MARS 2022

Hur säkerställer du genomförandekraften i din organisation?

Vi kan visa på goda resultat i hur genomförandeförmågan ökar på både individnivå och som organisation genom vårt digitala analysverktyg i kombination med konkreta kompetensupplägg.

Våra kunder kan mäta förbättringen i ökad leveransförmåga, högre produktivitet, bättre samverkan och nyttjande av kompetens och resurser.


Kontakta oss så kan vi berätta mer om det går till: info@performancepotential.se 

”En av de viktigaste ledarskapsfrågorna är hållbarhet. Att kunna leda ett företag framgångsrikt in i ett nytt och ännu mer hållbart arbetssätt”.

Johanna Frelin är VD på Riksbyggen med en bakgrund som journalist och tidigare VD på b la Hyper Island.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du nu har 
Jag är journalist i botten och startade min karriär på Sveriges Television. Det var också där jag började som chef. Mitt första chefsuppdrag var som Programchef för Barn och Ungdomsprogrammen. Under åren så fick jag mer och mer ansvar och när jag slutade var jag Divisionschef för Allmän TV (allt utom sport och nyheter). Drömmen om VD-uppdraget kom i och med att jag tog en MBA på Handelshögskolan. Mitt första VD uppdrag var på Hyper Island, där jag arbetade globalt i 5 år. Sedan blev det Tengbom Arkitekter i 4 år och nu är jag sedan 2 år tillbaka på Riksbyggen.

Du har fått en mängd fina utmärkelser genom året kopplat till ditt ledarskap. Vad har det betytt för dig?
Det har betytt mycket. Både jag och mina medarbetare har blivit väldigt stolta och glada. Man är ju sällan ensam som chef, utan har ett helt team som levererar. 

Vad var det som fick dig att tacka ja till VD rollen på Riksbyggen?
Det kändes jättespännande att leda ett värderingsstyrt företag som är samhällsbyggare. Jag gillar det kooperativa ägandet och långsiktigheten och samhällsfokuset som kommer med det. Riksbyggen är hållbart på riktigt – inte bara en slogan. Sedan gillade jag styrelsen och vår ordförande väldigt mycket. De ställde andra frågor än vad jag tidigare varit med om. Det var en väldigt motiverande anställningsprocess. 

Vad är det mest givande med just en VD-roll?
Jag lär mig oerhört mycket. Om människor, branscher, styrsätt, incitament och affärer. Och jag gillar att bygga organisatoriska och kulturella system och det får man göra i toppen av ett företag. Jag vill också bidra positivt till samhällsutvecklingen, inte minst inom hållbarhet, och det får man som VD.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap och vad som är signifikant för just dig?
Jag är glad och tror på pepp snarare än bannor. Jag är väldigt målfokuserad och skapar engagemang hos mina närmaste för att vi ska nå målen.  Jag får ofta feedbacken att det är roligt att arbeta med mig. Jag tycker jobbet ska vara kul och engagerande och jag vill att andra ska tycka det också. Jag är väldigt snabb och kan bli slarvig ibland – men jag får saker gjorda. Jag vill se saker bli gjorda i verkligheten – inte bara i affärsplanerna.

Vad ser du som din viktigaste ledarskapsfråga framåt?
Hållbarhet, hållbarhet, hållbarhet – att kunna leda ett företag framgångsrikt in i ett nytt och ännu mer hållbart arbetssätt.

Vilka är särskilt viktiga förutsättningar för dig som ledare för att kunna få utrymme för ditt ledarskap? 
Jag behöver ha frihet under ramar. Jag blir väldigt demotiverad och irriterad om någon detaljstyr mig.  Jag behöver känna att det finns massor av. Positiv energi där vi styr mot mål vi alla tror på. Jag behöver också ha möjlighet till privatliv för att ha energi att lägga på ledarskapet.

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vad har du lärt dig av den?
Jag tycker alla verksamheter där jag har arbetat med digitalisering är utmanande. Jag lär mig nya saker varje dag. Nu senast att även väldigt digitalt kompetenta människor kan ha svårt att förstå när vi digitaliserar arbetsuppgifter på jobbet.

Vilka 4 råd skulle du ge dina medarbetare för att få ut fulla potentialen av ditt ledarskap?
a. Luta er framåt, bidra, var aktiva
b. Städa undan hygienfaktorer som tidsredovisning, sund kvittohantering och annat
c. Överraska mig inte – var i kontakt, var öppen och flagga
d. Skoja med mig – låt oss ha kul!

Hur inspirerar du din omgivning?
Jag är bra på att vara visionär och att skapa engagemang genom olika typer av workshops och dialoger. Jag är synlig och tillgänglig. Jag gör egna filmer till organisationen, bloggar, återkopplar alltid om någon tar kontakt.

Hur investerar du i din egen utveckling som ledare?
Jag investerar tid i ett nätverk (Woman For Leaders) där jag möter kvinnor i olika positioner olika branscher och lär mig av dem.

Vilka är dina viktigaste värderingar och hur visar de sig i vardagen?
Tillit är viktigast. Jag är alltid i tid. Jag håller vad jag lovar. Har jag sagt att jag ska göra något – så gör jag det.  Jag är väldigt lojal på de människor där vi. Har byggt upp tillit. Den lojaliteten håller en hel livstid och jag går gärna en extra mil för dem.

Vilka 3 råd skulle du gett dig själv när du startade din ledarbanan, som du med din erfarenhet idag, haft nytta av i början?
– Att vara ledare är ett liv – inte ett projekt – så bränn inte ut dig på första etappen.
– Det är ok att göra fel – du hade bara lite otur när du tänkte.
– Du kan bara vara dig själv.

Har du någon person som betytt mycket för ditt lärande som ledare och vad var det du särskilt tog lärdom av?
Eva Hamilton var VD på SVT och min chef. Henne lärde jag mig mycket av – både gällande värme och skärpa.

Om du fick välja en helt ny bana, vad skulle det i så fall vara? 
Veterinär som min pappa.

Vad önskar du att lämna efter dig för avtryck som ledare?
Att jag har fått människor och verksamheter att prestera över sin förmåga – och att dom njutit av det.

"Tankar om ledarskap" av Marika Skärvik

"Vi vill ha en modell som förklarar det oförklarliga, men det som är rörligt och dynamiskt kan sällan rutas in i system".

När ledarskapet blir ett annat än vad vi tänkt

Vi har alla vår egen bild av verkligheten. Den styrs av normer och av våra erfarenheter. Svårigheten ligger ofta i att kunna sätta på sig någon annans ”glasögon”. De som är modiga brukar vara öppna att ta in andra normer eller byta ”glasögon” med andra.

När vi utgår ifrån våra egna preferenser och dessutom är helt omedvetna om vilka de är, blir det oerhört svårt att försöka förstå varför andra agerar som de gör. Vi hänger kvar i frågan: varför?

Mycket tid läggs på att förstå detta varför, för vi tror då att vi ska hitta lösningen på problemet. Hur tänker hen? Hur kan hen göra så?

Vi kommer aldrig få något exakt svar på varför, särskilt inte när vi utgår från vår egen bild. Särskilt inte när vi saknar verktyg att definiera vår egen bild som en start.

Jag har under många år som ledare försökt förstå varför det man tror ska ske, inte sker, eller tvärtom. Med all den kunskapen och dessutom forskning, upplever många att det ju finns bevis på att vissa sätt är mer framgångsrika än andra. Men vad är ett framgångsrikt sätt? Svaret ligger ju i den egna uppfattningen.

Jag har hittat ett annat sätt som hjälpt mig att lättare kunna sätta mig in i andras världsbild, även om jag inte delar den. Att objektivt ta reda på människors preferenser och utifrån det kunna förstå hur de kommer att agera.

Vi hittar sätt att upprätthålla ordningen genom att följa ramar och strukturer. Vi vill ha en modell som förklarar det oförklarliga, men det som är rörligt och dynamiskt kan sällan rutas in i system. Möjligheten ligger i att förstå sina egna ramar och sen se hur den ramen kan kan förändras.

Det är därför svårt, ja nästa omöjligt, att få en annan människa att bryta sin norm. Den egna världsbilden skapar personlig trygghet och rädsla undviker vi alla. Människan vill förstå, men ibland är det inte möjligt.

När man möts av ett ledarskap som är så väsensskilt från det egna sättet att leda, blir de flesta ganska förvånade och ofta oförberedda. Man tar för självklart att ens egen bild är densamma för alla. Det är den egna bilden som blir utgångspunkten och normen för hur man ser på andra.

Vi är illa tränade på att se oss själva utifrån och det är inte helt enkelt. Det kräver arbete och mod. När någon påpekar hur vi är, tar vi genast till ett försvar. Ett försvar som finns av naturliga skäl eftersom vi måste skydda vårt eget perspektiv.

Modiga ledare vet att de måste ompröva sina tester för att komma vidare för att klara sig. De rädda har precis motsatt tes. De måste till varje pris behålla sin ståndpunkt. För dem är det detta som är tryggheten.

Det är därför verkningslöst att försöka förstå någon utifrån sina egna teser. Istället måste man skaffa sig ett verktyg som kan hjälpa en på vägen.

Det handlar inte om att definiera en personlighet, det kommer man inte långt med, utan försöka förstå behov. Det vi behöver är det vi kommer att fokusera på. Vårt behov av makt, vårt behov av bekräftelser, respekt, omtanke, ja listan kan göras lång.

Att möta brist på empati med mer empati är verkningslöst. Det må låta deprimerande, men ska man kunna skapa gott, behöver man förstå det man själv ser som ont. De som saknar empati har inte den aspekten med i sin tanke överhuvudtaget. Det är som att tala helt olika språk och se helt andra bilder.

När vi förfasas över ett ledarskap som vi anser är galet eller rent farligt, så ska vi komma ihåg att föremålet för vår analys har ett helt annat perspektiv. Vi kan inte förstå detta perspektiv, eller ens sätta oss in i vad det innebär.

Vad vi istället kan göra är att inse att egoism inte kan mötas med generositet, eller brist på empati mötas med humanism.

Det farliga är att underskatta det som inte är vår egen tes. Det är då vi kan drabbas av det som vi i vår vildaste fantasi inte trodde var möjligt skulle ske.

Att möta ett ledarskap som har bristande eller saknar empati, med mer empati är verkningslöst.

Som ledare behöver du ompröva din egen tes och se vilket behov som finns hos din omgivning.

Då kan du förändra utgången på ett bättre sätt. Men det tar tid att förstå hur.

Det är aldrig försent att börja.

PotentialPodden™ - avsnitt #29

Martin Sörenhag är Nordisk VD för företaget Flying Tiger Copenhagen. Han har tidigare arbetat i ledande befattningar i bolag såsom, Apotek hjärtat, Lidl, Coop och K-Rauta. 

Martin är en person som verkligen brinner för ledarskap och att skapa framgång och resultat tillsammans med andra. Han vill att sitt ledarskap ska representera ett värderingstyrt ledarskap där trygghet, tillit samt tillhörighet är grundstommen. 

LYSSNA HÄR>>  på vårt samtal.

I april Månadsbrev intervjuar vi Annika Selin, VD på Forsen.

Månadens tankeväckare

Senaste Nytt

AFFÄRER DENNA MÅNAD
Byggbranschen, Industri, Tjänstersektorn

VÅRA KUNDER BERÄTTAR
Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de uppnår genom att använda vårt koncept. HÄR kan du se XL Bygg, berätta mer.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Aktuella event hittar du här

Läs våra senaste pressartiklar här

Följ vår VD’s blogg: Tankar om Ledarskap 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev eller om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se. 

Följ oss gärna på våra sociala medier!