JUNI 2022

Nyfiken på hur du maxar
leveranskraften i ditt team?

Framgångsrika idrottare och ledare är helt medvetna om sina processer för framgångsrik prestation och leverans, för att kunna förutse sitt teams leveransförmåga och säkra resultatmålen. Vi utvecklar denna förmåga för näringslivet.

Vi gör det genom en kombination av ett digitalt verktyg och workshop för att kartlägga preferenser, dvs. att öka kunskapen om ditt teams sätt att agera!

Vi har hjälpt över 400 kunder i 450 projekt och kan visa på 40% förbättrad måluppfyllelse och 30% produktivitetsökning.

Om du inte redan använder vår metod, boka en kostnadsfri demo HÄR>>

”Jag försöker att vara en föregångsperson, se och vara intresserad av mina medarbetare och vara generös med att uppmärksamma goda prestationer”

Nina Jönsson är VD på Plantagen, med en lång karriär på Procter & Gamble, ICA och HL Display med en stor internationell erfarenhet.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du har nu
Jag född och uppvuxen i Helsingfors. Efter studenten läste jag till Civilekonom vid Uppsala universitet. Jag ville gärna jobba hos ett internationellt företag med möjlighet att jobba utomlands. Därför var jag glad att efter studier få jobb på Procter & Gamble som är ett globalt konsument varumärkesbolag med verksamhet i hela världen. Jag stannade 19 år. Förutom Norden jobbade jag från London, Geneve och Moskva och fick erfarenhet av att jobba med många olika nationaliteter i Europa, arabiska länder och Afrika. Efter flera kommersiella roller på Procter & Gamble återvände jag till Sverige och blev Sortiment och Inköpsdirektör på Ica Sverige AB och därefter koncernchef på butiksmaterialbolaget HL-Display som har 20 egna kontor i världen.

Vad var det som fick dig att tacka ja till VD rollen på Plantagen?
Utmaningen att kunna lyckas med att vända bolaget efter många VD byten och omorganisationer. Jag tyckte att min tidigare erfarenhet, från både dagligvaruhandeln och varumärkesbolag, passade bra som bakgrund.

Vad är det mest givande med just en VD-roll?
Att se medarbetare lyckas att nå de gemensamma målen, att kunna dela framgången. Det andra är att identifiera vad som kan förbättras, sätta vision och mål samt att utforma strategin.

Hur finner du din egen energi och drivkraft?
På det privata planet ser jag till att så långt som möjligt sköta min hälsa, skapa tid för återhämtning, vila och upprätthålla ett aktivt socialt liv. På jobbet är den viktigaste energigivaren att se till att vi lyckas med de målsättningar vi har satt upp och att våra medarbetare trivs och gör ett bra jobb.

Hur inspirerar du din omgivning?
Jag försöker att vara en föregångsperson, se och vara intresserad av mina medarbetare och vara generös med att uppmärksamma goda prestationer.

Hur vill du beskriva ditt ledarskap och vad som är signifikant för just dig?
Jag vill vara en närvarande, inspirerande och coachande chef och ledare. Mest signifikant är kanske att jag jobbar hårt med balansen mellan att ställa tydliga krav, sedan vägleda och stödja mina medarbetare, så att de uppnår dessa och därmed kunna känna den tillfredställelse det innebär att nå sina mål.

Vad ser du som din viktigaste ledarskapsfråga framåt?
Att sätta samman vinnande lag på olika nivåer i organisationen. Utveckla och stödja dessa team/lag så att de blir lite bättre varje dag så att alla känner delaktighet och stolthet över vad laget har presterat.

Vilka förutsättningar är viktiga för dig som ledare för att kunna få utrymme för ditt ledarskap?
Ett tydligt uppdrag, en närmaste chef som ställer tydliga krav och stödjer mig i det genomförande arbetet. Dessutom tid att kommunicera företagets mål och värderingar genom många samtal och dialoger på alla nivåer i företaget.

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vad har du lärt dig av den?
Det är alltid svårt när jag har behövt säga upp medarbetare som inte har levt upp till förväntningarna. Det viktigaste är alltid att ha rätt medarbetare för det som skall utföras just då.

Hur investerar du i din egen utveckling som ledare?
Jag nätverkar gärna med andra chefer och ledare på olika nivåer. Läser en hel del managementliteratur men det viktigaste är dialogen och feedbacken från medarbetare och ledare i vår egen organisation. Det är där kunskapen om hur jag verkligen fungerar finns.

Vilka är dina viktigaste värderingar och hur visar de sig i vardagen?
Ärlighet, öppenhet, omtanke och att inse att det är längst ut i organisationen resultatet skapas vid varje kundmöte varje dag. Det är i kassorna, i trädgårdslanden och ute i butikerna våra riktiga hjältar finns.

Vilka 3 råd skulle du gett dig själv när du startade din ledarbana, som du med din erfarenhet idag, skulle haft nytta av i början?
Lyssna på medarbetarna, kommunicera målen så att alla är med på tåget. Våga tro på dig själv.

Har du någon person som betytt något särskilt för ditt lärande som ledare och vilka lärdomar gav det dig?
Jag har ingen särskild sådan person men jag har i hela min karriär, med några få undantag, haft förmånen att ha bra chefer och ledare. Det är dessa tillsammans som varit mina förebilder och inspirationskällor.

Om du fick välja en helt ny bana, vad skulle det i så fall vara?
Tror faktiskt att jag skulle välja att bli skidlärare. Min dotter har jobbat två år som skidlärare och det verkar vara väldigt givande att få vara ute och jobba med sin hobby.  

Vad önskar du att lämna efter dig för avtryck som ledare?

Den bästa chefen är den som när uppdraget är löst, har medarbetare som säger och känner; ”Det var vi som gjorde det”.

"Myten om vad som säkrar en lyckad rekrytering"

"Det är lika viktigt att den som ska in i en verksamhet också vet vilka förutsättningar hen får. Det är ju det vi GÖR som skapar våra resultat och då borde det vara viktigt att fokusera på det istället för egenskaper."

Artikel skriven av vår VD Marika Skärvik på Cinodes blogg.

Rekrytering är svårt och ändå är det många som tror sig behärska det. Vi vill ju så gärna kunna lita på vår magkänsla och att den leder oss rätt. Förvisso kan magkänslan vara en samling av de erfarenheter vi har, men människor är dynamiska och skickliga att tro på det som sedan inte alltid sker.

Med hjälp av olika tester kan vi säkerställa att vi hittar rätt kandidat. Men hur ofta agerar talangen vi rekryterat som vi tänkt oss? Har vi överhuvudtaget testat hur personen kommer att handla? Eller förutsätter vi att en personlighetstyp kan avgöra det, som intelligens och social förmåga?

Hur ofta kan en talang matcha sig mot ett uppdrag? Som konsult, och där det råder en stor brist på att hitta kompetens, finns det heller inga möjligheter att matcha sig själv med kommande uppdragsgivare.

Visa ur ett praktisk perspektiv
Vi har en idé om att kunna översätta en egenskap till ett agerande. Vad GÖR en analytisk person, en driftig person eller en social och utåtriktad person? Och HUR bidrar deras agerande konkret till den roll och det resultat vi efterfrågar?

En konsult har ju expertis som hen kan erbjuda. Jag tänker på Petter Stordalens metod att strunta helt i CV och låta de som ska jobba i hans olika verksamheter istället genomföra en audition. Helt enkelt få visa vad de kan ur ett praktiskt perspektiv. Kanske inte helt lätt att göra i konsultbranschen då disciplinerna är många och varierande. Men varför inte?

Det viktiga är inte vem du är, utan vad du gör
Att hitta rätt person till rätt uppdrag kräver tid, något som de flesta har ont om och därför heller inte prioriterar.

Självklart är rollen och uppdraget det viktiga när en konsult blir rekryterad. Men lika avgörande är att de fungerar med kunden, chefen och sina kollegor. Jag känner inte till något företag som också väljer att göra motsvarande tester som en kandidat får på kommande chef eller kollegor. Det gör att utvärderingen och urvalet blir ensidigt. Dock är det lika viktigt att den som ska in i en verksamhet också vet vilka förutsättningar hen får. Det är ju det vi GÖR som skapar våra resultat och då borde det vara viktigt att fokusera på det istället för egenskaper.

Det första är att exempelvis låta kandidaterna beskriva hur de löser ett problem. Det ger en väldigt bra bild om personens sätt att agera. Ta fram ett antal case, som kan vara verklighetskopplade. Här får konsulten möjlighet att visa sitt agerande och formulera hur hen tänker.

Det andra är att be personen beskriva i vilken ordning de prioriterar följande när de går till handling:

 1. Peka ut en riktning.
 2. Motivera och övertyga.
 3. Skapa konsensus.
 4. Samla in fakta

Kulturmatchning i samband med rekrytering
Sist men inte minst har vi utmaningen med kulturmatchningen. Vi på PerformancePotential genomför årligen undersökningen PotentialBarometern™ i syfte att samla in fakta om hur verksamheter jobbar med just kulturmatchningen i samband med exempelvis rekrytering.

De flesta anger att kulturmatchning är avgörande vid rekrytering. Men många gör det på ett subjektivt sätt. De berättar vilka värderingar verksamheten har och frågar om det är något som kandidaten kan ställa upp på. Självklart svarar kandidaten ja på den frågan. Några frågar även om kandidatens värderingar. Av erfarenhet vet vi att det är väldigt svårt att själv ange vilka de är, med andra ord finns det risk för floskler. Människan är generellt i hög grad omedveten om sina sanna värderingar men framförallt hur de påverkar ens prioriteringar och agerande.

Visar värderingar i handling
Nyckeln till bra rekryteringar är att omformulera sina frågor:

 • Hur löser du följande utmaning?
 • Hur väljer du att prioritera och vilket tempo och fokus kommer du ha innan du går till handling?
 • Hur visar sig dina värderingar i handling i vardagen?

Att bara säga att engagemang är viktigt räcker inte. Det är vad du gör när du är engagerad som är intressant.

Sedan mer än tio år har vi utvecklat och använt ett digitalt verktyg som visar och konkretiserar agerandet hos en person. Hur väljer olika personer att agera kopplat till problemlösning, genomförande och värderingar?

Det finns inget rätt eller fel svar eller sätt. Men det säger väldigt mycket om hur det kommer att bli.

Konkurrensfördel i slaget om talangerna
Att kunna se hur en person agerar ger en helt annan ingång när det gäller såväl rekrytering som interimsuppdrag. Dessutom ger det kandidaten, eller personen som ska utföra uppdraget, en bra fingervisning om sättet kommer att bli framgångsrikt. Konsulten får värdefullt underlag för att bli framgångsrik i sitt uppdrag och kunna samspela med kunden på bästa sätt. Att kunna erbjuda något mer för kandidaten utgör en stark konkurrensfördel i slaget om kompetensen och talangerna.

Nyttja all potential
Idag är det vanligt att efterfråga hur personer kommer att agera, men det sker oftast i intervjuform och då kan svaren och tolkningarna bli subjektiva. Vårt digitala verktyg gör den processen mer objektiv. Vi är dessutom relativt otränade på att beskriva vårt sätt och just därför är det en kunskap som behöver utvecklas och fördjupas.

En person som är medveten om sitt handlande och vad det ger för effekter kan utveckla sin förmåga och på det sättet nyttja all sin potential. Kunskapen om agerandet ger långt bättre resultat, både i själva möjligheten att få till en riktigt bra rekrytering och matchning, men också för resultatet och effekten i själva uppdraget.

Större träffsäkerhet än tester byggda på personligheter
Med en bred kunskap om var och ens agerande ökar möjligheterna på flera plan:

 1. Underlättar on-boarding.
 2. Utgör underlag för att se vilka kunder som passar konsulten.
 3. Ger en ytterligare dimension i matchning mot chef och kollegor.
 4. Konsulten får större möjligheter att utvecklas och se om uppdraget/bolaget är en rätt matchning.
 5. Gör det lättare att hitta karriärvägar framåt.

Fokus på att förstå hur en person kommer att anta uppdraget ger större träffsäkerhet än tester byggda på personligheter och intellektuella färdigheter.

Idag hjälper vår digitala analys – ArbetsrelateratDNA™ till att själv förstå hur du gör och vilka uppdrag som du ska tacka ja eller nej till som konsult. Det används både av individer på privat basis, men i större skala av företag som vill hitta en bättre matchning.

En kombination av objektiv analys för hur personer väljer att agera och nedan tips, ger en större träffsäkerhet än en del av dagens teoretiska modeller.

Kombinera den objektiva analysen med några tips

 1. Låt personen göra ett arbetsprov i någon form, kanske presentera en lösning på ett problem hos en kund.
 2. Låt personen berätta hur de gick till väga för att lösa problemet.
 3. Undvik referenser. De som förväntas ge referat utgår från sina uppfattningar om personen. Det behöver inte betyda att den uppfattningen stämmer och är subjektivt utifrån den som lämnar referensen.

Pröva gärna analysen vid nästa rekrytering. Den ger en vidimerad bild över hur en person kommer att agera, vilka prioriteringar och val personen kommer att göra samt vilka preferenser som styr.

ArbetsrelateratDNA™ – en analys som hjälper dig att förstå vad det är som skapar dina goda resultat. Testa HÄR>>

PotentialPodden™ - avsnitt #32

Joakim är en energifull norrlänning som sedan många år varit bosatt i Stockholm. Han brinner för att utveckla starka kulturer och har ett genuint intresse för entreprenörskap och företagande. 

Sedan drygt 1,5 år tillbaka är han VD för det snabbväxande Kreditmarknadsbolaget Serafim Finans. 

Innan dess har Joakim över 20 års erfarenhet bakom sig inom Nordea koncernen där han byggt upp, utvecklat och lett ett flertal olika enheter i banken.

LYSSNA HÄR>>  på vårt samtal.

I juli Månadsbrev intervjuar vi Linda Palmgren, VD på Bauer Media Sverige

Månadens tankeväckare

Senaste Nytt

NYA KUNDER DENNA MÅNAD
IT-, finans-, bygg-, försäkrings- och fastighetsbranschen.

VÅRA KUNDER BERÄTTAR
Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de uppnår genom att använda vårt koncept. HÄR kan du se Softronic, berätta mer.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Aktuella event hittar du här

Läs våra senaste pressartiklar här

Följ vår VD’s blogg: Tankar om Ledarskap 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev eller om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se. 

Följ oss gärna på våra sociala medier!