September 2021

Vill du förbättra matchningen i dina rekryteringar och kunna förutse hur kandidaterna kommer att agera och leverera i er organisation?

En av de saker som är svårast, är att i förväg kunna förutse hur kandidaterna kommer att lösa de uppgifter rollen kräver. Vi har 10 års framgångsrik erfarenhet av denna typ av matchning och vårt verktyg hjälper dig att förutse HUR kandidaterna kommer att AGERA och LEVERERA oaktat ålder, kön, personlighet eller begåvning i er miljö och kultur.

Prova vårt rekryteringsverktyg kostnadsfritt och få en återkoppling på resultatet med konkreta råd på vad ni bör tänka på i en pågående eller kommande rekrytering.

PROVA HÄR >> 

”Medarbetare tänker mer idag på personlig utveckling och balans i livet. Ledare måste därför vara uppmärksamma på individens önskningar och behov för att de ska utvecklas och trivas."

Carl Frögelius är VD för EcoDataCenter Sweden med en bakgrund från ledande roller på bl.a. Oracle och Dell.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till det jobb du har idag
Jag är uppväxt i Danderyd, min pappa var agronom och min mamma sjuksköterska. Det var mycket sport i form av fotboll, hockey, segling och skidåkning. Efter åttonde klass bodde jag ett år med familjen på Sri Lanka och där gick jag i internationell skola.

Jag studerade senare till civilingenjör och efter skolan började jag arbeta på HP, där jag var kvar i 15 års tid i olika ledande roller. Därefter har jag bla arbetet på  Dell, som försäljningdirektör i 7 år samt innan EcoDataCenter, var jag på Oracle i 8 år som Sverigechef/VD.

Sedan december 2020 arbetar jag på EcoDataCenter som VD. Vi har Datacenter i Stockholm, Falun och Piteå och är en av Nordens ledande aktörer på marknaden. Största kund är BMW i München som kräver stora mängder datorkraft samt lagring och som gillar att vi har den kapaciteten på ett hållbart sätt.

Jag är gift med Ulla sen 1987 och har med henne tre döttrar och numera även två barnbarn.

Av det du gjort hittills, vilket har lärt dig mest, för ditt ledarskap?
Min trygga, roliga och äventyrliga uppväxt lärde mig att tro på mig själv och att vara nyfiken på min omgivning. Den grundläggande övertygelsen om alla människors lika värde, vilket har sitt ursprung i kristna värderingar, möten med olika nationaliteter och vänners betydelse.

Min mamma spelade en viktig roll och är en stor förebild: Hon söker inte sitt eget bästa utan andras välmående. Hon älskar andra utan att begära någonting tillbaka. Hon är genuin och äkta i sina tankar och handlingar.

Mina 15 år på HP med ”The HP Way”. We have trust and respect for individuals. We approach each situation with the belief that people want to do a good job and will do so, given the proper tools and support. We attract highly capable, diverse, innovative people and recognize their efforts and contributions to the company. Denna omgivning och att leva med det ledarskapet har skapat mycket av mitt ledarskap idag.

Vad är det viktigaste du vill åstadkomma med ditt ledarskap?
Att skapa en miljö där folk trivs och kan utveckla sig själva. Personal och kunder som är nöjda skapar stora företagsvärden.

Var hämtar du din inspiration ifrån?
Yngre personer som kommer med nya idéer och arbetssätt. Att skapa en miljö med diversitet skapar innovation. Att se yngre personer utvecklas som personer och nå sina mål ger mig massor av energi.

Vad gör du för att inspirera andra?
Jag försöker ge andra utrymme att utvecklas, men också genom att ge utrymme att misslyckas. Gör man 10/10 rätt så gör man för lite… Helt ok att göra fel men helst inte göra om samma fel.

Hur jobbar du med ditt eget självledarskap?
Att be om feedback från kollegor är nyttigt och även genom att reflektera på hur man kan förbättra/förändra sig. Dock har jag kommit till insikt att försöker man fokusera för mycket på sina tillkortakommanden, så är risken att man krymper och tappar sig själv. Det är mycket roligare (och förmodligen effektivare) att förstärka sina starka och positiva beteenden.

Vilka 5 råd skulle du själv ha velat få i begynnelsen av din karriär, utifrån den erfarenhet du har idag?     

  • Tro på dig själv och dina tankar, stå på dig.
  • Ha inte för bråttom, livet är långt och lite tuffa tider utvecklar.
  • Fokusera på att utveckla dina starka sidor. Vad är du bra på? Spring i den riktningen.
  • Omge dig med, och umgås med personer som ger dig positiv energi. Undvik energitjuvar!
  • Fundera på vad som verkligen är viktigt för just dig.

Ser du att kraven på ledaren har förändrats de senast åren och vad tror du krävs för att kunna möta dessa?
Medarbetare tänker mer idag på personlig utveckling och balans i livet. Ledare måste därför vara mycket uppmärksamma på individens önskningar och behov för att de ska utvecklas och trivas.

Vad i din ledarroll är du mest stolt över så här långt?
Jag tror nog att 99% av mina chefer, kollegor och medarbetare skulle vara bra referenser för mig. Många tycker nog att jag gett dem utrymme och möjlighet att utvecklas i en miljö där vi har trivts. Vi har haft kul under tiden.

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och hur har du valt att tackla den?
Ett par gånger har jag kommit i situationer där jag har känt att min chef inte vill ha den sanna Carl F som ledare, utan har försökt stöpa om mig. Detta har lett till att jag tappat det mesta av min energi och därefter bytt jobb.

Har du några ledord eller värderingar som du håller hårt i?
Var genuin och behandla varandra med respekt. Se på människor och världen med positiva glasögon.

Finns det någon person som under åren har betytt extra mycket för ditt ledarskap och vad tog du för lärdomar av denne?
Först och främst min mamma som är och har varit en stor förebild. Även Mats Oretorp som jag var med och anställde på HP och som sedan kom att bli min chef på Dell. Han skapar en positiv kultur där medarbetarna utvecklas och trivs. Han är genuin och tror på sig själv men låter andra bygga på sina egna styrkor.

Vad uppskattar du mest hos dina medarbetare?
När de är ärliga och rättframma. Jag uppskattar mycket kunskap och färdigheter som jag själv inte besitter. Är också svag för smarta människor.

Om du fått välja ett annat spår än det du är på idag, vad skulle det ha varit?
Jag brukar alltid säga att jag skulle velat bli läkare eller rättare sagt arbetat inom ett vårdyrke. Gillar att ”ta hand om” personer men också vad jag inbillar mig, det analytiska i läkaryrket, tex att diagnostisera.

Vad vill du lämna efter dig för avtryck som ledare?
En ledare som skapar en miljö för positiv utveckling av både personer och företag.

Vad tror du att du gör om 5 år?
Samma som idag. Det var ett riktigt tråkigt svar men jag gillar inte att planera och har som filosofi att det är idag jag lever och därför göra det bästa av denna dag. Eftersom då idag är det bästa så bör jag ju göra samma sak om 5 år? Men det kan ju hända att jag då tillbringar ännu mer tid i fjällen på turer och skidåkning. Barnbarnen lockar redan med all den glädje och kärlek det innebär att spendera tid med dom. Semesterhuset i Spanien behöver också kärlek….

"Samla på kloka människor! Känslan att lyckas tillsammans är ju ett oslagbart bränsle."

Helena Ekman är VD för Bostaddirekt med ett långt förflutet inom kontor- och fastighetsvärlden.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du nu har
Jag har en utbildning som Civilingenjör från KTH i slutet av 90-talet. Efter utbildningen började jag jobba som fastighetsförvaltare av bostäder på Rådstornet, därefter blev jag rekryterad till ett företag, Mälartornet, där jag jobbade med förvaltning och uthyrning av kontor. Bolaget skulle efter några år säljas, varpå jag fick välja förvaltning eller uthyrning och då valde jag uthyrning för att säljprocessen var så rolig.

Innan försäljningen blev klar blev jag erbjuden att bli uthyrare på Diligentia, där jag efter några år blev uthyrningschef. Totalt stannade jag där i 12 år och hade mycket roligt och utvecklande jobb. Var bland annat med att hyra ut projektet Sveavägen 44. För 3 år sen blev jag erbjuden att bli VD för Bostad Direkt, där jag nu fortfarande jobbar. Jag trivs otroligt bra med kollegor och med hur företaget har utvecklats.

Hur har din 2:a plats i Årets Unga fastighetskvinna & vinnare av årets uthyrare bidragit till ditt ledarskap?
Genom att visa att det är okej att vara en förebild och samtidigt ta för sig. Ett effektivt sätt att påverka på ett bra sätt är att själv agera som du vill att dina medarbetare ska göra. Beteendet mot varandra är också viktig, att ge konstruktiv kritik och beröm är viktigt för trivseln.

Vad krävs av ditt ledarskap där du befinner dig just nu?
Det krävs ”hands on”. I och med att det är ett litet företag så behövs man överallt. Det är entreprenörsanda på hög nivå. Allt från att skriva större kontrakt av bostäder till att besiktiga bostäder osv.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap och vad som är utmärkande för just dig?
Ledarskap – Frihet under ansvar och delaktighet. Anställda kan alltid komma till mig vid minsta lilla sak.
Utmärkande – Att jag sällan tappar humöret. Jag är alltid glad och försöker alltid hitta bra lösningar, vänder det negativa till något positivt.

Vilka 3 saker vill du att ditt ledarskap kan bidra med?
Glädje, eget ansvar och gemenskap.

Hur tror du att andra skulle beskriva dig som ledare?
Som en stormvind. Kommer in, tar för mig, bjuder på mig själv och lämnar med ett leende.

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vad har du lärt dig av den?
De största utmaningarna är att få alla anställda att gå åt samma håll och att säga upp någon jag gillar för att personen tyvärr inte levde upp till våra förväntningar för den rollen. Som stark ledare är det viktigt att skilja på sak och person.

Vad ser du som din viktigaste ledarskapsfråga framåt?
Att efter pandemin äntligen få börja arbeta fysiskt på kontoret igen. Det innebär en härlig gemenskap & energi till varandra som ger nya affärer. Dessutom så är det positiva korridorsnacket viktigt för att hjälpa och stötta varandra.

Varifrån hämtar du energi och inspiration?
Jag får energi av min familj samt alla golfrundor och i min fotbollstränarroll för min 11-åriga son. Sedan tankar jag extra mycket energi när jag promenerar utmed Visbys strand där jag har fritidsboende. Inspiration hämtar jag framför allt från olika podcasts och Spotify.

Har ditt ledarskap förändrats de senaste åren och i så fall på vilket sätt?
Under pandemin har vi arbetat på distans med olika utmaningar för de anställda och mig själv. Jag har fått lära mig att ”Frihet under ansvar” fungerar med rätt stöttning till den enskilde personen. Jag insåg snabbt det viktiga med att höras socialt varje dag via TEAMS och inte bara prata jobb för att hålla humöret och arbetstempot uppe.

Hur ser du till att bygga vidare på din egen utveckling i ditt ledarskap?
Jag går enskilda kurser. Jag gillar att läsa böcker. Lyssna på podcasts och inspireras av härliga människor.

Vilka är dina viktigaste värderingar och hur visar de sig i vardagen?
Ärlighet och glädje. Detta visar jag i vardagen genom att ständigt ha nära till skratt och att jag håller mig till sanningen.

Vilka 4 råd skulle du gett dig själv som ny ledare, som du med den erfarenhet idag, haft nytta av i då?
1. Skilj på sak och person
2. Bjud på dig själv
3. Våga delegera
4. Du är inte full lärd utan alltid utveckla dig själv.

Har du någon person som betytt mycket för ditt lärande som ledare och vad var det du särskilt tog lärdom av?
Jacob Hellberg -The life Coach. Det jag tog särskilt lärdom av är det viktiga i att skilja mellan sak och person, på så sätt kan du ta kontroll över dina egna känslor.

Om du fick välja en helt ny bana, vad skulle det i så fall vara?
Jobba på en vinagentur med att köpa in viner. Gick nyligen en sommelierutbildning och det är så spännande hur man kan tänka med smaker. Kombinationen mat och dryck blir 1+1=magiskt!

Vad önskar du att just ditt ledarskap ska ha bidragit den dagen du väljer att kanske göra annat?
Omtanke, affärsmannaskap och glädje.

Ny rapport för ArbetsrelateratDNA™


Vi har utvecklat innehållet och uppdaterat layouten i ArbetsrelateratDNA™-rapporten. För dig som har en rapport, logga in högst upp till höger på denna sida i den rosa menyraden, ladda ner den nya rapporten och förkovra dig.

 

PotentialPodden™ - avsnitt #23

Denna gång har vi ett inspirerande samtal med Carin Andersson, VD för Svensk Adressändring.

Carin drivs av värdeord som inkludera, engagera och utveckla. Hon har arbetat med försäljning, affärsutveckling och ledarskap sedan hon var 22 år och får organisationer och verksamheter att utvecklas genom att våga tala om HUR man kommer till målen, i kombination med det mer vanliga VAD man ska göra.

LYSSNA HÄR>> på vårt samtal.

I oktober Månadsbrev intervjuar vi Peter Mellin, VD för Sodexo.

Månadens tankeväckare

Senaste Nytt

ÄR GRÄSET GRÖNARE PÅ ANDRA SIDAN?Rekryteringsmarknaden kokar inom vissa områden. Kanske har pandemin fått människor att ifrågasätta sin nuvarande situation eller skapat en känsla av att man är less på att stirra på samma tapet, dricka ur samma kaffemugg och aldrig få en fysisk klapp på axeln? 
Läs mer i vår VDs senaste artikel i Tankar om Ledarskap

AFFÄRER DENNA MÅNAD
Offentlig sektor, Försäkringbranschen, service sektorn, Entreprenadsektorn.

VÅRA KUNDER BERÄTTAR
Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de uppnår genom att använda vårt koncept. HÄR kan du se CRM-Konsulterna berätta om hur de använder ArbetsrelateratDNA i rekrytering.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Aktuella event hittar du här

Läs våra senaste pressartiklar här

Följ vår VD’s blogg: Tankar om Ledarskap 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev eller om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se. 

Följ oss gärna på våra sociala medier!