gemensam riktning och vara överens om en målbild och sedan skapa engagemang via delaktighet och vikten av att leverera och följa upp mot målbilden. Min roll handlar om att skapa goda förutsättningar för organisationen och se till att alla får utveckling. Jag står för delaktighet. Det skapar engagemang där vi är som växter i ett växthus; vi växer tillsammans och levererar. Eftersom jag får energi av mina medarbetare är jag noga med att försöka vara samma energigivare tillbaka. 

Vilka är dina viktigaste verktyg i ledarrollen? 
Dialog, reflektion och återkoppling! Lyssna aktivt, reflektera och ge återkoppling. Bra att försöka ta för vana att börja ett möte med att ge återkoppling. Berätta vad du ser som är bra och vad du vill se mer av. Bjud gärna på dina egna misstag och lärdomar.

Vad behöver dina medarbetare känna till om dig som ledare för att kunna stötta på bästa sätt? 
Alla har en tonalitet, ett sätt att uttrycka sig på. Hittar man den nyckeln löser sig det mesta av sig självt och naturligtvis att skapa goda relationer. Alla som jobbar på Coop är professionella och mycket kunniga. Jag behöver aldrig fundera på om den enskilde medarbetaren kan sin sak, för det kan de, utan jag försöker vara öppen med vad jag förväntar mig. Hur ska vi uttrycka oss? I vilken ordning tar vi oss an en utmaning? Hur formulerar vi oss?  

Vilka förutsättningar är viktiga för dig som ledare för att kunna få verka i ditt ledarskap? 
Ett tydligt uppdrag och förtroende från mina ägare och styrelse, sedan kommer vikten av samarbete. Inom min egen ledningsgrupp, med de 28 föreningarna inom Coop och med alla andra inom dagligvarubranschen. Utan samarbete kommer vi ingenstans och jag försöker alltid hitta nya vägar, med nya samarbeten, på ständigt nya sätt. 

Vilka är dina viktigaste värderingar och hur visar de sig i vardagen? 
Mitt jobb är att få alla talanger att frodas, att få målmedvetna människor att gå i en gemensam riktning och att se till att alltid skapa goda förutsättningar för medarbetare som varje dag möter våra kunder ute i butikerna.

Så mina viktigaste värderingar skulle kunna sägas på detta sätt: Att alltid se människan, tro att alla vill och kan göra ett bra jobb och sedan behöver alla en viss portion av utveckling.  Ärlighet och ”göra rätt och riktigt” är också mycket viktigt för mig. Engagemang och delaktighet och att göra saker tillsammans med helhet och kunden i fokus.

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vad har du lärt dig av den? 
Svårt att gradera vilken som varit störst men en viktig och svår utmaning, var när jag som VD för Stor & Liten fick information om att bolaget skulle säljas och det slutade med att bolaget såldes till den största konkurrenten BR. Konsekvensen var att lägga ner hela huvudkontoret. Min lärdom var både att det var svårt att motiveras sig när man vet att något ska ta slut och då blev det tydligt att min största drivkraft är utveckling.  Jag fann motivation genom att sätta upp målet att hjälpa alla medarbetare till nya jobb.

Vad ser du som din viktigaste ledarskapsfråga framåt? 
Att leda i förändring och vara flexibel och snabbt anpassa sig till nya förutsättningar. Vi har genomgått stora förändringar och utmaningar under de senaste åren: Pandemi, IT-attack, krig i Europa, prishöjningar och myndigheters försörjningskrav. I detta läge behöver vi som är ledare inom Coop vara extra tydliga, visa på riktningen och se till att snabbt anpassa oss till nya förutsättningar, samtidigt som vi ser till att alla hänger med och mår bra under resan.  Det är mycket att göra, men vi måste våga välja att springa på rätt bollar. Där finns min viktigaste fråga: Att leda genom denna förändring. 

Hur ser du till att bibehålla din egen energi och drivkraft och hur investerar du i din egna utveckling som ledare? 
Jag hämtar energi från möten med människor och har alltid med mig vad kan jag lära mig av dem jag möter. Jag gillar att utbyta erfarenheter och föra dialog om ledarskap på olika sätt och ständigt lära mig mera. Min familj är också mycket viktig och att umgås med dem och att få uppleva saker tillsammans ger energi. Pyssla i mitt växthus, motionera, spela golf eller att läsa en bok är viktigt för mig, för att orka vara en bra ledare.

Har du någon person som betytt något särskilt för ditt lärande som ledare och vilka lärdomar gav det dig?
Jag har haft turen att under hela mitt arbetsliv ha många bra chefer och ledare som trott på mig och också en mentor, Helle Konga Nielsen, som varit ett stort stöd och hjälpt mig. Dessutom har jag många bra kollegor som hjälpt och utvecklat varandra med härliga samtal om ledarskapet och att stötta varandra.

Vilka 3 råd skulle du givit dig själv när du startade din ledarbana, som du med din erfarenhet idag, hade haft nytta av i starten?
Att misstag inte är ett misslyckande utan värdefulla lärdomar, ta hjälp och viktigt att se saker ur olika perspektiv för att få en bra helhetsbild.

Om du fick välja en helt ny bana, vad skulle det i sådana fall vara?
Jag är nöjd med mitt val men om jag måste välja om, skulle jag bli läkare eller psykolog.

Vad önskar du att människor tar med sig och ska minnas från just ditt ledarskap?
Att de fått bra förutsättningar för att utvecklas och göra ett bra jobb samt har varit med på en stimulerande utvecklingsresa som skapat värde på ett hållbart sätt.

"Tankar om ledarskap" av Marika Skärvik

"Ledarskapet har blivit personligt och man kan fråga sig om en person verkligen kan göra så stor skillnad, eller skada?"

Har vi börjat ta ledarskapet för givet?

Mycket tid och engagemang läggs på ledarskap. Det finns en stor mängd företag som erbjuder utveckling i ämnet och debatterna handlar ofta om ledarskapets påverkan på organisationer och verksamheter.

Sett på detta med en ledares ögon är det kanske självklart. Den egna rollen styr självklart intresset för frågeställningen och det som berör ens vardag. Samtidigt visar många undersökningar att människor i första hand väljer sin chef och kanske inte verksamheten eller rollen. En av anledningarna till att byta jobb, handlar till stor del om att chefen inte var bra.

Ledarskapet har blivit personligt och man kan fråga sig om en person verkligen kan göra så stor skillnad, eller skada?

Kanske tas ledarskapet som självklart när det fungerar, men när det fallerar är vi inte sena att skylla på en enda person. Frågan är också vem det är som gör skillnad. Det finns många exempel där en ledare är den som genomför det svåra, men nödvändiga förändringen, för att nästa ledare sedan är den som kammar hem applåderna och anses vara den som gjort skillnad.

Att syna vad ledarskapet åstadkommer är viktigt. Många ledare får oförtjänt kritik, eller beröm för det som de åstadkommit.

Att vara nyanserad i sin analys kräver lite mer istället för snabba konstateranden vem som är bra eller dålig.

Vi ser på ledarskapet som en viktig faktor och för gärna fram våra åsikter när vi ser konkreta effekter eller händelser där vi tror oss kunna relatera till hur en viss person i ledande roll har agerat, eller inte agerat.

I oroliga tider önskar många en viss typ av ledare, i andra tider något annat.

Men ledarskapet har en stor makt att påverka. Både till onda handlingar och till goda handlingar. Om man nu kan sortera dem så?

Kanske har vi börjat ta ledarskapet för givet. Vi tänker att det är ju något som ska fungera, men vi har inte riktigt satt fokus på hur det verkligen kan göra skillnad. Många ledare lägger stor tid och energi på sin roll och det kanske förväntas. Vi låter andra tycka till om ledarskapet, nästan som en tävling i vem som duger eller inte.

Vi vet, när det väl är försent, hur ledarskapet har underblåst olika beteenden, men under tiden kanske vi inte ägnar så mycket tid åt att se varthän det barkar.

Ledarskap är makt och många av oss vågar inte utmana makten. När vi gör det, görs det ofta med ytterligare makt. Den som förlorar kan både vara ledaren, men också de som utmanar.

Att ett ledarskap gör all skillnad är kanske att ta i, men faktum är att det påverkar stort. Både i det lilla, men också i större perspektiv.

Vi behöver ge ledarskapet ett stort fokus, men på ett annat sätt idag. Inte som en del i ett bedömningskriterium, inte som en efterhandsanalys, utan med respekt för vad det åstadkommer varje dag och vad det skapar långsiktigt.

När vi får ett skrämmande resultat hade vi kanske kunnat undvika detta om vi från start sett vad ledarskapet verkligen kan åstadkomma.

PotentialPodden™ - avsnitt #35

Tua Holgersson är en långvägare inom försäkring. Hon har arbetat drygt 20 år på Skandia, knappt 10 år inom Länsförsäkringsgruppen och nu sedan slutet av 2019 på Bliwa. Nästan 25 av de åren har hon verkat i olika ledarroller varav drygt 10 av dessa som VD. 

Tua brinner för att leverera starka kunderbjudanden och är övertygad om att för att lyckas med det, är ledarskapet och medarbetarskapet helt avgörande och då med en särskilt tro att fungerande team/ samarbetet kan uträtta stordåd!

LYSSNA HÄR>>  på vårt samtal.

I oktober Månadsbrev intervjuar vi Nicke Rydgren, VD Hifab.

Månadens tankeväckare

Senaste Nytt

NYA AFFÄRER DENNA MÅNAD
Vi har utfört leverans av Preferensanalys™ och workshop till ledningsgrupper inom Retail och Services, samt leverans av ArbetsrelateartDNA™, som underlag för analys inför rekrytering, för IT-Branschen och Industrin.

VÅRA KUNDER BERÄTTAR
Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de uppnår genom att använda vårt koncept. HÄR kan du se Interoc berätta mer om hur de använder ArbetsrelateartDNA™ i rekrytering.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Aktuella event hittar du här

Läs våra senaste pressartiklar här

Följ vår VD’s blogg: Tankar om Ledarskap 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev eller om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se. 

Följ oss gärna på våra sociala medier!