MARS 2021

VÅRT ERBJUDANDE

Vill du kunna förutse vilka resultat era insatser kommer att ge?

Vårt digitala verktyg i kombination med effektiva kunskapsupplägg matchar verksamheters krav med individers och teams sätt att leverera och prestera.

Vi kartlägger vilka preferenser som råder via vår Preferensanalys™ och hjälper er att förutse resultat och möjliggör att era planer genomförs och iscensätts.

Kontakta oss på info@performancepotential.se så berättar vi mer. 

”Jag vill leda bolag som gör världen bättre och med ambitionen att vara framgångsrika länge"

Boel Sjöstrand är VD på Linkura. Hon har en bakgrund som VD för Wise Professionals och som Managing Partner på Netlight Consulting.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till det jobb du har idag
Jag har bakgrund från entreprenöriella tillväxtbolag med människan i centrum. Senast som VD för Wise Professionals och dessförinnan som Managing Partner på Netlight Consulting. Utöver det har jag egenkonsultat en del som advisory i mindre bolag och arbetat i styrelser för tillväxtbolag. I botten är jag civilingenjör. 

Idag är jag VD och delägare på Linkura. Vi hjälper företag att se till att alla medarbetare mår bra genom att träna mental kondition med digital coaching utifrån individuell biodata. 

Min bakgrund inom konsultvärlden har gett mig svart på vitt hur mycket mentalt vältränade medarbetare lyfter affären. Det är helt avgörande. Det finns inget viktigare än medarbetarna. Om de inte har möjlighet att må och prestera på topp, samt trivas och stanna kvar i företaget, är det omöjligt att nå tillväxt eller lönsamhet längre än något år. Det finns ingen viktigare prioritering än medarbetares hälsa och drivkraft, allt annat löser sig.

Jag vill leda bolag som gör världen bättre och med ambition att vara framgångsrika länge!

Vad fick dig att börja med den verksamhet du leder idag?
Jag började faktiskt som styrelseordförande, baserat på min erfarenhet och nyfikenhet för blandningen av det ingenjörsmässiga, digitala, datadrivna (från IT-branschen) och hur viktiga människor är och hur svårt det kan vara att skapa mental hälsa och högt engagemang hos medarbetarna. Jag attraherades av att Linkuras metod som bygger på forskning och objektiv data, inte bara subjektiva självskattningar, och en djup kunskap om beteendeförändring. Data och coaching är en väldigt stark kombination.

Linkura imponerade med en väldigt hög ambition om att skapa hållbara och starka människor, tillsammans med en avancerad teknik och effektiv metodik. Här fick jag jobba med ett företag som BÅDE var datadrivna, analytiska och digitala OCH människocentrerade och inkännande. 

När chansen kom att kliva fram som VD, och jag hade lärt känna ägare, styrelse, team och marknad, var det alldeles för roligt för att säga något annat än ja och jag har inte ångrat det en sekund. Jag tycker väldigt mycket om att leda i kraftig tillväxt. 

Vilka utmaningar finns i att leda denna typ av verksamhet, jämfört med andra?
Den största utmaningen är att vi öppnar en ny marknad. Vi säljer något som alla behöver och vill ha, men få har köpt tidigare – ökad mental kondition! Vi får hjälpa våra kunder att utveckla sina processer för hälsa och hållbarhet bland medarbetare, något som ställts på sin spets med hemarbete och karantän. Vi får chansen att hjälpa våra kunder bli avsevärt mycket bättre, inte bara köpa en tjänst de redan har. Det är förstås väldigt roligt men också utmanande.

En annan utmaning är att vi vänder på en hel bransch. Tidigare har man jobbat problemorienterat kring medarbetares hälsa – identifierat och avhjälpt risker. Det är förstås bra, men vi vänder på steken och ställer frågan “Hur bra vill ni må då, finns det ett tak?”. Våra kunder vill ha medarbetare som mår urbra, inte bara helt okej. Det är ett stort lappkast för branschen som är både roligt och utmanande att leda.

En tredje utmaning är att vi är ett startup, en stor del av mitt arbete handlar om emissioner och kapitalanskaffning. Så är det inte i större bolag eller i senare skeden. Det är ju väldigt roligt att se att även investerare har stort intresse i att investera i mental kondition. Det är viktigt kapital för att vi ska kunna växa så snabbt som möjligt och nå ut till så många människor som möjligt. När jag förvaltar investerarkapitalet rätt genom mitt ledarskap blir väldigt många människor sina bästa jag. Det är fint!

Vad är det viktigaste du vill åstadkomma som ledare?
Jag vill göra världen bättre! Jag vill öka människors välmående och hälsa. Jag vill att alla ska både kunna göra ett bra jobb – jobba hårt med svåra saker – för att det är roligt att känna sig bra, OCH ha energi över när arbetsdagen är slut. Det här gäller både vad vi åstadkommer med våra kunder, och vad jag själv vill uppnå med mitt team. Jag vill att människor ska få verka i sin fulla potential. 

Vad ger ledarskapet dig för inspiration?
Massor, jag lär mig ständigt av mitt team, både utifrån deras expertis och eftersom vi faktiskt ständigt tränar ledarskap på varandra. Mitt team hjälper mig att bli bättre varje dag, och vice versa (hoppas jag 🙂 ). Det är en stor inspiration och kraft för mig.

Vad gör du för att ljuta mod i andra i egenskap av ledare?
Det beror förstås på situationen, men jag bjuder mycket på mina egna känslor. När jag blir glad eller peppad visar jag det och när jag själv känner mig lite låg berättar jag det och ber om hjälp. Jag hoppas att det både ger energi och utrymme att inte vara på topp jämt. Vi är ju bara människor och det är okej att ha en dålig dag. 

Vi arbetar mycket med självledarskap i samarbete. Dvs jag skapar möjlighet och förväntar mig av alla i mitt team att själva leda utifrån sin expertis. Jag har höga tankar om vad alla i mitt team kan åstadkomma, jag litar på dem och ser mitt uppdrag som att skapa förutsättningar för dem att lyckas – och bli ännu bättre. Det tycker jag är centralt i ledarskap, att komma ihåg att man har samma agenda: “Du ska bli och må så bra som möjligt”. Jag försöker skapa en kultur där alla ständigt lär sig av varandra.

Ser du att kraven på ledaren har förändrats de senast åren och vad tror du krävs för att kunna möta dessa?
Ja, jag tycker kraven på ledare har ökat markant. Färre vill vara chefer och fler slänger sig med enkla förklaringsmodeller på problem à la “det är ett ledarskapsproblem” eller “det beror på dåligt ledarskap”. Ofta jämställs ledarskapsproblem med ledare-problem. Alltså att det är ledare som inte räcker till. Jag menar i stället att det handlar om förutsättningarna att leda. Ledarrollen har klätts på med fler krav och förväntningar, men verktyg och uppdaterade organisationsformer har inte hängt med. För många ledare är det en omöjlig roll.

De senaste åren har kraven ökat på ledare att ta hand om medarbetares hälsa och mentala kondition mer och pandemin har eskalerat detta. Många mår sämre under hemarbete och ledare förväntas lösa detta, samtidigt som deras möjligheter att leda begränsats kraftigt. Medarbetare vill må bra på jobbet. Det är jättebra tycker jag och ledarskapet har en nyckelposition i det, men det behövs verktyg.

Personligen har jag med mig från min tid på Netlight, att allt en ledare normalt gör inte ska göras av en person. Där byggde vi en organisation helt utan traditionella ledarroller och chefshierarkier, som istället baserades på självledarskap, nätverk, coaching, att leda utifrån expertis och en struktur och kultur där alla var både ledare och följare. Det är olika expertiser att arbeta med strategi, ekonomi, budget, coaching, arbetsledning och personalfrågor t.ex. och bör fördelas därefter. Det är orättvist att kräva att en person ska göra allt det där och sen kalla det dåligt ledarskap när hen inte lyckas. Jag tycker organisationer och ledarskap ska byggas för att hjälpa människor vara så bra som möjligt. 

Finns det någon person som har betytt mycket för dig i ditt ledarskap och vad var det som den personen bidrog med?
Jag har inspirerats mycket av ledare jag haft omkring mig, både i sånt jag verkligen uppskattat och som hjälpt mig växa och i sånt jag har saknat och ur det förstått är viktigt. Utöver det har jag fått mycket feedback från kollegor och team, det har hjälpt mig mycket i att växa mitt eget ledarskap.  

Vad i din ledarroll är du mest stolt över så här långt?
Jag blir barnsligt glad och djupt ödmjuk när vi får ansökningar i rekryteringar från personer som följt mig och vill jobba med mig för att de är nyfikna på mitt ledarskap. Jag är också stolt över mig själv varje gång jag gör något jag tycker är läskigt. Jag försöker leta efter det där läskiga, eftersom jag vet att det finns utveckling där, men det är verkligen inte kul varje gång. När jag ändå gör det blir jag stolt! 

Och jag är ju faktiskt SUPERSTOLT över vad vi har åstadkommit i Linkura senaste året, kanske mest över mitt team men jag har nog en liten del i det själv också.

Har du några ledord eller värderingar som du håller hårt i och hur visar de sig i vardagen?
För mig är det superviktigt att vara nyfiken. Vi använder ofta ordet internt. I nyfikenhet finns både viljan till utveckling och förbättring och en lustfylld ödmjukhet. Jag är nyfiken på människor och ny teknik.

Hur leder du för att hantera svåra och utmanade situationer?
Det finns nog inte ett svar på det, utan flera, beroende på vilket slags utmaning som ligger bakom. Men ska jag säga ett ledord är det att aldrig vara ensam när det är svårt. Vi är alltid bäst tillsammans. Jag tror på ödmjukhet och transparens, be om hjälp när det är svårt. Var aldrig ensam med något som är jobbigt.

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och hur valde du att tackla den?
En ganska tuff utmaning var när jag tillträdde som VD för Linkura. Det var försommaren 2020, mitt i första vågen av Covid-19. Hårda restriktioner om hemarbete och förbud mot resor. Dessutom var hela vår kundbas i chock och upptagna av permitteringar, varsel, nya rutiner för hemarbete och digitala arbetsmetoder samt i början av ett helt nytt slags lågkonjunktur som började i människans hälsa – ingen visste hur lång eller djup den skulle bli eller hur den skulle drabba. Flera affärer sköts upp och det var svårt för kunder att prioritera och komma till beslut. Att tillträda som ny VD i det läget, utan att träffa sina medarbetare och med beslutet att börja i att göra om affärsmodellen för att bättre mappa de behov som ledare har med hälsofrämjande ledarskap, var inte plättlätt. 

Jag använde mitt eget hopp och entusiasm mycket och försökte dela med mig av det. Visa allt jag såg att vi kunde bygga och genomföra och att jag genuint själv både trodde och ville det.

Om du haft möjlighet att välja ett nytt spår än där du är idag, vad skulle det ha varit?
Efter min studietid jobbade jag två år som lärare. Det är verkligen ett fantastiskt yrke där jag upplever att det mellanmänskliga ledarskapet ställs på sin spets. Som lärare har du så mycket makt, men så fort du börjar utöva den dödar du det egna intresset och nyfikenheten hos eleven, jag lärde mig mycket i den balansen. Lärarrollen har också mycket i sin pedagogik och kommunikation som jag inspireras av. När jag slutade som lärare för att börja i telekombranschen tänkte jag att jag skulle återvända senare. Vi får väl se!

Vad vill du
kunna se tillbaka på i din ledarkarriär med stolthet?
Att jag gjort världen bättre genom de företag jag har lett och att människor runtomkring mig har haft roligt och utvecklats på jobbet.

"Våga be om ursäkt när du haft fel eller gått för fort fram"

Ludwig är VD och grundare i Savelend och har blivit nominerad som Årets Unga Grundare av Founders Alliance.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du har idag.
Jag grundade mitt första företag när jag var 11 år, med syftet att arrangera turneringar för datorspelande ungdomar. Därefter spelade jag poker professionellt i sju år innan jag under mina högskolestudier startade Savelend. Idéen till företaget fick jag när jag 2008 gick på några nitar på aktiemarknaden, och därefter letade efter tryggare och mer förutsägbara sätt att placera mina pengar på. Då upptäckte jag att man kan spara / investera i krediter!

Du blev nominerad till en spännande utmärkelse. Berätta!
År 2020 nominerades jag till Årets Unga Grundare i affärsnätverket Founders Alliance. Kriterierna är att man ska ha potential att bygga ett uthålligt framgångsrikt företag, vara en god ledare samt utvecklas till en förebild för andra unga entreprenörer. Det är givetvis en jättesmickrande utmärkelse och det var hård konkurrens där jag kom på pallplats, men inte nådde hela vägen fram! Det säger mer om hur starkt Founder Alliance är som nätverk, än om min egen prestation! =)

Vilka delar är de mest intressanta med ledarskapet?
Jag tycker det handlar om styrkan i hur ett ledarskap både kan hjälpa och stjälpa. Ju mer jag försöker lära mig kring ledarskap, desto mer inser jag hur mycket jag kan bli min egen lyckas smed genom att hjälpa mina medarbetare till nästa nivå.

Hur skulle du själv beskriva det som utmärker just ditt ledarskap?
Nyckeln till mitt ledarskap är att jag bryr mig om och tar hand om mina medarbetare. Jag har en vision för varje medarbetare för hur jag vill att de ska känna, och jag håller koll på deras hälsa, välmående och lycka.  Det gör att människor förhoppningsvis känner sig sedda av mig och därför är villiga att göra det där lilla extra.

Vilka delar tror du dina medarbetare uppskattar mest i ditt ledarskap?
Möjligheten att helt äga de uppgifter som blivit delegerade till dem. Jag gör klart för dem jag arbetar med att när en uppgift är delegerad så är den det till fullo, och jag förväntar mig resultat därefter. Jag är rak i min feedback när saker inte har gått så som jag tänkt och jag har starka åsikter, men håller dem inte särskilt hårt. “Strong opinions, weakly held”.

Vad ger dig energi som ledare?
Måluppfyllelse i alla dess former. Små gemensamma vinster.

Vad kan tänkas stjäla din energi och hur hanterar du det?
Andra personer som ältar saker som man inte längre kan påverka. Jag lever efter mottot “better mistakes tomorrow”. Jag är helt komfortabel med att göra misstag idag, så länge jag lär mig snabbt av dem och inte upprepar dem igen.

Vilka är dina starkaste värderingar och hur visar de sig i vardagen?
Pålitlig. Jag bygger mitt ledarskap och mig själv på att vara pålitlig. Det ter sig tydligast vid delegering av uppgifter. Jag litar på att personen som får uppgiften kommer genomföra den och behöver därför inte se personen över axeln.

Återgälda. Jag drivs av att kunna dela med mig av mina erfarenheter för att andra ska kunna göra sitt jobb bättre och mer effektivt.

Tävla. Jag älskar att tävla och att vinna. Det kan vara alltifrån att springa uppför trappor medan någon annan tar hissen eller koka det godaste kaffet.

Vilka 4 råd skulle du gett dig själv som ledare i begynnelsen, med de erfarenheter du skaffat dig idag?

  • Be om feedback tidigare.
  • Våga be om hjälp.
  • Hitta en mentor tidigt.
  • Erkänn dina misstag.


Vad tycker du är mest utmanande när det gäller ledarskapet?
Att se till att alla hinner med. Det är lätt att utgå från sig själv när man planerar uppgifter, men för vissa behöver man anpassa utformningen av utgifterna och hur delegeringen sker.

Finns det någon person som betytt extra mycket för dig när det gäller ledarskapet och vad har du lärt dig av det?
Jag plockar med mig små saker från flera olika personer. Av Enlabs Styrelseordförande Niklas Braathen lärde jag mig handfast ledarskap som kan genomsyra hela organisationer, av min nuvarande ordförande i Savelend, Bo Engström, har jag lärt mig hur man ser till att alla kommer till tals på ett bra sätt och hur man utnyttjar gruppens kunnande, och av min gamle hockeytränare Kjell Hellström att hård träning slår talang när talangen inte tränar.

Vilka 3 råd skulle du ge till yngre förmågor som vill pröva på en ledarroll?

  • Sätt rätt förväntningar med de personer du jobbar med.
  • Våga be om ursäkt när du haft fel eller gått för fort fram.
  • Säkerställ att målbilden och visionen är kristallklar – då blir skutan lättare att styra.


Vad är du mest stolt över när det gäller vad du åstadkommit i ditt ledarskap?
I nuvarande befattning så är de den prestigelösa och totalt öppna atmosfären som omger Savelend. 1+1 blir verkligen 3 då alla bidrar och vågar ge uttryck för sina åsikter.

Vad har du kvar att lära?
Sjukt mycket! Allt från att bli bättre på att fånga in hela rum till att låta samtliga jobba efter sina bästa förmågor.

Om du fick möjlighet att byta bana helt, vad skulle du jobba med då?
Politiker. Jag är imponerad över hur otydliga de flesta politiker är. Jag tror att med en tiopunktslista skulle man kunna få med sig stora delar av befolkningen på rent sunt förnuft. Våga prata om sin egen politik istället för att slå ned på andras politik.

Vad vill du att din omgivning ska minnas av dig som ledare i framtiden?
Att jag var en ledare som såg till att ge alla en ärlig chans och lät dem växa i sina roller. Höga krav, men förlåtande så länge misstagen upptäcktes fort och korrigerades.

PotentialPodden™ - En ny serie om ledarskap

Vi fortsätter med vår serie, där Ella Lindgren, Chef för Försäljning och Medlemsutveckling på LRF denna gång samtalar med vår VD om ledarskap och mod.

Samtalen bygger på olika teman med viktiga och kluriga frågeställningar för chefer och ledare att reflektera kring och detta är samtal två i en serie om tre.

LYSSNA HÄR>> på de första 17 avsnitten och gärna avsnitt #16 som är den första av tre i denna serie.

I april Månadsbrev intervjuar vi Joakim Wiksten, VD på Serafim Finans och Carolina Brandtman VD på Qliro

Månadens tankeväckare

Senaste Nytt

NY HEMSIDA
Vi har lanserat vår nya hemsida för att visa alla delar i vårt koncept med nya kundreferenser i filmformat. Vårt syfte är att ge en inspirerande upplevelse och konkret fakta kring våra upplägg.

AFFÄRER DENNA MÅNAD
Bygg, Finans och Offentlig Sektor.

VÅRA KUNDER BERÄTTAR
Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de uppnår genom att använda vårt koncept. Här kan du se Interoc berätta mer.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Aktuella event hittar du här

Läs våra senaste pressartiklar här

Följ vår VD’s blogg: Tankar om Ledarskap 

 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev eller om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se. 

Följ oss gärna på våra sociala medier!