Mätbara effekter för verksamhet och organisation

citat från våra kunder

för affären

”Det hjälper mig konkret som ledare att prioritera och för oss som team att ta snabbare och mer riktade beslut när det gäller våra kunder och affärer”

VD i IT-Branschen

”Genom att verkligen förstå mina säljares perspektiv, kan vi snabbare mappa mot beslutsfattare och både göra bättre och snabbare affärer”

Försäljningschef inom Direkt Marknadsföring

”Genom att använda metoden har vi lättare att möta vår kunders behov och därigenom göra bättre affärer och snabbare avslut”

VD inom Teknikbranschen

”Istället för att sätta traditionellt valda aktiviteter för att nå våra mål, kan vi bättre styra aktiviteter mot organisationens perspektiv och preferenser och därigenom nå större precision i vårt slutresultat”

Affärsområdeschef i en Bank

”Jag sparar enormt med tid och kan förkorta förloppet att både iscensätta förändringar och få dem att hända i verkligheten”

VD inom Servicesektorn

”Jag ser nya beteenden och agerande direkt efter vi genomfört implementationen som bidrar till högre produktivitet och fler affärer”

Affärsområdeschef inom Spelbranschen

”Jag gillar verkligen er kombination där modellen både ger oss en bättre förståelse för kundens verkliga perspektiv och hur vi som ledning kan möta detta konkret, både praktiskt och strategiskt”

VD inom Mediabranschen

”Vi har fått en modell där vi kan mappa våra kunders behov mot vårt erbjudande och hur varje medarbetare möter detta. Det ger oss möjlighet att snabbt förändra eller anpassa oss om marknaden får förändrade behov. Detta vitalt för vår affär.

VD inom Försäkringsbranschen

för organisationen

”Ni ger oss en struktur för att konkretisera det som vi upplever händer i agerandet i vardagen, men inte kan sätta fingret på och nu blir lättare att ställa krav på”

Teamchef inom Retail sektorn

”Man kommer snabbt till pudelns kärna i ett samtal, där det normalt är svårt att bli konkret och faktabaserad. Det underlättar både svåra samtal och skapar en tydlighet i dialogen som ger oss en gemensam plattform att utgå ifrån”

Affärsområdeschef på en Varumärkesbyrå

”Vi sparar enormt med tid när det gäller att sätta en gemensam agenda. ArbetsrelateratDNA™ ger mig som chef samma karta att utgå ifrån som mina medarbetare”

Försäljningschef inom den Grafiska branschen

”Det agila arbetssättet en förutsättning för hela vår verksamhet. Vi kan nu snabbt sätta samman nya team, där var och en vet hur de kommer att agera. Vi får ett supereffektivt och självständigt team. Det garanterar ett resultat som överträffar de mål vi satt upp”

VD inom IT-sektorn

”Det blir lätt för mig att konkretisera vilken prestation jag förväntar mig och för omgivningen att snabbt förstå vad det innebär, vilket ger utvecklingssamtalet en helt annan innebörd”

VD inom IT-sektorn

”Vi ser att det vi vill ha genomfört, också genomförs. Det blir tydligt varför var och en måste agera på våra mål och inte endast låta det bli en skrivbordsprodukt”

VD inom Produktbolag

”Även om jag har erfarenhet och ska förväntas kunna coacha, kommer jag ingen vart om mina medarbetare inte är medvetna om hur och vad de gör för att nå framgång. Med er metod skapar vi en mer direkt förståelse, vilket sparar enormt mycket tid och dessutom ger konkreta resultat som kan skapas åter och åter igen”

VD inom IT-sektorn

”Mina medarbetare tar både ett större och snabbare ansvar kring sin egen prestation och roll med insikten om sina preferenser. Det skapar snabbare och mer långtgående resultat”.

Affärsområdeschef i Banksektorn

för kompetenspusslet

”Genom att utgå ifrån preferenser, minskar risken vid rekryteringar. Vi kan matcha direkt mot arbetskollegor, team och mig som chef. Det är en stor skillnad då den som anställs ges förväntningar på rätt nivå från start”

Kundservicechef inom IT-sektorn

”Det underlättar enormt i en intervju då kandidaten får beskriva varför hen har de preferenser hen har och på detta sätt blir samtalet inte baserat på en förvriden bild med fel förväntningar där det annars handlar om att se till att bli vald, ibland med helt fel förutsättningar”

Teamchef inom print och tryckeribranschen

”ArbetsrelateratDNA™ förenklar on-boarding då den anställde redan är införstådd i hur dennes preferenser kommer att verka i befintlig organisation och de nya kollegorna får en bättre förutsättning hur man kan fungera tillsammans”

Produktchef inom Webbutveckling

”Jag kan matcha utifrån vad som är viktigt för en individ, istället för att utgå från CV. Jag undviker förutfattade meningar då rätt person kan sållas bort. Jag har hittat talanger som jag annars skulle ha missat”

Rekryteringschef i en global konsultorganisation

”Med ArbetsrelateratDNA™ och GruppDNA™ kan vi konkret visa vilken ”kultur” vi har att erbjuda. Det är inte vackra ord utan ger en ärlig bild av vad en kandidat kan förvänta sig om hen ska jobba hos oss”

VD för Samarbetsparter inom Rekrytering

”Jag får en mycket bra bild vad som ligger bakom en persons kommande agerande. Vi kan gå bortom kandidatens eventuella behov att visa bra sidor som denne tror vi vill ha”

HR Direktör inom Industrisektorn

0
Cool Number