OKTOBER 2023

NYA DATUM till våra kostnadsfria workshops, där du får prova på vår modell och verktyg hands-on.

Anmäl dig antingen till 8 november, 5 december eller 18 januari.

Vi har nyligen genomfört väldigt uppskattade workshops för chefer och ledare. Under höst och vinter ger vi dig återigen möjligheten att ta del av en effektiv modell som bevisat bidrar till att öka genomförandekraften i ditt team. .

Det är VAD och HUR vi gör som skapar våra resultat. Inte vilka vi är, vilka drivkrafter vi har eller vår personlighet!

Under workshopen får du möjlighet att prova vår modell och verktyg hands-on och lära dig mer om hur ledarskapet kan bidra till bättre genomförandekraft. Vi går igenom 3 olika delar som bevisat ger resultat – ditt arbetssätt för att lösa problem, dina viktigaste värderingar samt ditt tempo och fokus i genomförandet.

Läs mer och anmäl dig HÄR >>

Dela gärna med andra ledare och chefer som är intresserade av att förbättra samarbetet i sina team samt öka genomförandet och produktiviteten, på ett långsiktigt hållbart sätt.

"Jag hoppas att alla kvinnor som ser min utmärkelse, och i synnerhet kvinnor med utländsk bakgrund, tänker att de också hör hemma i alla rum där viktiga beslut fattas och att det inspirerar och förlöser potentialen hos både kvinnor och män."

Azra Osmancevic har nyligen fått utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare 2023 av Ledarna. Hon har senast haft rollen som Vice President Operations Nordics på Viaplay Group och har tidigare erfarenhet från bl a Mannheimer Swartling. Hon är också medgrundare av legal tech-bolaget Justic och är ängelinvesterare, styrelseproffs och grundare av Femtorship, ett mentorskapsprogram för unga kvinnor.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till det jobb du har idag
Jag anlände till Sverige med min mor 1992, i samband med att kriget på Balkan bröt ut. Jag växte sedan upp i Bergsjön i Göteborg och i Degerfors, Värmland. Efter studenten (jag gick naturvetenskapliga programmet och fotbollsgymnasiet), studerade jag musikproduktion i Stockholm. I slutet av utbildningen fick vi en intensivkurs i immateriella rättigheter – det var då jag bestämde mig för att kombinera musik och juridik för att stimulera såväl hjärnan (juridik) som hjärtat (musik).

Efter avlagd juristexamen vid Stockholms Universitet började jag arbeta som chefsjurist på Qryptone Music Group, innan jag tog steget vidare till Mannheimer Swartling, Skandinaviens ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Efter en tid på byrån valde jag att genomföra notarietjänstgöring (de första två åren på domarbanan) vid Stockholms tingsrätt. Efter avslutad notarietjänstgöring återvände jag till advokatbyrån, och det var då jag började inse att jag var mer intresserad av mina klienters entreprenörsresor och företagens tillväxt än de juridiska uppgifter jag själv utförde. Jag beslutade mig därför att skifta fokus och satsa på parallella karriärer inom tech.  

Sedan dess har jag haft flera olika chefsroller på Viaplay Group, Nordens ledande streamingbolag, där jag nu senast hade rollen som Vice President Operations Nordics. Jag är även medgrundare av legal tech-bolaget Justic och är ängelinvesterare, styrelseproffs och grundare av Femtorship, ett mentorskapsprogram för unga kvinnor.

Du har fått utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare, vad betyder det för dig?
Det är såklart otroligt roligt och hedrande att få toppa Ledarnas 2023-lista på Sveriges främsta unga kvinnliga chefer, framförallt eftersom utmärkelsen lyfter betydande ledarskapsinsatser, och just ledarskap ligger mig väldigt varmt om hjärtat. 

Vad hoppas du kunna påverka i och med din utmärkelse?
Jag hoppas att alla kvinnor som ser mitt namn på listan, och i synnerhet kvinnor med utländsk bakgrund, tänker att de också hör hemma i alla rum där viktiga beslut fattas. Jag hoppas att min resa inspirerar och förlöser potentialen i andra, både kvinnor och män. 

Vad är det viktigaste du vill åstadkomma som ledare?
Att aldrig mista det jag tycker är min styrka: att utveckla och växa bolag utan att tappa det medmänskliga planet. Ledarskap handlar mycket om att etablera och vårda olika typer av relationer. När det gäller mina medarbetare hoppas jag att jag lyckas hjälpa dem att bli mer sanna mot sig själva, och därigenom också utvecklas och prestera bättre i deras arbete.

Vad ger ledarskapet dig för inspiration?
Jag inspireras mycket av ledare som använder sin påverkanskraft för goda syften, och som vågar utmana och ta risker för att förändra industrier och konsumentbeteenden i rätt riktning, samtidigt som man värnar om medarbetarnas utveckling och hälsa. 

Vad gör du för att gjuta mod till andra i egenskap av ledare?
Jag är noga med att låta svagheter och sårbarhet vara en naturlig del i mitt ledarskap. Alla som arbetat med mig vet att jag är introvert, vilket många ser som en nackdel, medan jag anser att det är en av mina största styrkor som ledare. Jag är också noga med att avdramatisera ”misstag”; så länge personen lär sig av misstaget, så var det inget misstag utan förhoppningsvis en riktigt bra lärdom. 

Vilka 4 råd skulle du själv velat ha fått i begynnelsen av din karriär, som du nu ser hade varit av värde då?

  • Investera i att ge dig själv en riktigt bra självkänsla, det har den absolut bästa ROI:n.
  • Välj rätt chef – någon som värnar om din utveckling och vill öppna rätt dörrar för dig.
  • Ta dig tid att analysera framgång – vad exakt gjorde du rätt när något gått extra bra? – och se till att utveckla och skala det receptet. 
  • Bottna i att livet är ändligt. Det låter kanske skrämmande, men döden blev – på ett positivt sätt – väldigt närvarande för mig när jag fick barn, och det gjorde att jag kalibrerades om ganska rejält.

Ser du att kraven på ledaren har förändrats de senast åren och vad tror du krävs för att kunna möta dessa?
Absolut, den snabba teknologiska utvecklingen, förändringar i arbetsmiljön, ökad globalisering, globala händelser och skiftande arbetskraftsdynamik har alla bidragit till att skapa nya utmaningar för och förväntningar på ledare. För att möta dessa förändrade krav krävs anpassning, flexibilitet samt en vilja och förmåga att hela tiden utvecklas.

Finns det någon person som har betytt mycket för dig i ditt ledarskap och vad bidrog den personen med särskilt?
Ja, min mor. Hon har arbetat som sångerska och sömmerska hela livet, och har ingen som helst akademisk bakgrund. Mamma är dock OS-medaljör när det gäller att förstå hur mänskliga relationer funkar och att ingjuta god självkänsla och självförtroende i sina medmänniskor – det slår (enligt mig) en akademisk bakgrund alla dagar i veckan. 

Vad i din ledarroll är du mest stolt över så här långt?
Att jag tror och hoppas att jag har utvecklats – och kommer att fortsätta utvecklas – som ledare utan att tappa i medmänsklighet. Om du har läst såhär långt så har du förmodligen förstått att relationer är oerhört viktiga för mig.

Har du några ledord eller värderingar som du håller hårt i och hur visar de sig i vardagen?
Jag tror verkligen att hårt arbete slår talang när talangen inte arbetar hårt. Jag rekryterar i regel på potential och tycker att det är viktigt att man, som Björn Natthiko nämnde i sina tal och böcker, alltid är öppen inför tanken att ”jag kan ha fel”.

Hur leder du mer specifikt för att hantera svåra och utmanade situationer?
Jag har insett att det ofta handlar om att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt – det gäller i såväl framgång som motgång, men i synnerhet i situationer där du som ledare ska hantera svåra samtal. 

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och hur valde du att tackla den?
Att trycktesta beslutsprocesser i bolag för att se hur inkluderande de egentligen är, har varit en stor utmaning. Dels eftersom ifrågasättande av beslutsprocesser i sig är en känslig fråga (många egon riskerar att bli sårade), dels för att en eventuell omställning, för att den ska ge resultat på riktigt, kräver autentisk förankring i ledningen och olika typer av ledarroller i organisationen.

Om du haft möjlighet att välja ett nytt spår än där du är idag, vad skulle det ha varit?
Spännande fråga! Jag anser att det alltid finns möjlighet att välja ett nytt spår. För min del kommer det definitivt att bli något som kombinerar ledarskap/innovation/hållbarhet/investeringar/affärsutveckling på global nivå. 

Vad vill du kunna se tillbaka på i din ledarkarriär med stolthet?
Att jag gav tillbaka till mina medmänniskor och samhället i stort och smått genom de bolag jag engagerat mig i – och att jag såg till att ha riktigt jäkla kul på vägen!

"Tankar om ledarskap" av Marika Skärvik

"När chefen får ta smällen"

Det är inte helt lätt att vara chef i dagens samhälle. Som ledare har man ofta ansvaret för att genomföra förändringar som kan vara nödvändiga, men också utmanande och obekväma för många. Man måste balansera mellan att vara tydlig, engagerad och visionär, samtidigt som man ska vara lyhörd, stöttande och empatisk. Man ska vara en förebild, en inspiratör och en problemlösare, men också en medmänniska, en kollega och en vän.

Men vad händer när det går fel? När det uppstår konflikter, missnöje eller motstånd bland de som ska påverkas av förändringen? När man som chef blir utsatt för kritik, ifrågasättande eller till och med personangrepp från olika håll? När man blir uthängd i media, på sociala medier eller i fikarummet? När man känner sig ensam, övergiven och utsatt?

Det är inte ovanligt att chefer hamnar i den situationen. Det kan bero på flera saker, som bristande kommunikation, otillräckligt stöd, otydliga mål eller felaktiga förväntningar. Men det kan också bero på att de som har beslutat om förändringen inte står bakom den fullt ut, eller att de inte vågar ta ansvar för konsekvenserna. Då kan det hända att det är chefen som får ta smällen, som blir syndabocken eller offret för ett drev. Då kan det hända att det är chefen som får sluta, trots att hen har gjort sitt bästa.

Som chef behöver man ha mod, men också mandat. Man behöver ha kompetens, men också resurser. Man behöver ha engagemang, men också erkännande. Man behöver ha självförtroende, men också självmedvetenhet. Och framför allt behöver man ha stöd, både uppifrån och nerifrån.

Som medarbetare i en sådant situation behöver man ha respekt, men också dialog. Man behöver ha förståelse, men också ge feedback. Man behöver ha inflytande, men också ansvar. Man behöver ha tillit, men också transparens. Och framför allt behöver man ha samarbete, både inom och utanför gruppen.

Som organisation behöver man ha en kultur som främjar förändring, men också trygghet. En strategi som är tydlig, men också flexibel. En vision som är lockande, men också realistisk. Man behöver ha en ledning som är engagerad, men också närvarande. Och framför allt behöver man ha en gemenskap som är stark, men också öppen.

Förändring är oundvikligt. Men det betyder inte att det alltid måste vara smärtsamt. Som medarbetare behöver man också empati och inte alltid resonera som om det är chefens fel, eftersom det är den som tackat ja till uppdraget.

Alla behöver göra sin del för att skapa goda förutsättningar för att förändringen ska bli så bra som möjligt. Att stötta varandra istället för att motarbeta, att lyfta varandra istället för att sänka varandra, där vi litar på varandra istället för att misstro varandra.

Då kan vi göra förändringen till något positivt och göra skillnad för alla.

Chefen får inte skylla sig själv för att denna är budbäraren. Alla i en organisation misslyckas om inte förändringen sker, eftersom den har ett syfte för helheten.

Då bör man lyfta blicken och inte bara se till sig själv. Om man inte gillar förändringen får man ta ansvar för det. Inte ägna sig åt myteri eller baktala chefen.

Många bra chefer drivs till att sluta sina uppdrag. Men förändringen slutar aldrig att ske.

Oavsett om några tror att de kan stoppa utvecklingen.

PotentialPodden™ - avsnitt #48

Anna Averud är vd på Truesec Group och har varit en del av Truesec sedan 2014. Innan dess arbetade hon 16 år på Microsoft, senast som affärsområdeschef för Office divisionen.

Som vd för Truesec Group ligger Annas huvudfokus på cybersäkerhet och under de senaste åren har Truesec sett en ökning av cyberkriminalitet och en försämrad geopolitisk situation. Aldrig tidigare har betydelsen av förebyggande åtgärder för att minimera risken för dataintrång varit så påtagligt som nu.

LYSSNA HÄR>> till vårt samtal om ledarskap.

JULKLAPPSTIPS!
Köp vår vd:s senaste bok "Lurad?"

Idag är det 67 dagar kvar till julafton. 

Vill du ge bort en uppskattad och inspirerande julklapp till någon du tycker om?

Vi tipsar om vår s vd:s senaste bok: “Lurad? – Släpp myten om att det är din personlighet som skapar framgång”.

En perfekt bok att använda i vardagen för bättre insikter om vad och hur du gör och förstå dig själv och din omgivning bättre.

Lägg din beställning genom att mejla till info@performancepotential.se eller köp den i bokhandeln>>

I november Månadsbrev intervjuar vi Johan Höglund, vd på Coloplast Sverige.

Månadens tankeväckare

Senaste Nytt

NYA AFFÄRER DENNA MÅNAD
Vi har utfört leveranser till kunder inom försäkring, IT och retail.

VÅRA KUNDER BERÄTTAR
Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de uppnår genom att använda vårt koncept.  HÄR kan du bland annat se Flying Tiger Copenhagen berätta om hur de använder ArbetsrelateartDNA™ i sin verksamhet.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Aktuella event hittar du här

Läs våra senaste pressartiklar här

Följ vår VD’s blogg: Tankar om Ledarskap 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev eller om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se. 

Följ oss gärna på våra sociala medier!