För kompetenspusslet

Matcha rätt person till uppdrag och roll

Att utgå ifrån personlighet eller ett CV, ger väldigt knapp information om hur en person kommer att anta sin roll eller uppdrag, eller hur denne passar in i er verksamhetskultur.

Vår Matchningsmodell baseras därför på VAD och HUR en person kommer att anta uppdraget och verka och agera i sin roll och vilka styrande perspektiv och preferenser som finns kopplad till ert verksamhetsbehov av agerande.

Vår modell är beprövad i många olika verksamheter och organisationer sedan många år med mycket goda resultat.

Vi åskådliggör varje individs agerande, kopplat till tre olika perspektiv:

Problemlösning, Emotionella prioriteringar och Genomförande.

  • Vilket Arbetssätt krävs för att lösa problem i en viss verksamhetssituation och vilket Arbetssätt föredrar en person att jobba utifrån?

  • Vilka Värderingar driver verksamheten och vilka Värderingar är på djupet prioriterade hos en person?

  • Vilka Beteenden gäller för att genomföra något i en viss verksamhetssituation och hur matchar det med individens TEMPO
    och FOKUS i genomförandet?

Hur går det till?
I vårt online-verktyg anger ni vilka kriterier som gäller för er verksamhet, genom att definiera grundparametrar för det vi kallar VerksamhetensDNA™. Dessa matchas sedan med det vi kallar individers ArbetsrelateratDNA™.

Kontakta oss för att prova på en Matchning