JULI 2023

Utveckla ditt ledarskap under semestern med inspirerande läsning, nya idéer och insikter.

Just nu erbjuder vi en del av vår VDs senaste bok kostnadsfritt, som inspirerande läsning under sommaren, för att få nya idéer och kunskaper nu och för framtiden.

Klicka HÄR>> och ladda ner del av boken. 

"Jag ser som mitt jobb att säkra att jag har smartare och bättre medarbetare runt mig än jag själv, och att de har förutsättningar att själva driva sina områden framåt"

Niklas Holberg är VD för Telge Energi med erfarenhet från Stenbecksfären och ett av världens största rederier i mellanöstern.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du nu har.
Jag valde att efter värnplikten läsa till och sedan tjänstgöra som reservofficer i flottan. Där fick jag i ung ålder möjligheten att leda andra under ofta utmanande förhållanden och jag lärde mig mycket om mig själv som ledare.

Efter civilekonomexamen från Lunds Universitet så fick jag sedan mitt första jobb på ett bolag inom Tele2-koncernen som hette Optimal Telecom. Jan Stenbeck hade nyligen gått bort men hans anda var i högsta grad närvarande i koncernen. Det blev en mycket bra start i yrkeslivet där vi som unga personer snabbt fick mycket ansvar, både att leda andra och att driva affärer. Den entrepenöriella andan och starka utmanarkultur som då fanns i Stenbeck-gruppen och sättet att angripa nya affärer, har jag sedan haft med mig under hela yrkeslivet.

Några år senare fick jag mitt första general management jobb, som dotterbolags-vd och mellanösternchef på ett av världens största rederier med placering i Dubai. Med början mitt under brinnande finanskris ledde jag ett bolag med nationaliteter från stora delar av världen. En ledarutmaning av rang och fantastiskt roligt!

Vad var det som fick dig att tacka ja till vd-rollen på Telge Energi?
Jag trivdes från första stund på Telge Energi. Min första tid på bolaget var som egen konsult, där jag arbetade med bolagets strategiska förflyttning in i det nya energisystemet och satte upp, en för bolaget ny affär.

Under det arbetet såg jag potentialen i den förändrade energimarknaden och kände varje dag att värderingarna passade mig perfekt, och att jag kunde tillföra värde till bolaget. När jag sedan fick frågan från styrelsen så var det för mig självklart att tacka ja.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap och vad som är signifikant för just dig?
Jag tror på ett inkluderande och självdrivande ledarskap. När jag har hittat strukturer för mål och styrning som jag tror på, arbetar jag mycket med respektive individ och strävar efter att alla driver sina team i vår gemensamma anda.

Jag ser som mitt jobb att säkra att jag har smartare och bättre medarbetare runt mig än jag själv, och att de har förutsättningar att själva driva sina områden framåt. När de har det är mitt jobb att finnas nära och att snabbt kunna sätta mig in i specifika frågor och fatta beslut baserat på förslag när det behövs.

Vad är det mest givande respektive mest utmanande i ledarrollen?
Känslan av att vi som lag klarat något som vi först såg som svårt eller omöjligt, är fantastisk. När vi som team har interagerat med varandra, löst stora och små uppgifter och tillsammans konstaterar att vi klarade det!

Jag ser som en av mina uppgifter som ledare att ge medarbetare verktyg till att se igenom bruset. Att förenkla och se klart i en vardag fylld av händelser och beslutspunkter, och hålla blicken på stigen mot målet. Det är ledarens jobb. När jag lyckas att få de chefer jag leder dit är det enormt givande, när det inte går är det utmanande.

Vilka är dina viktigaste verktyg i ledarrollen och hur använder du dem bäst?
Fokus. Ta fram en plan och verkställ sedan uthålligt. Det finns många människor som kan säga vad och kanske hur vi borde göra, men inte lika många som både kan göra det och dessutom kan få det att hända. Jag använder fokus och envis uthållighet mot målet.

Vilken eller vilka är dina viktigaste ledarskapsfrågor framåt?
Telge Energi är ingenting utan nöjda medarbetare som arbetar med att hålla våra kunder nöjda. Bolaget är mitt inne i en förflyttning in i det nya energisystemet och det är våra medarbetare som gör förflyttningen av bolaget. För mig, i mitt ledarskap, handlar det om att vi har rätt medarbetare med oss i förflyttningen och att de fortsätter att älska att komma till jobbet.

Hur bibehåller du din egen energi och drivkraft?
Jag har över tid lärt mig var och hur jag hämtar energi och vad som är mina drivkrafter. Genom att jag tagit reda på det så söker jag också platser där jag fyller på.  Jag är nu på en arbetsplats där jag får energi av att arbeta i teamet. Jag hämtar energi i min familj och med vänner och jag är noga med att avsätta tid för mina hobbies.

Vilka förutsättningar är viktiga för dig som ledare för att kunna få verka fullt ut i ditt ledarskap
Förtroende och tydliga förväntningar/mandat. Jag har sedan första stund känt styrelsens förtroende och det är för mig avgörande.

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vad har du lärt dig av den?
Jag var bara drygt 30 år gammal när jag blev dotterbolags-vd och mellanösternchef för det norskägda rederiet Höegh Autoliners och placerades i Dubai. En ny bransch, finanskris och att leda en internationell verksamhet var intensivt. Jag lärde mig att ha tålamod och lita på min egen process. Det mesta löser man men oftast inte på det sätt som man först planerade. Jag har lärt mig att det är helt ok.

Hur investerar du i din egen utveckling som ledare
Jag har alltid arbetat med förebilder. Som ung ledare studerade jag noga Stenbecks-cheferna, reflekterade och formade mitt eget ledarskap. Under tiden utomlands hade jag den internationelle toppledaren Carl Johan Hagman som chef och stor förebild. Jag ställde mängder med frågor och lade mycket kraft på att studera och reflektera över hans ledarskap.

Hur har du ditt ledarskap förändrats genom åren och varför?
Jag är en lugnare och tryggare ledare. Jag vågar låta medarbetare ta sin tid och kommer mycket mer sällan med lösningar och instruktioner. Jag litar på processen och är inte orolig att själv misslyckas som ledare på samma sätt som när jag hade mina första ledarjobb.

Vilka är dina viktigaste värderingar och hur visar de sig i vardagen?
Jag tror på att alla människor vill väl. För mig är det viktigt att vi gör det vi har sagt att vi skall göra. Att vi ringer tillbaka om vi har sagt att vi skall göra det.

Vilka 4 råd skulle du ha gett dig själv i början av din ledarbana, som du med den erfarenhet du har idag, hade haft nytta av då?

  • Lyssna mera. Hitta några förebilder, reflektera över vad de säger och gör och våga bli inspirerad.
  • Var noga med att välja din chef/ uppdragsgivare. Det kommer att hjälpa dig enormt att lyckas i din egen roll och utveckling.
  • Våga testa. Hitta en sak och ett ledarskapsverktyg som du bestämmer dig för att öva på under en tid. Gör det, stanna upp och reflektera.
  • Lita på processen. Ledarskap är inte 1 och 0, mötet mellan människor blir aldrig exakt som du trott och det är det som är det fantastiska!


Har du någon person som betytt något särskilt för ditt lärande som ledare och vilka lärdomar gav det dig?
Carl-Johan Hagman är en ledare som betytt enormt mycket för mig som ledare. Han lärde mig bland annat vikten av att förenkla och att kommunicera.

Om du skulle välja en helt ny karriärbana, vad skulle det i så fall vara?
Oj, jag trivs mycket bra i min roll och karriär. En viktig del av mitt liv var dock i Försvarsmakten och flottan och jag trivdes mycket bra till sjöss.

Vad önskar du att människor minns eller ska ta med sig från dig som ledare?
Jag hoppas att jag inspirerar människor till att våga göra det som många tror inte går, och visa att det går därför att vi gör det tillsammans!

"Tankar om ledarskap" av Marika Skärvik

"Är semester verkligen det ultimata energitillskottet?"

Att vara ledare är inte bara ett jobb, det är en passion för många. Att älska att utveckla sina medarbetare, att driva projekt framåt, att lösa problem och att skapa värde för sin organisation. Många ledare känner sig engagerade, utmanade och inspirerade av sitt arbete. Det är inte bara något de gör, det är något de är. Man kan alltid ha synpunkter på om det är lämpligt att identifiera sig med sitt jobb, men att älska sitt jobb är inte samma sak som att vara sitt jobb.

För många ledare kan det därför vara svårt att koppla bort jobbet när semestern kommer. Många ser ledigheten som en skön paus från stressen, rutinerna och kraven. De vill resa, umgås med familj och vänner, eller bara ta det lugnt och njuta av livet. Men för många ledare kan det vara annorlunda.

Det inte enkelt att stänga av sitt intresse för sitt jobb. Att tycka om att läsa om nya trender, att följa upp pågående processer, att hålla kontakten med kollegor och kunder. Många känner sig tomma om de inte får utlopp för sin kreativitet, nyfikenhet eller ambition. De njuter av sitt jobb, även när de är lediga.

Många kan tro att det är fel att känna så här. Normen kan uppfattas som att ledighet kan vara lika med att slippa sitt jobb. För andra kan det vara ett tecken på att ha hittat sin plats i livet, där man kan göra skillnad och utvecklas som person. Det är förstås viktigt att hitta en balans mellan jobb och fritid, där man respekterar sina egna behov och gränser. Många vill vara närvarande i nuet, oavsett om de jobbar eller har ledigt.

Alla delar inte denna syn på semester. Vi är alla olika och har olika drivkrafter, intressen och mål. Det viktigaste är att vi gör det som får oss att må bra och känna mening med våra liv. För många är det att vara ledare i en organisation, även när de är lediga.

En bra ledare är en som kan balansera sitt arbete och sitt privatliv. En som vet när det är dags att stänga av datorn och njuta av fritiden. En som inte låter jobbet ta över hela ens personlighet. Men det finns fördomar mot de ledare som väljer att jobba mer än vad som kanske anses vara normalt. De som alltid är tillgängliga, de som aldrig säger nej till ett uppdrag, de som brinner för sitt arbete så mycket att de inte vill vara lediga.

Kanske tänker vi att de är stressade, olyckliga, ensamma eller missnöjda med något i sina liv. Inte bryr sig om sina familjer, sina vänner eller sin hälsa. Att de är dåliga förebilder för sina medarbetare och att de skapar en ohälsosam arbetskultur. Men det kan var precis tvärtom.

Det finns olika sätt att vara ledare på, och det finns inte något rätt eller fel sätt. Vi bör respektera de ledare som vill jobba istället för att vara lediga, för att de gör det av passion, engagemang och glädje. De är inte nödvändigtvis mindre lyckliga, mindre sociala eller mindre friska än andra. De har andra prioriteringar, andra behov och andra drömmar.

En bra ledare är en som är ärlig mot sig själv och andra, och som gör det som känns rätt för sig själv och sin organisation.

Hur är det för dig? Känner du rastlöshet när du inte jobbar?

Kanske är det ett tecken på att du trivs med det du gör och att en engagerad ledare också är en mer närvarande och trygg ledare.

Att likställa en önskan att jobba istället för semester, behöver inte vara fel. Det är kanske det enda rätta för fler än man tror.

PotentialPodden™ - avsnitt #45

Olle Lundin är entreprenören som lämnade juridiken för att satsa på startup och fintechbolag. Idag är han vd och grundare av fintechbolaget Froda, ett bolag som ska hjälpa småföretagare att få tillgång till finansiering och på så sätt främja entreprenörskap.

Hör Olle prata om sin entreprenörsresa, vikten av bra ledarskap, omställning i kristider, hur entreprenörskap och ledarskap mångt och mycket hänger ihop och handlar om att realisera potential, lyssna och att våga misslyckas.

LYSSNA HÄR>>  på vårt samtal.

Välkommen till våra kostnadsfria workshops – det finns 2 datum att välja på, 30 augusti och 8 september.


Vi har nyligen genomfört väldigt uppskattade workshops för chefer och ledare. Efter sommaren ger vi dig återigen möjligheten att ta del av en effektiv modell som bevisat bidrar till att öka genomförandekraften i ditt team. .

Det är VAD och HUR vi gör som skapar våra resultat. Inte vilka vi är, vilka drivkrafter vi har eller vår personlighet!

Under workshopen får du möjlighet att prova vår modell och verktyg hands-on och lära dig mer om hur ledarskapet kan bidra till bättre genomförandekraft. Vi går igenom 3 olika delar som bevisat ger resultat – ditt arbetssätt för att lösa problem, dina viktigaste värderingar samt ditt tempo och fokus i genomförandet.

Läs mer och anmäl dig HÄR >>

Dela gärna med andra ledare och chefer som är intresserade av att förbättra samarbetet i sina team samt öka genomförandet och produktiviteten, på ett långsiktigt hållbart sätt.

I augusti Månadsbrev intervjuar vi Mathias Collén, VD Länsförsäkringar AB

Månadens tankeväckare

Senaste Nytt

NYA AFFÄRER DENNA MÅNAD
Vi har utfört leveranser till kunder inom retail, bank, försäkring, bygg och IT.

VÅRA KUNDER BERÄTTAR
Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de uppnår genom att använda vårt koncept.  HÄR kan du bland annat se Mestergruppen Sverige berätta om hur de använder ArbetsrelateartDNA™ i sin verksamhet.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Aktuella event hittar du här

Läs våra senaste pressartiklar här

Följ vår VD’s blogg: Tankar om Ledarskap 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev eller om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se. 

Följ oss gärna på våra sociala medier!