OKTOBER 2022


Framgent kommer vi att stötta våra kunder genom att månadsvis skicka ut olika råd, för att hålla kunskapen om preferenser och vår process aktiv.

Dessa kommer att skickas ut som tips via mail, så håll utkik.

Med vänlig hälsning
PerformancePotential-teamet

"Jag vill bygga en kultur där vi utmanar och lär av varandra, både i kunduppdrag och i vår gemensamma utveckling.”

Nicke Rydgren är VD på Hifab och har också ett förflutet på PE Teknik & arkitektur och Bisnode.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du har nu
Jag är uppvuxen i en liten ort som heter Sköllersta i Närke och mina föräldrar som var företagare inspirerade mig att försöka vara med och bygga upp och utveckla företag. Så det har jag gjort i olika former under snart 25 år. Startade min karriär på ett amerikanskt IT-bolag och därefter har jag varit med och utvecklat små och stora svenska tjänstebolag. Jag har sålt bolag, blivit uppköpt, varit med på börsintroduktion, vinstvarningar, vändningar och framgångar. De senaste fem åren har jag varit helt fokuserad på samhällsbyggnad, så det ledde mig hit till Hifab.

Vad var det som fick dig att tacka ja till VD-rollen på Hifab?
Jag kände att vi var en bra match och att jag skulle kunna bidra med min bakgrund och mina erfarenheter. Sen är Hifab ett spännande bolag med en anrik historia och en enorm potential på en marknad under förändring. En kombination som passar mig.

Hur vill du beskriva ditt ledarskap och vad som är signifikant för just dig?
Det är inte lätt att beskriva sitt eget ledarskap utan att falla till önsketänkande. Men jag tror att det som utmärker mig är hög energi i kombination med systematik och struktur, där jag försöker åstadkomma ett tydligt fokus. Jag vill bygga en inkluderande kultur där vi utmanar varandra samtidigt som vi har respekt för att både förändring och utveckling tar tid och bygger på att vi tar hand om varandra längs vägen. Jag är mycket inspirerad av konceptet Grit, där passion och uthållighet är den magiska formeln.

Vad är det mest givande, respektive mest utmanande i ledarrollen generellt?
Det mest givande är helt klart att se människor och grupper att lyckas. I alla dess former, små och stora segrar, insikter och nya idéer. Det mest utmanande är att förstå och våga prioritera det som är viktigast. Inte bara på ritbordet, utan att det appliceras i varje del av organisationen varje dag.

Vad ser du som din viktigaste ledarskapsfråga framåt?
Att lyckas generationsväxla. En ny generation konsulter, en ny generation teknik, en ny generation kunder och andra intressenter. Balansen mellan det nya som kommer och att vårda den erfarenhet och kompetens som finns hos de som byggt det vi har idag.

Vilka förutsättningar är viktiga för dig som ledare för att kunna få verka i ditt ledarskap?
Jag tror att ledarskap handlar om att skapa rätt förutsättningar. Så det viktigaste för mig är nog att ges möjligheten att förändra och utveckla det som krävs.

Hur ser du till att bibehålla din egen energi och drivkraft?
Min energi tycks mig mångt och mycket vara medfödd och i stort självgenererande. Men det jag lärt mig under åren är att inte slösa på den energi man har begåvats med. Så att rikta den på saker där jag kan göra skillnad och bidra positivt är nog det bästa svaret jag har.

Vilka är dina viktigaste verktyg som ledare?
Att hålla det enkelt och konsekvent. Vilket jag har lärt mig den hårda vägen då jag har en förkärlek för komplexitet och abstrakta koncept. De flesta verktyg jag stött på är bra om man håller dem enkla och inte byter dem hela tiden. Men ska jag nämna något så tycker jag om att jobba med ramverk, karta eller spelplan. Då kan vi navigera tillsammans utan att detaljstyra eller begränsa i onödan.

Vad behöver dina medarbetare känna till om dig som ledare för att kunna stötta på bästa sätt?
Det är bra att veta att jag ofta följer en karta som är tydlig för mig själv och som jag försöker förmedla. Men att det inte betyder att den är färdig. Jag vill att de ska vara med och rita om den, eller göra den större eller mindre.

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vad har du lärt dig av den?
Coronakrisen och att hantera de snabbt förändrade förutsättningarna och den osäkerhet som den förde med sig. Det gör att jag är ödmjuk inför hur snabbt saker kan ändras och att du som ledare måste ha modet att agera även i lägen av stor osäkerhet. Det var inte kul i stunden men det lärde mig hur viktigt ledarskapet är när det är skarpt läge.

Vilka är dina viktigaste värderingar och hur visar de sig i vardagen?
Den värdering jag sätter högst är att vi måste må bra och ta hand om varandra. Inga vinster i världen är värda att vi mår dåligt. Då gör vi det på fel sätt eller har fel roll. Jag tror att vi kan utmana oss som mest och prestera som bäst om vi är i en miljö som är öppen, lyhörd och inkluderande. Där vi även vågar erkänna när något blivit fel och att vi ibland hamnar på fel ställe. Det är värderingar som vägleder mina beslut i vardagen och som jag jobbar med för att möta olika utmaningar.

Hur investerar du i din egen utveckling som ledare?
Primärt genom reflektion. Ibland själv men gärna genom samtal med andra. För att fylla på med idéer läser jag gärna historia och vetenskapliga böcker.

Vilka 3 råd skulle du gett dig själv när du startade din ledarbana, som du med din erfarenhet idag, skulle haft nytta av i början?
Oj, det var svårt. Kanske något i stil med:
• Det är bra att vi är olika (även om det är jobbigt ibland).
• Man är inte sin prestation. (även om man gillar att tävla).
• Att visa svaghet är inte att vara svag (även om det kan kännas så).

Har du någon person som betytt något särskilt för ditt lärande som ledare och vilka lärdomar gav det dig?
Det är otroligt många som jag lärt mig av, som hjälpt mig och som utmanat mig. Ska jag nämna någon så är det Per-Arne Gustavsson som grundade PE Teknik & Arkitektur och som kom tillbaka som VD och var min chef under pandemin. Han är knivskarp och utmanar hela tiden på ett stimulerande sätt. Lärdomen han gav mig är hur viktigt det är att behålla lugnet i en kris samtidigt som man har modet och kraften att agera.

Om du fick välja en helt ny bana, vad skulle det i så fall vara?
Kanske författare. Men rimligen skulle jag behöva träna på mitt skrivande i 10–15 år innan jag fick något utgivet, men det är ju aldrig för sent.

Vad önskar du lämna efter dig för avtryck som ledare?
Om jag får önska så skulle jag gärna lämna efter mig insikten att förändring är världens normaltillstånd. Kan jag som ledare skapa en god förmåga att både möta förändring och att driva förändring så har jag lämnat efter mig något värdefullt. Något som kan bidra till en positiv utveckling.

"Tankar om ledarskap" av Marika Skärvik

"Jag har alltid haft ett mantra och det är att ju mer insiktsfull och modig du är, desto mer gott kan du göra och slippa egen ångest. "

Allt sker utifrån vår egen världsbild

Ledarskap kommer i så många olika former. Ledarskap utgår alltid ifrån den person som innehar rollen och hur långt den personen kommit i sin egen utveckling. Det man vet och lärt sig, är både en begränsning och en tillgång.

Det är lätt att ha åsikter om hur ett ledarskap ska vara, men vi kanske kan vara överens om att ju mer medveten och insiktsfull en ledare är, desto bättre blir dennes ledarskap.

Men vilken nivå av insikt krävs för att det ska fungera och vem bestämmer nivån?

Jag har genomgått många olika träningsformer för mitt ledarskap. Både rent utbildningsmässigt och i teorin, men också genom en mängd olika ganska utmanande uppdrag i ledarrollen.

Min spaning är att de tuffa uppdragen är de som har lärt mig mest, men också möjligheten att träffa andra ledare och se hur de agerar i vardagen.

Det är fortfarande fascinerande att ledare ägnar sig åt projektion och att rädslan styr över beteendet. Ledare är inte mer än människor och ingen är perfekt, men som medarbetare kan man faktiskt kräva att ens ledare är klokare än andra. Med klok menar jag förmågan att se saker ur ett objektivt perspektiv, att inte utgå från sin egen norm i alla lägen och att komma ihåg att ledarskap handlar om att få andra att växa och sätta sitt ego åt sidan, åtminstone merparten av tiden.

För att kunna det krävs en stor portion självinsikt som bygger på träning och åter träning. Att skaffa sig någon eller några som kan ge perspektiv på ens eget agerande, samtidigt som man också måste stå stadigt i sin egen övertygelse.

I början av min karriär så var det viktigt för mig att fokusera på att utveckla andra för att skapa de bästa förutsättningarna för helheten och de resultat vi var ålagda att åstadkomma. Det var allt från att sätta gränser kring själviska beteenden hos medarbetare till att våga utmana min chef när det gällde etik och moral.

Jag fick också känna på hur rädslor påverkade mig att tvivla på min egen förmåga, men att samtidigt inte acceptera att få min integritet förlorad. Så här i efterhand var det en av mina största lärdomar, trots att det slet hårt på min självkänsla. Jag lärde mig då att förstå att många ledare använder sin härskarteknik för att skyla sin egen rädsla och oförmåga.

Kanske gör erfarenheten att jag snabbare kan se igenom dessa beteenden idag, men de som startar sin karriär, har inte detta med sig och kan därför hamna i en situation där de bryts ner och tappar bort den potential som de har.

Jag har alltid haft ett mantra och det är att ju mer insiktsfull och modig du är, desto mer gott kan du göra och slippa egen ångest. Det är den egna ångesten som ofta behöver lättas genom att projiceras nedåt i organisationen. Rädda chefer med stora egon lyckas ofta i det korta, men förlorar alltid i slutänden. Tyvärr drar de med sig människor på vägen som kanske aldrig repareras.

Självklart kan vi inte annat än utgå från vår egen erfarenhet, men det finns en risk att det är just den som gör oss blinda. Därför är en väg till mod och självinsikt att lyssna på andra, lära av andra och studera vad andra gör. Utifrån det kan du lättare välja den väg du själv vill stå för.

Transparens och genuinitet kommer man långt med. Det är då lättare att se sig själv i spegeln, men också möta människor du träffat under din karriär.

Ingen kan uppskatta en chef till 100%, men du kan alltid stanna upp och göra om. Det kräver mod, men att inte göra det skapar ännu mer obehag. Rädslan att misslyckas är just det som får dig att förlora förmågan och insikten. Om du vågar kasta ditt ego och hålla hårt i din integritet, finns det större möjligheter att vara den balanserade och insiktsfulla ledaren. Då är du också kapabel att leda andra.

Att kunna leda sig själv innan du leder andra är kanske ett slitet uttryck. Men verkligen sant.

PotentialPodden™ - avsnitt #36

Magnus Brännström har varit VD för skönhetsföretaget Oriflame sedan 2006 och blev 2017 ordförande i World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA).

Innan Magnus började på Oriflame, arbetade han för de svenska företagen Spendrups, JGB och den tidigare lyxhotellkedjan Reso, när de var på väg in i de postsovjetiska staterna i början av 90-talet.

LYSSNA HÄR>>  på vårt samtal.

I november Månadsbrev intervjuar vi Rasmus Nerman, VD Apoteket.

Månadens tankeväckare

Senaste Nytt

NYA AFFÄRER DENNA MÅNAD
Vi har utfört leveranser till kunder inom Service-sektorn, Recycling-sektorn och Mäklarbranschen.

VÅRA KUNDER BERÄTTAR
Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de uppnår genom att använda vårt koncept. HÄR kan du se Länsförsäkringar Uppsala berätta mer om hur de använder ArbetsrelateartDNA™ i sin verksamhet.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Aktuella event hittar du här

Läs våra senaste pressartiklar här

Följ vår VD’s blogg: Tankar om Ledarskap 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev eller om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se. 

Följ oss gärna på våra sociala medier!