NOVEMBER 2023

Anmäl dig till en av våra kostnadsfria workshops och få konkreta verktyg hur du som ledare kan skapa en bättre genomförandekraft i din organisation.

Anmäl dig antingen till 5 december eller 18 januari.

Vi har nyligen genomfört väldigt uppskattade workshops för chefer och ledare. Under vintern ger vi dig återigen möjligheten att ta del av en effektiv modell som bevisat bidrar till att öka genomförandekraften i ditt team. .

Det är VAD och HUR vi gör som skapar våra resultat. Inte vilka vi är, vilka drivkrafter vi har eller vår personlighet!

Under workshopen får du möjlighet att prova vår modell och verktyg hands-on och lära dig mer om hur ledarskapet kan bidra till bättre genomförandekraft. Vi går igenom 3 olika delar som bevisat ger resultat – ditt arbetssätt för att lösa problem, dina viktigaste värderingar samt ditt tempo och fokus i genomförandet.

Läs mer och anmäl dig HÄR >>

Dela gärna med andra ledare och chefer som är intresserade av att förbättra samarbetet i sina team samt öka genomförandet och produktiviteten, på ett långsiktigt hållbart sätt.

"Det är viktigt att kulturen i ett företag är en kultur man står bakom. Som chef och ledare är man kulturbärare och tror man inte på kulturen i bolaget så blir det heller inte en rättvis och ärlig bild man förmedlar."

Johan Höglund är vd för Coloplast i Sverige med en lång erfarenhet inom hälso- och sjukvård, där utveckling av digitalisering har varit en stor faktor.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du har idag.
Utbildningsmässigt har jag en blandad bakgrund med högskole-ingenjörsexamen, utlandsstudier och en magisterexamen i ekonomi. Jag började arbeta första åren inom tillverkande industri av konsumentförpackningsmaterial. Efterföljande år spenderades på Philips inom deras Healthcare-division. Där hade jag olika roller både inom Sverige och även Norden. Totalt blev det nästan åtta år på Philips varav de sista tre åren som Sverigechef för Healthcare.

Efter Philips arbetade jag på Tieto i tre och ett halvt år som ansvarig för Healthcare, Welfare och Education, ett arbete som fokuserades på mjukvaruutveckling och digitalisering inom offentlig sektor, hälsa & sjukvård, vård & omsorg. Efter Tieto var jag VD för Unilabs i Sverige. Unilabs är ett vårdföretag med diagnostiska tjänster.

Sedan 2022 arbetar jag som vd för Coloplast i Sverige.  Coloplast hjälper människor med intima sjukvårdsbehov och våra affärsområden är t. ex. stomiprodukter och katetrar för kontinensområdet.

Min röda tråd de senaste 15 åren har varit inom hälso- och sjukvård och ledarskap, antingen inom medicinteknik, IT eller hos en vårdgivare. Jag har haft många ledande positioner inom flera olika företag och organisationer, ofta i en övergripande ledningsroll, dvs. ”General Management”.

Hur vill du beskriva ditt ledarskap och vad som är signifikant för just dig?
Jag hoppas och tror att mitt ledarskap är modernt och agilt. Med det menas att jag tror på ett stöttande och coachande ledarskap istället för ett kontrollerande. För att ge ett exempel så handlar det om att mestadels prata om mina medarbetares frågor snarare än min egna, grundprincipen är att lyssna och ställa frågor, med stöttning snarare än att ha en kontrollerande inställning. Det handlar om att ge handlingsutrymme för den enskilda medarbetaren, ett förtroende och sedan följa upp med regelbundenhet.

Vidare är mitt ledarskap autentiskt, vilket betyder personligt men också att jag kan vara en förebild. Jag tror och hoppas att jag även är en modig ledare, ledarskap handlar om risk och att ta svåra beslut. Jag vill gärna se mig som en ledare som är beslutsam och tar kalkylerande och nödvändiga risker.

Avslutningsvis tycker jag att de bästa ledarna är de som har en förmåga att anpassa sin ledarstil utifrån olika situationer, dvs. ”situationsanpassat ledarskap”, något även jag försöker anamma så mycket jag kan.

Vad betyder ledarskap för just dig?
Ledarskap är handling, skapa förändring, inte en position. Förmågan att driva förändringsledning. Chefskap är att hantera stabilitet, ledarskap är att driva förändring.

Vilka är dina mest angelägna ledarskapsfrågor nu och framåt?
Rekrytering av nya medarbetare, sätta en ny organisationsstruktur på plats och leda förändring. Se till att vi får ut maximal prestation i varje roll och i organisationen.

Vilka är dina viktigaste verktyg i ledarrollen?
Förmågan att arbeta situationsanpassat. Ingen ledarstil fungerar överallt, varje situation och medarbetare är unik och mitt mål är alltid att ta fram det bästa ledarskapet, oavsett situation.

Vad behöver dina medarbetare känna till om dig för att kunna få ut det bästa av dig som ledare
Bakgrund, personlighet, styrkor och svagheter. Det gör ledarskapet lättare om det finns en hög grad av transparens. Svagheter kan kännas jobbigt men så länge man vet hur man hanterar sina svagheter kan man också vända det till något positivt, återigen autentiskt ledarskap.

Vilka förutsättningar är viktiga för dig som ledare för att kunna få verka i ditt ledarskap?
Frihet under eget ansvar. Stort utrymme för egna beslut. En chef och ledare som finns för sparring av svåra ledarfrågor.

Vilka är dina viktigaste värderingar och hur visar de sig i vardagen?
Ärlighet, att basera beslut på fakta, ständiga förbättringar, engagerat ledarskap och hög nivå av etik och moral.

Överhuvudtaget är det viktigt att kulturen i ett företag är en kultur man står bakom. Som chef och ledare är man kulturbärare och tror man inte på kulturen i bolaget så blir det heller inte en rättvis och ärlig bild man förmedlar.

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vad har du lärt dig av den?
Att leda stora organisationer där man är helt beroende av att leda genom andra ledare. Man kan inte kontrollera ledarskapet genom att prata med alla medarbetare utan är helt beroende på att förändring, kommunikation osv flödar genom flera chefsled. Stora kostnadsbesparingsprogram där personalen blir drabbad är också en tråkig process även om den ibland tyvärr är nödvändig.

Inom vilka områden ger just ditt ledarskap mest nytta?
Jag får min energi främst i kommersiella miljöer men tror också min styrka ligger i verksamheten. Ofta tror jag att mitt ledarskap kommer till sin rätta i ”General Management” dvs när man leder flera funktioner och det finns en komplexitet mellan kommersiell miljö och operativ miljö. Jag trivs väldigt bra i en miljö där man också får verka externt, ut mot kunder, leverantörer och andra partners.

Hur investerar du i din egna utveckling som ledare?Jag försöker alltid boka in tid för reflektion i kalendern. Svåra situationer som ledare kräver eftertänksamhet och tid för reflektion. Jag läser också regelbundet, både litteratur och artiklar som handlar om ledarskap.

Mellan åren 2012-2014 gick jag även en Executive MBA som handlade väldigt mycket om ledarskap med många konkreta tips och verktyg som jag använder.

Jag tycker också det är viktigt med externa nätverk för att kunna ventilera svåra problem, både ledarskap och andra utmaningar, det ger en möjlighet till reflektion och man får extern input vilket kan hjälpa beslutsprocessen.

Har du någon person som betytt något särskilt för ditt lärande som ledare och vilka lärdomar gav det dig?
Jag har haft många förebilder under min karriär. Alla har styrkor och svagheter och jag har försökt att plocka upp det bästa från de chefer och ledare jag stött på under mina olika positioner och arbetsplatser.

Vilka 3 råd skulle du givit dig själv när du startade din ledarbana, som du med den erfarenhet du har idag, skulle haft nytta av då?
”Enjoy the ride” Stressa inte så mycket över karriärplanering, gör man ett bra arbete och levererar resultat så kommer möjligheterna att öppna upp sig.

Balans mellan IQ och EQ, tona ner tävlingsinstinkt lite, det är ok att förlora, världen går inte under.

Se varje position som en möjlighet att bygga en bredd och en plattform att stå på, all kunskap är bra kunskap för framtida positioner. Se till att välja företag/arbetsplats baserat på värderingar och kultur, snarare än vilken titel eller ansvar rollen har.

Om du fick välja en helt ny bana, vad skulle det i så fall vara?
Jag har fastnat inom Lifescience och Healthcare-branschen av en anledning, att hjälpa andra. Det känns oerhört meningsfullt i det arbete vi exempelvis gör inom Coloplast.

Så varför inte läkare eller annat vårdrelaterat yrke, ett sätt att hjälpa människor på ett direkt sätt.

Vad önskar du att människor tar med sig och minns från just ditt ledarskap?
Att jag var en föregångsman, en ledare som såg alla, åstadkom förändring, fick med sig sin organisation och personal.

"Tankar om ledarskap" av Marika Skärvik

"Är alla chefer verkligen intresserade av ledarskap?"

Ledarskap är ett ämne som ständigt är på tapeten och diskuteras i många olika sammanhang. Men hur många chefer är egentligen genuint intresserade av att utveckla sitt ledarskap och lära sig mer om vad som fungerar och inte fungerar i olika situationer?

Finns det en risk att ledarskapslitteraturen blir en slags nischad genre som bara läses av dem som redan är engagerade i frågan, medan andra chefer inte tar sig tid eller har lust att fördjupa sig i ämnet? Och vad innebär det för verksamheterna som leds av dessa chefer?

En möjlig förklaring till varför inte alla chefer är lika intresserade av ledarskap, är att de kanske har olika motiv för att bli chefer. Vissa vill kanske ha mer makt, inflytande eller status, medan andra drivs av en passion för sitt arbetsområde eller en vilja att göra skillnad. Det kan också vara så att vissa chefer har en mer naturlig fallenhet för ledarskap, medan andra behöver mer stöd och utbildning för att bli bra ledare. Oavsett vilket, så är det viktigt att chefer inser att ledarskap inte är något statiskt eller givet, utan något som kräver kontinuerlig reflektion, feedback och utveckling.

En annan aspekt som kan påverka chefers intresse för ledarskap är hur de ser på sina medarbetare och andra roller i organisationen. Är de öppna för att lyssna på andras perspektiv, idéer och behov, eller ser de sig själva som den som vet vad som är bäst? Är de beredda att delegera ansvar och ge utrymme för självständighet, eller vill de ha kontroll över allt som händer? Är de intresserade av att skapa en god arbetsmiljö och en stark kultur, eller fokuserar de bara på resultat och prestation?

Området självledarskap har på senare år blivit mer i fokus, men som kanske få jobbar med metodiskt och långsiktigt som en del av en verksamhetskultur eller som mäts på olika sätt. Självledarskap Kan handla om att ha en tydlig vision för sig själv, sina mål och sin utveckling, samt att kunna planera, organisera och genomföra sina uppgifter på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Självledarskap är inte bara något som chefer och ledare bör ägna sig åt, utan som är en förutsättning för att utvecklas och få perspektiv på sitt eget agerande. Att investera i självledarskap kan vara jobbigt i sig, men ökar ofta motivation, självkänsla och prestation och bidrar definitivt till ett bättre samarbete och en högre kvalitet i arbetet.

Ledarskap är ett intressant och viktigt ämne, men alla chefer är inte intresserade av det. Det kan bero på olika faktorer, såsom motiv, drivkrafter och sin syn på andra. Intresse eller ointresse, så ger det konsekvenser för hur verksamheterna fungerar och utvecklas.

Det minsta man kan förvänta sig är att chefer tar sitt ledarskap på allvar och söker efter nya kunskaper och insikter. Men det är också viktigt att alla i en organisation inte bara får möjlighet att utveckla sitt självledarskap, utan kanske också att det ska ingå som en av del när man mäter prestation.

Utan insikt om vad du gör och hur det påverkar andra blir det svårt att skapa resultat. För det krävs för att utveckla förmågan självledarskap.

Oavsett intresse för ledarskap eller inte, vill alla kunna visa att de bidrar. Oavsett vad det är för resultat vi mäter.

PotentialPodden™ - avsnitt #49

Patrik Attemark är koncernchef för Newsec och är en erfaren kommunikativ ledare och företagsutvecklare med tydliga resultat i bagaget.

Som CEO har han tidigare utvecklat och transformerat två bolag, Solhagagruppen och Semantix, under private equity ägarskap till framgångsrika försäljningar. Han har alltid välmående och engagerade medarbetare i fokus för att säkerställa hög kundnöjdhet med tillväxt och lönsamhet som resultat. Han har gjort en mängd förvärv och framgångsrika integrationer genom en klar strategi, kultur och struktur. Eller att alla skall Veta Vilja och Kunna.

LYSSNA HÄR>> till vårt samtal om ledarskap.

JULKLAPPSTIPS!
Köp vår vd:s senaste bok "Lurad?"

Idag är det 30 dagar kvar till julafton. 

Vill du ge bort en uppskattad och inspirerande julklapp till någon du tycker om?

Vi tipsar om vår s vd:s senaste bok: “Lurad? – Släpp myten om att det är din personlighet som skapar framgång”.

En perfekt bok att använda i vardagen för bättre insikter om vad och hur du gör och förstå dig själv och din omgivning bättre.

Lägg din beställning genom att mejla till info@performancepotential.se eller köp den i bokhandeln>>

I december Månadsbrev intervjuar vi Mariette Hilmersson, vd på Willhem.

Månadens tankeväckare

Senaste Nytt

NYA AFFÄRER DENNA MÅNAD
Vi har utfört leveranser till kunder inom Offentlig Sektor, Transport, Bank och Försäkring.

VÅRA KUNDER BERÄTTAR
Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de uppnår genom att använda vårt koncept.  HÄR kan du bland annat se Sodexo berätta om hur de använder ArbetsrelateartDNA™ i sin verksamhet.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Aktuella event hittar du här

Läs våra senaste pressartiklar här

Följ vår VD’s blogg: Tankar om Ledarskap 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev eller om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se. 

Följ oss gärna på våra sociala medier!