JULI 2022

Låt dig inspireras under semestern och skaffa kompetens inför hösten!

Just nu erbjuder vi en del av vår VDs senaste bok kostnadsfritt, som inspirerande läsning under sommaren, för att få nya idéer och kunskaper till hösten.

Klicka HÄR>> och ladda ner del av boken. 

”Ingenting börjar med resultat, allting börjar med människor. Att leda och inspirera är min passion, och jag tror verkligen att hållbar förändring kommer från genuint ledarskap.”

Linda Palmgren är VD på Bauer Media Sverige och har även olika styrelseuppdrag inom bl.a. Stadium och Logcast.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du har nu
Jag inledde min karriär med att vara en del av att utveckla kommersiell radio för att senare varit en del av att introducera hela influencer-fenomenet till den svenska marknaden och lanserat och drivit en startup på temat. Jag har flera års erfarenhet från reklambyråvärlden och därtill tagit plats i styrelserum och VD-stolar. Idag har jag även styrelseuppdrag för Stadium, Logcast, IAB och Sveriges Marknadsförbund. Sedan augusti 2020 är jag VD på Bauer Media Sverige och innan dess var jag utvecklingschef för Publicis Groupe och VD för Starcom.

Vad fick dig in på ledarskapsspåret från allra första början?
Jag har alltid haft ett stort intresse för entreprenörskap och ledarskap. Allt bottnar i en stor nyfikenhet och viljan att kunna förändra för att förbättra. Att leda utveckling och få möjlighet att lyfta människor och därmed företag till framgång, har varit självklart för mig.

Hur kom det sig att du tog VD rollen på Bauer Media?
Bauer Media är ett familjeföretag i femte generation, grundat från publishing, som har lyckats anpassa sig i medievärlden och fortsatt vara relevanta under hela 147 år och har senaste åren adderat ett affärsområde som idag är Europaledande inom audio och broadcasting. Idag med Yvonne Bauer som majoritetsägare och koncernchef.

Att få vara en del av ett familjeföretag gör att jag känner entreprenörsandan på riktigt. Att i den kontexten få leda och uppgradera marknadsledaren i Sverige var helt enkelt en mycket lockande möjlighet. Med en exploderande audiomarknad, där hela 40% av mediekonsumtionen idag är ljud var det självklart att vilja leda Bauer Medias fantastiska team. Vi har en unik position som verkligen kan guida marknaden i det nya ljudlandskapet som nu växer fram. 

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap och vad som är utmärkande för just dig?
Jag tror verkligen att hållbar utveckling kommer från ett genuint ledarskap där förmågan att inspirera människor att uppnå gemensamma mål är grunden. Det finns en färsk studie från Harvard Business Review om de energigivande effekterna av ledare eftersom de är den enskilt viktigaste faktorn för att redogöra för en organisations prestation. Positiv energi är självförstärkande och jag har förmåga att skapa energi och driva utveckling. Det enda vi vet är att det aldrig blir som man tänkt sig, så att vara lösningsorienterad och bra på att särskilja och avgränsa är viktigt.

Vilka 3 saker önskar du att ditt ledarskap kan bidra särskilt med
Genuint och kommunikativt ledarskap med tydlighet kring riktning och målbild.
Ledarskap med empati och fokus på människor ger resultat. Medarbetare som mår bra och utvecklas presterar bra och får företaget att utvecklas positivt.

Skapa ett bra ramverk med utrymme för egna beslut och skapa trygghet i verksamheten med stort förtroende för medarbetarna.

Hur skulle andra beskriva dig som ledare?
Jag får feedback löpande och den beskriver mig som lyhörd med stort engagemang och förmåga att tänka lösningsinriktat. Jag går gärna in i rollen som förändringsledare som kreativ katalysator och rör om, är inte rädd för att ställa obekväma frågor och ser snabbt vilka nödvändiga förändringar som behöver göras. Delar generöst med mig av mina erfarenheter och kan konsten att entusiasmera, inspirera och motivera. Se potentialen i andra och ge stort ansvar. 

Vad ser du som din viktigaste ledarskapsfråga just nu och framåt?
New way of working, att leda i en hybrid värld ställer nya krav på ledarskapet såväl som medarbetarskapet. För att fortsätta vara relevanta på marknaden och för våra medarbetare är det viktigt att aktivt arbeta med att utveckla dessa egenskaper, vilket även ligger till grund för en stark företagskultur.

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vad har du lärt dig av den?
Att vara ledare är alltid utmanande, det inger en känsla av att vara otillräcklig. Att vara beslutsför och action-driven gör såklart att alla beslut inte är lyckosamma men lärande. Det jag har lärt mig med tiden är att vara snäll mot mig själv vilket gör att jag lägger stor vikt vid att bygga mig ett starkt diversifierat team.

Vilka är dina viktigaste värderingar och hur speglar det ditt ledarskap i vardagen?
Mod är kraften uppåt och framåt. Omfamna utveckling och lärdomar med nyfikenhet och framåtanda. Ett ”growth mindset” samt en inre kompass dvs. att kunna leda sig själv och drivas av nyfikenhet och lärande. Att känna sig själv och kunna leda sig själv är grunden för ett relevant autentiskt ledarskap och vara medveten om och öppen med mina styrkor och svagheter. Jag hoppas det speglar mitt ledarskap genom att jag verkligen är lyhörd och låter mig utmanas innan jag fattar beslut. Beslut fattas utifrån vad som är ”rätt att göra”, inte utifrån vad som sannolikt ger kortsiktigt störst vinning.

Varifrån hämtar du energi och inspiration?
I möten med människor. Teamet, kunder, familj och vänner. Samt att jag är nyfiken och vill hela tiden lära nytt och håller mig uppdaterad. Nyfikenheten driver mig. Jag laddar om med regelbunden träning, tycker om att springa trail.  Det är som meditation för mig.

Vad är det bästa sättet att få din tillit som ledare?
Var dig själv, ta ansvar för det arbete du utför och var proaktiv, öppen och ärlig.

Hur ser du till att bygga vidare på egen energi och utveckling i ditt ledarskap?
Så länge jag har ett uppdrag där jag ser att mitt arbete gör skillnad ger det mig energi och så länge jag tycker det är roligt och lärande är det ett uppdrag jag väljer. Utveckling sker inte isolerat utan genom samarbeten. Uppskattar löpande feedback. Mikrolärande gör skillnad och jag tycker det är en gåva att alltid få möjlighet att fortsätta utvecklas.

Vilka 4 råd skulle du givit dig själv som ny ledare, med din erfarenhet idag, som du skulle haft nytta av från starten?

– Ta det lugnt och lita på processen.

– Välj din chef eller dina partners med omsorg.

– Var snäll mot dig själv och tro på din egen förmåga.

– Rätt mindset är allt.

Finns det någon person som betytt mycket för ditt lärande som ledare och vad var det du särskilt tog lärdom av?Styrelseuppdragen har varit en stor del av min utveckling som ledare. Att få omge sig med ett starkt professionellt nätverk och få ta sig an olika situationer, olika verksamheter, utmaningar och möjligheter. Det arbetet ser jag lika mycket som lärande och dessutom en stor möjlighet att träffa starka ledare och få många olika perspektiv.

Om du fick välja en helt ny bana, vad skulle det i så fall vara?
När jag var liten ville jag bli pilot. Frihetskänslan och äventyret att kunna flyga har alltid lockat mig.

Vad önskar du att just ditt ledarskap har bidragit med, den dagen du väljer att kanske göra annat?
Jag har alltid varit passionerad för att göra en verklig skillnad i världen, för företaget, för kunder, nätverket och människor jag arbetar med, så jag hoppas jag gjort skillnad på riktigt. Men framförallt bygger jag ett starkt team så att den dagen jag inte finns kvar inte påverkar verksamheten negativt.

"Tankar om ledarskap" av Marika Skärvik

"Ger vi positiv återkoppling har vi ofta svårt att sätta fingret på vad det är som gör att vi uppskattar beteendet. Så vi lyssnar, men vi kanske inte på riktigt förstår hur vi ska agera på det vi får till oss. Vi vet sällan varför vi också lyckats med det vi gjort och där blir feedbacken mer på hur nöjda vi är"

Varför fungerar inte alltid feedback?

Vi är många som har tränats i att ge feedback och många talar om sin fina feedbackkultur. Feedback är ju att ge återkoppling på hur vi uppfattar någons beteende och syftar till att ge underlag för utveckling och förbättring.

Men finns det verkligen något lärande i hur vi använder feedback? Mitt svar är nej. Inte uteslutande nejnej, men när vi ger återkoppling på ett agerande möter vi ofta motstånd. I alla fall när den är av kritisk karaktär. Ger vi positiv återkoppling har vi ofta svårt att sätta fingret på vad det är som gör att vi uppskattar beteendet. Så vi lyssnar, men vi kanske inte på riktigt förstår hur vi ska agera på det vi får till oss. Vi vet sällan varför vi också lyckats med det vi gjort och där blir feedbacken mer på hur nöjda vi är. Vi talar sällan om VAD det är som har gjorts och vad vi kan lära av det.

Varför är det så svårt att vara objektiv när det gäller återkoppling? Det är för att vårt ”filter” styr oss. Där finns allt vi har lärt oss och all den erfarenhet vi besitter. Det vi vet och känner till har vi som norm och det vi inte vet kan vi då förstås inte relatera till. Alla vill ju känna sig lyckade och få agerar på ett sätt som skapar negativa följder, åtminstone inte för en själv.

Därför är det mer spännande att istället förstå mer kring vad och hur vi gör. Vår förmåga att leverera och våra resultat styrs ju av VAD och HUR vi väljer att gå tillväga. När vi kan beskriva vår process för VAD och HUR vi gör, ja då ökar möjligheterna markant att skapa fler individuella och gemensamma goda resultat.

Så istället för direkt fokus på att ge feedback på beteenden, kan fokus flyttas till att börja kittla nyfikenheten om vilka dina och andras preferenser är. Det ger också möjligheten att ställa frågor och då andra typer av frågor:

– Vad är det som gör att du agerade sådär?

– Vad är det hos dig som skapade den här reaktionen? 

– Vad är det som fick dig att göra just det där valet?

Du kommer kanske inte få ett svar direkt, eftersom vi inte är vana att tänka i dessa banor. Men om du ger det lite tid kommer feedback inte att behövas på samma sätt. Istället blir det en dialog om vilka preferenser som skapar eller ligger till grund för dina handlingar.

Många har byggt en hel process för feedback och vi ägnar mycket tid åt att ge återkoppling i olika former. Det finns enkom system uppbyggda för detta. Men den som ger eller får återkoppling, ger eller tar emot den utifrån sina preferenser och eftersom de flesta av oss inte är medvetna om detta, innebär det att våra uppfattningar och bilder med största sannolikhet inte är densamma.

Så vem äger sanningen? Kommunikation sker som det sägs på mottagarens villkor, men på vilka villkor är det? Hur många gånger har du blivit felciterad eller missförstådd och hur lätt är det att förtydliga en redan fast bild. Vi bestämmer oss ofta för hur det är och ägnar sen tid åt att hitta nya bevis för att vår uppfattning var korrekt.

Som ledare äger du oftast makten i återkopplingen, men i Sverige så har även medarbetare den makten. Vi delar till och med ut den till kollektivet. Vad sägs om alla olika 360 graders analyser där olika personer i ens omgivning ska ge återkoppling på hur en person uppfattas. Eller vad sägs om alla dessa medarbetarundersökningar där chefer ska nagelfaras.

Ska vi skrota feedback-kulturen? Om den ändå blir så subjektiv så har den ingen mening.

Det finns dock många finurliga sätt att kommunicera och en sätt är att finna ett gemensamt språk. Att hitta en karta där orden och betydelserna betyder samma sak för alla.

Jag talar inte om att definiera alla enligt en modell, eller stadfästa dessa eländiga personlighetsanalyser, som igen bara bekräftar och fortsätter bekräfta det jag redan bestämt mig för. Nej, utan att istället påbörja ett lärande om det egna agerandet. Att utgå ifrån det i alla samtal och hela tiden nyfiket lära sig mer.

Alla ledare behöver träna på att förstå sina preferenser och även stötta sin organisation att göra detsamma.

Med den kunskapen blir feedback en mer intelligent form av dialog, istället för en förmedling av en egen förutbestämd uppfattning. 

Som ledare ska man föregå som gott exempel. 

Börja med att byta ut dina frågor till ett nyfiket sätt att förstå varför du själv och din omgivning gör som de gör. Vad är det hos mig som gör att…? och ställ samma fråga till andra.

Du kommer att bli förvånad hur många intressanta svar du får och hur insikten och medvetenheten växer om sitt eget agerande och det ansvar som faktiskt enbart är det egna.

Det underlättar ledarskapet och medarbetarskapet. I alla lägen.

PotentialPodden™ - avsnitt #33

Gert Andersson, VD på Bankgirot, är född i Uppsala men uppvuxen i Stockholm sedan han var liten.

Han har arbetat i bank hela sitt yrkesverksamma liv: PKbanken i 7 år, SEB (nästan 25 år så när som på 1,5 månader) LF Bank i 9 år och som VD för Bankgirot sedan aug 2021.

Gert får energi av att arbeta tillsammans med andra och tror genuint att allt arbete bygger på samarbete.

LYSSNA HÄR>>  på vårt samtal.

I augusti Månadsbrev intervjuar vi Malin Anjou, VD för Stretch Evolve

Månadens tankeväckare

Senaste Nytt

NYA KUNDER DENNA MÅNAD
Nya kunder är inom IT-, finans-, byggbranschen och retail.

VÅRA KUNDER BERÄTTAR
Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de uppnår genom att använda vårt koncept. HÄR kan du se Särnmark, berätta mer.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Aktuella event hittar du här

Läs våra senaste pressartiklar här

Följ vår VD’s blogg: Tankar om Ledarskap 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev eller om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se. 

Följ oss gärna på våra sociala medier!