MAJ 2022

Vi har lanserat ett nytt utseende i vår applikation och ArbetsrelateratDNA™

Vi har förnyat utseendet och förtydligat vår applikation för att göra den än mer användarvänlig. Logga gärna in i din profil för att titta närmare (högst upp till höger i menyraden). Du kommer av säkerhetsskäl ombes att byta ditt lösenord när du loggar in. 

Här är ett utdrag hur det nya gränssnittet ser ut:

”För mig handlar det om att vara en del i laget, en lagledare. En ledare och inte en chef. En ledare som inspirerar, stöttar och ser varje individ.”

Anette Billing är nytillträdd VD och Koncernchef för B3 Consulting Group. Hon har en lång erfarenhet från IT-branschen bl.a. på WM-Data, Fujitsu Sverige och Cybercom.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du har nu 
Jag är född och uppväxt i Luleå. Jag flyttade till Umeå för att läsa systemvetenskaplig linje på Umeå Universitet. Gick ut universitetet 1990 och fick jobb direkt, därefter började jag arbeta på gamla Enator. Jag hade redan då spetsat in mig på deras sätt att tidigt jobba annorlunda och sticka ut på marknaden. Efter det var jag 12 år på WM-data, där jag började som ledare när jag var 27 år, jag tror att jag var den första kvinnliga ledaren. Det var tufft men utvecklande.

När jag lämnade ansvarade jag för WM-data Consulting Stockholm och ca 1000 medarbetare. Behövde då se något helt nytt och gick till Martinsson/Atea som precis slogs ihop. Ny typ av verksamhet med fler intressanta affärsmodeller, partnermodeller och KPIer som jag har haft stor nytta av. Jag hade olika roller där men första utmaningen var att vända Stockholm från förlust till vinst – vilket vi gjorde genom hårt arbete, dedikerat ledarteam och tydliga mål. Jag jobbade mycket med utvecklingen av konsultdelen och hade bl.a. både ansvar för Stockholmsdelen med KAM organisation samt ett ansvar för hela konsultdelen i en matrismodell. Det var otroligt lärorikt.

Efter ca 5 år på Atea fick frågan om jag ville kliva ombord på Fujitsu Sverige som ansvarig för svenska konsultorganisationen, som i princip var förvärvet av Mandator. Var också en vändning av resultatet i konsultdelen och tydliggöra mål, stärka och utveckla ledningsteamet, tydliggöra och paketera tjänstekoncepten och ”go to market” modellen.

Efter ca 5 år på Fujitsu fick jag frågan om jag ville kliva ombord på Sogeti i Stockholm för att köra ett av deras affärsområden och hjälpa dem att snabbt växa sin business.

2014 fick jag frågan om jag ville vara med och vända resultatet genom att utveckla och förbättra Cybercom Stockholm. Spännande uppdrag där jag började som Affärsområdeschef för Digital Solutions i Stockholm och ansvarade sedan för site Stockholm. Vi jobbade oerhört dedikerat och målinriktat med tillväxt och transformation av affären mot tjänsteleverans. Med rätt team är inget omöjligt.

Nu har jag klivit ombord på B3 som CEO och ser mycket fram emot att vara med att utveckla och växa bolaget framåt. 

Vad var det som fick dig att tacka ja till VD-rollen på B3 Consulting Group?
B3 har ett bra rykte i branschen och har både en stark kultur och en intressant struktur. Många duktiga drivna entreprenörer som tar ansvar och bygger specialistområden. Jag går i gång på utmaningar och att få jobba med dessa oerhört duktiga personer framåt kommer bli toppenkul. 

Kombinationerna stark kultur, struktur och drivna entreprenörer måste ju vara helt rätt. Sen är det en helt ny roll för mig, vilket jag kände var kul och också dags för mig att prova på. 

Du blir ju en av få kvinnliga börs VD:ar. Är det något du ser att du med detta kan vara med och påverka mer?
Svårt att säga, men såklart att fler vill och vågar kliva på. För mig handlar det om att leverera och att vara närvarande i det man gör. Engagemang och fokus. 

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap och vad som är signifikant för just dig?
Jag får ofta feedback att jag har ett starkt driv, är orädd, omtänksam och har ett starkt engagemang, att jag ser och bekräftar alla. Jag vill att alla ska förstå målbilden och vara en engagerad medspelare som inspirerar så att alla vill vara en del av förändringen. Det är viktigt att alla känner att vi jobbar som en helhet och att varje individ blir boostad till att göra sitt bästa. Tydlighet i målbild och färdsätt brukar mitt team uttrycka sig. 

Vad ser du som din viktigaste ledarskapsfråga framåt?
Att tydliggöra målbilden framåt ihop med B3, att få alla att engagera sig och fortsätta jobba med mitt närmaste team. Det viktigaste som ledare är att man måste förstå att ingen är bättre än sitt närmaste team. Det är viktigt att ta vara på och utveckla det bästa hos varje individ. Fokus på kund och affär och fortsätta fokus på tillväxt. Det viktiga för mig är att alla måste tänka att vi ska vara relevanta för kund och medarbetare långsiktigt, och då måste vi hela tiden förbättra och förändra oss. 

Vilka förutsättningar är viktiga för dig som ledare för att kunna få utrymme för ditt ledarskap? 
Att jag har förtroende att köra på mitt sätt, jag vet att det blir bra över tid. Jag behöver också, som de flesta, ett bollplank. Jag är en teamledare som behöver bolla idéer hela tiden. Jag behöver ett starkt ledningsteam som jobbar som en helhet och med tydligt ansvar för sin del och som vill förändra och förflytta B3. 

Hur finner du din egen energi och drivkraft?
Jag får energi av duktiga engagerade medarbetare som vill och kan. Jag får också energi av resultatet. Både resultatet av aktiviteter vi lyckats genomföra för att nå målen men också de ekonomiska resultaten. Lönsamhet ger frihet. 

Vilka beståndsdelar använder du för att bygga andras ledarskap?
Tydlig målbild, Del i laget, Engagemang och Inspiration, Laget före jaget men varje individ måste leverera till helheten och ta ansvar för sin del. För mig handlar det om att vara en del i laget, en lagledare. En ledare och inte en chef. En ledare som inspirerar och stöttar och ser varje individ. Samtidigt som jag förkroppsligar tydlighet utifrån det gemensamma målet. Vi måste jobba som ett lag. Ett situationsanpassat ledarskap som är närvarande och engagerat. 

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vad har du lärt dig av den?
Oj jag har haft många tuffa utmaningar. Det är alltid tufft att behöva göra förändringar som på riktigt förändrar människor privat. Som t ex nerdragningar eller att lägga ner enheter. Det viktigaste jag lärt mig är att det tar mycket tid och man måste avsätta mycket mer tid än man någonsin tror och man måste kommunicera, kommunicera, och kommunicera och vara tillgänglig, synlig, ödmjuk men också modig i dessa situationer. 

Vilka 4 råd skulle du ge dina medarbetare för att få ut fulla potentialen av ditt ledarskap?

  • Vilja förändra och förbättra, tänka nytt.
  • Ta ansvar för sin del i laget.
  • Ligga före mig och ha koll på läget.
  • Vilja ”walk the extra mile”.

Hur investerar du i din egen utveckling som ledare?
Jag tror största utvecklingen får man i vardagen i sitt team. Jag jobbar mycket med teamets utveckling där jag själv är en del av. Har jobbat med olika typer att teamutvecklingsverktyg genom åren. Att verkligen få direkt feedback från medarbetare är den bästa utvecklingen. Jag har varit mentor till olika ledare i branschen på eget initiativ men också i Womentor. Det tycker jag är utvecklande för mig själv också. 

Vilka är dina viktigaste värderingar och hur visar de sig i vardagen?
Jag tycker det är viktigt att vara ärlig och pålitlig. Men också konsekvent. Det skapar en trygghet i ledarskapet och organisationen. Med en tydlig målbild och tydliga regler och processer blir det konsekvent och du som ledare kan vara ärlig och pålitlig. 

För mig är också delaktighet och delegerat ansvar väldigt viktigt, det skapar motiverade medarbetare. Engagemang och närvaro skapar tillit och engagerade, dedikerade medarbetare.

Vilka 3 råd skulle du gett dig själv när du startade din ledarbana, som du med din erfarenhet idag, hade haft nytta av i början?

  • Stanna upp och reflektera – ofta
  • Lyssna och Kommunicera 
  • Jobba genom organisationen – alla vill bli sedda, hörda och bekräftade 

Har du någon person som betytt mycket för ditt lärande som ledare och vad var det du särskilt tog lärdom av?
Jag har jobbat med många duktiga ledare genom åren och lärt mig mycket av dem.

Grundaren till WM-data, Thord Wilkne, lärde jag mig mycket av. Att inte sätta sig i eget rum utan att vara närvarande i kontorslandskapet, då hör och ser man snabbare vad som händer i organisationen. Även att investera tid att närvara och träffa alla medarbetare och fråga om feedback hur alla mår och vad som får dem att trivas eller vad vi behöver tänka på framåt. 

Jag har lärt mig mycket att min senaste ledare på Cybercom, Annika Nordlander, en oerhört uppskattad kollega och ledare. Att se och bekräfta alla och vara nyfiken, modig och intresserad. Men också att delegera och jobba genom organisationen för att skapa delaktighet och engagemang. Det finns många duktiga ledare jag jobbat med och jag tror det är viktigt att utgå från att man aldrig är fullärd, tvärtom. Alla måste hela tiden utvecklas och vara relevanta allra mest som ledare. De som tror att de kan och vet allt bäst blir ofta inte långsiktiga. 

Om du fick välja en helt nytt spår i din karriär, vad skulle det i så fall vara? 
Jag skulle utbilda mig till husarkitekt, både inredningsarkitekt och rita hus. Finns inget jag går igång på så mycket som att rita och skissa på hus och ändra och förändra arkitektur och inredning. Självklart har vi ritat vårt hus, Villa Billing, dock är det länge sen nu och då med hjälp av en arkitekt. Det vore kul att rita ett hus till. Närmast har jag fått nöja mig med att riva ut och renovera lägenhet till äldsta sonen. Jag älskar att rita, skissa, planera och genomföra. 

Eller… så skulle jag ha ett stort konferensställe med sportinriktning med galet bra restaurangkök och dessutom tillhörande inredningsbutik. 

Vilket avtryck önskar du att lämna efter dig för som ledare?
Lönsam tillväxt, Framgångsrik förändring och teamkänsla där alla VILL vara med och köra. 

"Tankar om ledarskap" av Marika Skärvik

"Är glaset halvtomt eller halvfullt och hur påverkar min syn på 'glaset' omgivningens agerande?"

Förmågan att förtränga verkligheten

Vi människor har olika sätt att förhålla oss till utmaningar och svåra situationer. Det finns beskrivningar på hur vissa ”fryser” när det sker något oväntat och vissa som får panik och agerar irrationellt. Ingen vet egentligen hur man kommer att reagera innan man står inför ett faktum.

Att som ledare tvingas handskas med svåra situationer är något som man förutsätts kunna göra. Det kan ske dödsfall på arbetet, eller händelser som utsätter medarbetare eller en själv för livsfara. Även påtvingade förändringar kan starta olika beteenden hos människor som inte går att förutse.

Vissa hamnar i ren kris och panik, andra verkar inte förstå utkomsten av det samtal man just haft och som kanske kommer att påverka personens framtid.

Många kanske tänker att det värsta kommer att hända och andra att det aldrig kommer att ske.

Många ledare tränas kanske i krishantering, men det är svårt att förutse hur omgivningen och en själv kommer att reagera.

Det är också svårt att balansera mellan att inte vara för naiv och inte vara alltför desillusionerad. Vi kan se samma beteende i världen just nu och viss oförmåga att förstå att det värsta kan ske. Kanske är vi människor duktiga på att välja just vår väg för överlevnad.

Att vara obotlig pessimist eller obotlig optimist är kanske en läggningsfråga, men som ledare behöver man kunna balansera denna fråga och framförallt fundera på vilket val jag själv gör. Är glaset halvtom eller halvfullt och hur påverkar min syn på ”glaset” omgivningens agerande.

Vissa kan bli provocerade av offermentalitet, medan andra ser det som en trygghet.

Kanske ska utgångspunkten vara att det värsta kan hända och att ha beredskap för detta, utan att skapa panik.

Balanserade ledare med god självinsikt brukar kunna hantera dessa situationer. De som är ”hotbildsorienterade” utgår från det värsta och har sedan en plan på hur de ska hantera detta. Ett energidränerade tillvägagångssätt, men effektivt.

Ingen kan bestämma vilket sätt som är det bästa, men varje ledare bör vara väl medveten om hur hen kommer att anta en uppkommen och oplanerad situation, kanske en situation som man aldrig trodde skulle ske.

Det som sker i världen just nu får ofta kommentaren; ”det trodde vi aldrig skulle hända”. Orsaken är att vi utgår från vår egen världsbild och om du är en relativt stor humanist, kan du aldrig föreställa dig hur det är att vara det motsatta. Att föreställa sig det motsatta mot ens egen norm kanske är klokt att göra trots allt. Om du saknar empati är det också svårt att förstå varför människor kämpar för sin frihet eller bryr sig om andra.

Oavsett behöver man perspektiv på sitt eget sätt och då utan att döma. Vad kan ske som jag i min vildaste fantasi inte kunnat räkna med?

Som ledare och människa är det oerhört viktigt att ställa sig dessa frågor och kanske till och med ha en plan utifall det som vi aldrig tror ska ske, kommer att ske.

Att våga tänka det mörkaste av tankar är inte lätt, men det är ett sätt att kunna ta ledarskap över en situation. Din egen men också andras.

Det är vad ledarskap handlar om.

PotentialPodden™ - avsnitt #31

Johanna är journalist i botten och startade sin karriär på Sveriges Television. Det var också där hon började som chef. Hennes första chefsuppdrag var som Programchef för Barn och Ungdomsprogrammen. Under åren så fick hon mer och mer ansvar och när hon slutade var hon Divisionschef för Allmän TV (allt utom sport och nyheter).

Hennes första VD uppdrag var på Hyper Island, där hon arbetade globalt i 5 år. Sedan blev det Tengbom Arkitekter i 4 år och nu är hon sedan 2 år tillbaka som VD på Riksbyggen.

LYSSNA HÄR>>  på vårt samtal.

I juni Månadsbrev intervjuar vi Nina Jönsson, VD på Plantagen.

Månadens tankeväckare

Senaste Nytt

AFFÄRER DENNA MÅNAD
Bank-, Forsknings- och IT-branschen.

VÅRA KUNDER BERÄTTAR
Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de uppnår genom att använda vårt koncept. HÄR kan du se Länsförsäkringar Uppsala, berätta mer.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Aktuella event hittar du här

Läs våra senaste pressartiklar här

Följ vår VD’s blogg: Tankar om Ledarskap 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev eller om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se. 

Följ oss gärna på våra sociala medier!