JUNI 2021

HJÄLP OSS MED DIN INPUT TILL POTENTIALBAROMETERN2021

PotentialBarometern är vår årliga undersökning, där vi i år vill kartlägga hur ledarskapet påverkats under pandemin och rådande situation samt hur innovativa svenska verksamheter lyckats vara, när det gäller att aktivt arbeta med organisationens kultur.

Vi kartlägger trenderna och hur resonemangen går kring kompetens och att ta tillvara potential i olika organisationer.

För varje person som svarar skänker vi 20kr till BRIS.

Var gärna med och bidra HÄR

”Jag vill knyta samman människor och få dem med mig, få dem att tro på sig själva, varandra och deras gemensamma förmåga att uträtta stordåd."

Jessica Nithenius är VD på Orkla Care och har en lång karriär med olika roller inom Orklagruppen. Hon sitter även i styrelsen för Kosmetik– och hygienföretagen.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till det jobb du har idag?
Min bakgrund är en härlig blandning av främst marknadsföring, sälj, lite design och finans – arbetande i såväl linjeorganisation, i matris, på byrå och som konsult, både internationellt och hemma i Sverige. Vägen dit där jag står idag har stundtals varit något brokig, men i efterhand kan jag se att varje steg utgjort en logisk pusselbit på min egen färd.

I början av min karriär trodde jag att mitt yrkesliv skulle spenderas i reklambyråvärlden, för att sedan istället göra en avstickare till finans- och konsultbranschen och bland annat driva biståndsprojekt i utvecklingsländer, innan jag därefter trädde in i konsumentvarubranschen som sedan dess varit mitt hem.

Jag är sedan en period tillbaka nytillträdd VD för Orkla Care Sverige. Min resa på Orkla började på marknadsavdelningen för det då lilla bolaget Axellus. Sedan har jag vuxit tillsammans med bolaget. Flertalet förvärv senare, och olika roller för egen del, inom både marknad och försäljning, så befinner jag mig nu här – mitt i uppdraget att med härliga och hållbara lokala varumärken förbättra vardagslivet för såväl kunder som medarbetare.

Vad var det som fick dig att axla den roll du har idag?
Jag fick frågan, möjligheten och utmaningen. Serveras jag en möjlighet så kör jag oftast på. Jag försöker vara modig och tänka och leva enligt den gamla klyschan; att man bara ångrar det man inte gjorde.

Hur skiljer sig denna roll mot tidigare roller du haft?
Först och främst är det såklart en skillnad i att ha det yttersta ansvaret för själva affären, och för en organisation i en börsnoterad koncern. Det medför även flera olika stakeholders än tidigare. Innan har jag alltid ansvarat för ett delområde och på så sätt agerat komplement i en grupp. Nu är det jag som skall se till att den gruppen omfattar alla delar den behöver för att excellera. Rollen har också ett bredare omfång. Jag tycker om att höja blicken, försöka förstå och ta del av helheten även på längre sikt, och det får jag verkligen möjlighet till i en roll som denna. Och helt krasst, jag gillar att lyssna in andra, men i många frågor finns det faktiskt numera ingen annan som beslutar vilken väg vi skall gå, det slutliga avgörandet, (vid t.ex. oenighet i gruppen), ligger till syvende och sist hos mig. Det är en ny erfarenhet som jag är ödmjuk inför.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap och vad som är utmärkande för dig?
Det jag har fått som feedback från andra, är att jag är engagerad, inkluderande, coachande, kommunikativ och inspirerande.

Varifrån fyller du på med energi och hur skaffar du dig inspiration?
Jag får energi från många olika saker: Spännande och närvarande samtal, relation med andra människor, musik, havet, att skapa, eller att bara ligga på sofflocket och stirra i taket. En salig mix är det bästa för att kicka igång min inspiration och ladda batterierna.

Inom vilka områden får ditt ledarskap bäst utrymme?
När det handlar om att knyta samman människor och få dem med sig, få dem att tro på sig själva, varandra och deras gemensamma förmåga att uträtta stordåd.

Vad vill du skapa eller åstadkomma med ditt ledarskap?
Jag brinner passionerat för att försöka få saker att växa: företag, människor och mig själv. Och med målsättningen att det ska växa hållbart!

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vad har du lärt dig av den?
Jag upplever i regel alltid den utmaning jag är uppe i för tillfället, som den största. Det är ju ofta en utmaning just för att man inte varit med om det förr. Men med facit i hand är det särskilt det att behöva säga upp medarbetare, som jag tycker är tuffast i ledarrollen. Något som jag aldrig kan vänja mig vid. Men även i sådana situationer har jag lärt mig att vara inlyssnande, ha värme och att ge fullt fokus på individen, kan leda oerhört långt. När den drabbade i efterhand hört av sig och tackat för hur det hela hanterats, eller till och med tackat för att man hjälpt dem, i vad de insett i efterhand var rätt riktning. Då har jag känt en stor stolthet och tillförsikt att även jobbiga saker går att ta sig vidare från. Kris och utveckling går hand i hand av en anledning.

Har du någon person som betytt mycket för ditt lärande som ledare och vad tar du med dig som de bästa lärdomarna därifrån?
Inte en enskild person, men snarare att jag ser alla de som har haft stark positiv eller negativ inverkan på mig, som mina lärare. De har visat mig hur jag vill vara (och INTE vara) som ledare. Jag plockar med mig insikter och lärdomar från alla dessa personer. En riktigt dålig chef kan till och med vara bästa läraren. Det blir så oerhört tydligt vad i ett ledarskap som inte fungerar, utan snarare kan få en individ eller en hel grupp att fullständigt haverera. Sådana lärdomar har varit dyrköpta men ovärderliga.

Vilka är dina starkaste värderingar och hur faller de ut i vardagen?
Orklas tre värdeord är Modig, Trovärdig och Inspirerande, och de kan jag definitivt skriva under på att de är betydelsefulla för egen personlig del. Förtroende likaså och tillit är även viktigt för mig, både att ge och få. Tätt sammanlänkat med det är att försöka möta alla medmänniskor med respekt. Omtanke är också ofta underskattat tycker jag. Vi lever i en del av världen som på många sätt har väldigt fina grundförutsättningar för att ha det väldigt bra, då tycker jag att vi också kan kosta på oss att vara hyggliga mot varandra. Det kan låta banalt, men i ett tidevarv där man i princip kan vara precis vad man vill – var snäll!

På vilket sätt har just värderingar bidragit till ditt ledarskap?
Jag är väldigt värderingsstyrd, och det tar sig såklart även uttryck i mitt ledarskap. Jag tror mycket på mina medmänniskor och utgår ifrån det tills motsatsen har bevisats. Jag tror också på att olikheter behövs för att få till en bra helhet, och att det därför är bättre att fokusera på styrkorna hos respektive individ och hur man bäst matchar ihop dessa i ett team, snarare än hur man skall omvända/skala bort bristerna. Visst kan man alltid fila lite på svagheterna, men jag tror ändå på exponentiellt resultat om man istället lägger energin på att vidareutveckla det som redan är starkt.

Vilka 3 råd skulle du givit dig själv när du startade din ledarbana, som du i backspegeln skulle haft nytta av idag?
• Lita på din magkänsla, den stämmer oftare än du tror.
• Var dig själv och stå för det.
• Livet är kort och skört, men samtidigt måste det inte vara gravallvarligt – så ha kul längs vägen!

Vilka delar i ditt ledarskap önskar och behöver du utveckla framåt?
Vad vill jag inte utveckla vidare är snarare frågan?! Jag tror vi lär hela livet, om vi vill och är öppna för det. Och jag önskar sannerligen fortsätta utveckla mig själv och mitt ledarskap – såväl av mig själv som andra – ända in i kaklet.
Om du fick välja en helt ny inriktning, vad skulle det i så fall vara?
Det vill jag inte! Men om det skulle ändra sig en dag så kanske jag skulle jobba med färg och form på något sätt, eller restaurera gamla möbler. Eller psykologi, jag gillar att gräva i och försöka förstå mig på det mänskliga släktet. Eller kanske bli surfinstruktör på andra sidan jordklotet. Måste bara lära mig surfa ordentligt först…

Vad vill du att ditt ledarskap ska ha lämnat för avtryck, den dagen du kanske väljer att göra något annat?
Att både företaget och medarbetarna mår bra och går bra. Att de har fått all näring de behövt och vuxit mer än de trodde var möjligt – att de helt enkelt blomstrar, inifrån och ut!

 

"Att arbeta nära mina kollegor och medarbetare är viktigt för mig. Det är så jag får energi. Jag känner en stor glädje när jag ser hur de jag jobbar med växer och utvecklas. Att sitta hemma framför en datorskärm är inget för mig."

Linus Wallin är VD på Atea. Han har en lång erfarenhet inom IT-branschen.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du idag.
Mitt yrkesliv har varit en spännande resa, där jag har fått möjlighet att vara verksam i ett flertal olika branscher. Med min civilingenjörsutbildning var det naturligt att till en början arbeta för industriföretag, bl.a. ASEA/ABB. Jag fick förmånen att ingå i en stab som rapporterade direkt till koncernledningen. På så sätt blev jag portföljbärare till vd Percy Barnevik och vvd Sune Carlsson. Det var under den tiden då det gjordes många företagsförvärv. Jag blev så intresserad av detta att nästa jobb blev i finansbranschen, där jag var med och byggde upp en corporate financeverksamhet.

Finans- och fastighetskrisen i början på 90-talet ledde till ett nytt branschbyte, till teknikkonsulting. Men jag var inte färdig med finansbranschen och återvände till den vid millennieskiftet. Nu kom jag att arbeta med bl.a. vård- och omsorgsföretag, vilket inspirerade mig att senare – tillsammans med ett par goda vänner – köpa in mig i ett litet omsorgsföretag. Företaget hette Humana och jag blev vd. På 10 år växte vi företaget från en årsomsättning om ca 350 Mkr till 5.500 Mkr. Det var en fantastisk utveckling. Jag lämnade VD-jobbet strax före börsintroduktionen 2016 och satt kvar i styrelsen till 2020.

Vad var det som fick dig att starta Broviken och vad är ert långsiktiga mål och syfte med verksamheten?
Under åren på Humana fick jag möjlighet att använda i princip allt jag tidigare lärt mig om ledarskap, affärsutveckling och värdeskapande. Jag fick också med mig många nya lärdomar, t.ex. om betydelsen av en stark värdegrund och hur man skapar väl fungerande ledningsteam. Jag ville tillämpa dessa lärdomar i ett nytt sammanhang och jag ville starta ett bolag från noll, vilket jag inte gjort tidigare. Tillsammans med några kollegor och affärsvänner startades Broviken våren 2018. Vi investerar i kunskapsrika tjänsteföretag tillsammans med entreprenörer och ledningsgrupper. Vi bygger en företagsgrupp som vi så småningom har för avsikt att börsnotera. Vi vill vara den bästa ägaren till mindre och medelstora kunskapsföretag inom ett begränsat antal branscher.

Hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap och vad som är signifikant för just dig?
Min långa erfarenhet gör att jag är trygg i mitt ledarskap; rak, transparent och prestigelös. Att leva som man lär är mitt mantra. Jag är en närvarande och kommunicerande ledare. Jag ställer krav, men ger också vägledning och stöd. Att alltid finnas tillgänglig och att agera bollplank till våra chefer och mina kollegor är en självklarhet. Sedan är jag väldigt fast i min värdegrund. Alla som jobbar nära mig vet vad jag står för.

Hur tror du att andra skulle beskriva dig som ledare?
Jag hoppas och tror att andras syn på mig stämmer överens med min självbild. Jag har ofta hört medarbetare beskriva mig som inspirerande, lättillgänglig och närvarande. När vi byggde upp Humana beskrevs jag ofta som väldigt värdegrundsfast. Alla i organisationen visste vad jag står för och kände sig trygga med att jag i alla lägen stod upp för vår värdegrund.

Varifrån hämtar du energi och inspiration?
Att arbeta nära mina kollegor och medarbetare är viktigt för mig. Det är så jag får energi. Jag känner en stor glädje när jag ser hur de jag jobbar med växer och utvecklas. Att sitta hemma framför en datorskärm är inget för mig. Tack och lov har mina närmaste kollegor samma inställning. Under hela pandemin har vi jobbat på kontoret. Det kan låta som vi slarvat, men flertalet av oss smittades av Covid-19 redan i mars förra året och testade positivt för antikroppar. Jag hade nog inte klarat av att jobba utan att ha mina kollegor runt omkring mig.

Inom vilka områden är ditt ledarskap som mest effektivt tror du?
Förhoppningsvis att leva som jag lär. Att alltid ställa de högsta kraven på mig själv och att vara delaktig även i de enkla uppgifterna på företaget. Att vara tillgänglig och att stötta och inspirera. Att vara en lagspelare, helt enkelt.

Vad ser du framför dig som din viktigaste ledarskapsfråga framåt?
Viktigast är att vårt team utvecklas och att vi kan fortsätta att rekrytera duktiga medarbetare som förstår vår kultur och vill bli delaktiga i den. Jag jobbar nog operativt som idag högst fem år till. Därefter får kollegorna driva verksamheten på egen hand, vilket naturligtvis kommer att gå utmärkt.

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vad har du lärt dig av den?
När jag var ung och oerfaren som ledare var jag en mindre god lyssnare och körde mitt eget race. Det fungerade inte. Jag fick inte mina medarbetare med mig. Efterhand blev jag bättre på att involvera och delegera. Insikten om att laget är viktigare än jaget gjorde stor skillnad.

Har du någon person som betytt mycket för ditt lärande som ledare och vad var det du särskilt tog lärdom av?
På ABB hade jag en chef som gav mig väldigt stora frihetsgrader trots att jag var ung och grön. Hans förtroende skapade motivation, inspiration och arbetsglädje. Det skapade också en samhörighet och lojalitet. Vi som jobbade för honom ville att han skulle lyckas. Kraften i ett sammansvetsat team blev tydlig för mig.

Vilka är dina absolut viktigaste värderingar och hur visar de sig i vardagen?
Att vara transparent och ärlig. Alla, kollegor, medarbetare, kunder och affärspartners ska veta att de kan lita på mig. Jag står för det jag säger. Det finns människor som föredrar inlindade budskap, men det är inte min stil. Allt blir mycket enklare när man håller sig till sanningen. Man behöver t.ex. inte komma ihåg allt man sagt. Sedan behöver man inte svara på alla frågor eller ha synpunkter på allt…

På vilket sätt har just värderingar bidragit till dig och dina verksamheter genom åren?

Värdegrunden är ett företags viktigaste tillgång. Det är värdegrunden som bygger företagen, därför att dagens unga människor vill arbeta i värderingsstarka miljöer. T.ex. Humana hade nog inte existerat idag om vi inte fokuserat så tydligt på värdegrunden.

Vilka 4 råd skulle du givit dig själv när du startade din ledarbana, som du i backspegeln skulle haft nytta av idag?
• Se till att arbeta för bra chefer. Detta är särskilt viktigt tidigt i ditt yrkesliv.
• Skaffa en mentor som du kan fråga och diskutera med.
• Ha inte så bråttom. Långsiktighet brukar löna sig.
• Ägna tid åt din familj och ta ut din fulla föräldraledighet när barnen är små. Få saker är mer utvecklande än att vara med barnen.

Vilka delar i ditt ledarskap önskar och behöver du utveckla framåt?
Jag behöver förbereda mina duktiga kollegor på att ta över ledarskapet för företaget. Det är en av mina viktigaste uppgifter och jag behöver därmed också bli bättre på att delegera och våga släppa taget.

Om du fick välja en helt ny bana, vad skulle det i så fall vara?
Jag skulle nog göra om det jag har gjort.

Vad önskar du att man ska minnas från just ditt ledarskap den dagen du kanske väljer att göra något annat?
Att vi byggde upp företag som många gillar och som skapar värde och gör nytta för många människor och för samhället. Att våra bolags varumärken fortsätter att ge positiva associationer.

NÅ MÅLEN MED HÖGPRESTERANDE TEAM

Bygg ett högpresterande team med ArbetsrelateratDNA™

Skaffa dig en konkurrensfördel genom att bygga högpresterande team som kan leverera effektivt och nå målen med större precision.

Genom vår modell och verktyg, kan du på förhand planera och agera, genom att veta HUR och VAD din organisation kommer att leverera och agera.

Vår Preferensanalys™ ger dig viktig och värdefull data för att kunna bygga ett högpresterande team och ger en tydlig bild över gemensam värdegrund för att lättare och mer effektivt kunna samarbeta och öka produktiviteten.

Maila oss på info@performancepotential.se, så tar vi en dialog kring hur det går till.

PotentialPodden™ - avsnitt #20

Denna gång för vi ett inspirerande samtal med Patric Sjöberg, VD och Koncernchef för Stromma Group.

Patric Sjöberg är en engagerad, inspirerande ledare och som vd blir han mest nöjd när han får andra att växa och leverera.

Han har 20 års erfarenhet av vd-yrket och har jobbat inom IKEA Sverige, SAS koncernen, Stockholmsmässan och är nu VD och Koncernchef på Stromma Group.

LYSSNA HÄR>> på vårt samtal.

I juli Månadsbrev intervjuar vi Martin Sörenhag, VD på Flying Tiger och vår VD Marika Skärvik ger sin spaning och reflektioner efter första halvåret 2021.

Månadens tankeväckare

Senaste Nytt

NY RAPPORT FÖR ARBETSRELATERATDNA™!
Vi har utvecklat innehållet och uppdaterat layouten i ArbetsrelateratDNA™-rapporten. För dig som har en rapport, logga gärna in, ladda ner den nya rapporten och förkovra dig.

AFFÄRER DENNA MÅNAD
Bygg, Offentlig sektor och Säkerhetsbranschen. 

VÅRA KUNDER BERÄTTAR
Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de uppnår genom att använda vårt koncept. Här kan du se Länsförsäkringar Bank berätta mer.

 
 

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Aktuella event hittar du här

Läs våra senaste pressartiklar här

Följ vår VD’s blogg: Tankar om Ledarskap 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev eller om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se. 

Följ oss gärna på våra sociala medier!