FEBRUARi 2023

Hur få ut mer av ditt team och skapa en större genomförandekraft?

Lyssna till vår VD, Marika Skärvik, berätta om hur du kan få ett effektivare team, uppnå bättre resultat över tid och slippa konflikter och stopp på vägen. 

Vi hjälper dig att maxa genomförandekraften i ditt team. Kontakta oss gärna på: info@performancepotential.se 

"Mitt mål är att skapa en organisation där det finns en stor tillit, där alla individers kompetens används och förstå grundanledningen till varför vi lyckas göra det vi har bestämt oss för"

Viktoria Granqvist är VD för Fujitsu Sverige, med erfarenhet inom Telia och Telecomvärlden.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till din roll på Fujitsu
Jag är sedan 1 maj 2022 VD för Fujitsu Sverige. Innan det var jag ansvarig för Fujitsu Sveriges leverans till stora kunder. Tidigare har jag haft ledande roller inom Tietio/TietoEVRY men den allra största delen av mitt arbetsliv har jag spenderat inom Telekom – för Telia där jag hade möjligheten att jobba både i roller inom Sverige/Norden och i uppstarten av mobiloperatörer i Brasilien (Tess) och Spanien (Yoigo).

Jag tycker att IT och Telekom är spännande branscher som hjälper till att förändra alla verksamheter och hela samhället i grunden. Jag brinner för slutresultatet av det tekniken kan hjälpa till att skapa, inte själva tekniken i sig. Här finns det mycket kvar att göra, både inom affärsutveckling där IT kan användas ännu smartare och i den underliggande tekniktransformationen som behöver bli mer affärsinriktad.

Vad fick dig in på ledarskapsspåret från allra första början?
Oavsett vad jag gör så vill jag göra skillnad. Att bli ledare var ett sätt för mig att göra större skillnad snabbare. Jag tror att de flesta av oss agerar som ledare i olika sammanhang och att vi alla utvecklar vår ledarskapsförmåga, i både informella och formella ledarroller. Jag har själv varvat direkta och indirekta ledarroller. Det har gjort att jag lärt mig använda en större verktygslåda än om jag enbart haft formella ledarroller.

Hur kom det sig att du såg VD rollen på Fujitsu som intressant?
Innan VD-rollen på Fujitsu hade jag haft förmånen att vara ansvarig för Fujitsu Sveriges leveransenhet vilken är den största enheten på företaget. Under denna tid hade vi tillsammans i ledningsgruppen skapat en transformationsplan för Fujitsu som vi levererade på, så för mig var det en naturlig nästa utmaning att bli VD. Vår transformationstakt går snabbare än någon jag har sett tidigare. Det beror på en stark kombination av att vara ett värderingsstyrt företag, ha fantastiska medarbetare och bra samarbeten med partners och kunder.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap och vad som är utmärkande för just dig?
Mitt mål är att skapa en organisation där det finns en stor tillit och där alla individers kompetens används. Jag försöker förstå grundanledningen till varför vi lyckas göra det vi har bestämt oss för men även förstå varför vi ibland misslyckas. Skälet till att vi har misslyckats i några fall är att vi inte har gett våra team utrymme att lyckas. Eller så har vi inte varit tydliga med vad som är viktigt för vår gemensamma framgång. Rent praktiskt så har jag ambition att vara tillgänglig och jobba tillsammans med resten av teamet så att vi tillsammans vinner eller lär oss av våra misstag.

Vilka 3 saker vill du bidra till med ditt ledarskap?
Teamarbete, nyfikenhet och att göra skillnad.

Hur skulle andra beskriva dig som ledare?
Jag ser helhetsperspektivet, är konstruktiv och envis.

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vad har du lärt dig av den?
Jag tycker det är viktigt att skaffa sig tid för reflektion och att skaffa sig ett helhetsperspektiv. Det vill säga de i stunden största utmaningarna, blir lättare att lösa i ett större eller längre perspektiv. Ett sätt att göra detta är scenarioanalys, gärna tillsammans med ett team med olika perspektiv på utmaningen.

Vilka är dina viktigaste värderingar och hur speglar de ditt ledarskap i vardagen?
Jag har en genuin tro på att vi som människor är lika mycket värda och vill hjälpa varandra. Det har lett till att jag tror mycket på att leda som man lär. Exempelvis jobbar jag aktivt med mångfald för att inspirera andra på företaget att också bidra till ökad mångfald. Fortsättningsvis har mina grundvärderingar gjort att jag är passionerad om att ge rätt förutsättningar till anställda, genom att styra och följa upp, så att samarbete uppmuntras.

Varifrån hämtar du energi och inspiration?
Framför allt från kunder, medarbetare och mina nätverk. Dessutom läser jag många böcker och följer med i samhällsdebatten, vilket ger mig ytterligare inspiration i vardagen.

Vad är det bästa sättet att få din tillit som ledare?
Aktivt lyssnande, agerande och återkoppling, där jag får höra generella reflektioner kring uppdrag och eventuella förbättringsförslag.  

Vad ser du som din viktigaste ledarskapsfråga just nu och framåt?
Förändringstakten ökar samtidigt som det hybrida arbetssättet ställer högre och annorlunda krav på både chefer och medarbetare. Hur säkrar vi möjlighet att förändra sig i olika takt och med olika perspektiv under dessa motsatsförhållanden?

Hur förvaltar du din energi och bygger vidare på utveckling i ditt ledarskap?
När det är möjligt försöker jag att vara ”helt” ledig. I min utveckling som ledare så försöker jag hela tiden att lära mig samt inspireras av mina kollegor, medarbetare och mitt nätverk. Det finns mycket att lära genom att nyttja den information och erfarenhet som finns runt omkring oss.

Vilka 4 råd skulle du givit dig själv som ny ledare, som du med din erfarenhet idag, skulle haft nytta av från starten?

  • Våga be om hjälp
  • Ha inte för höga krav på dig själv
  • Var dig själv – det finns många sätt att vara en bra ledare
  • Jobba mindre (dvs prioritera bort mer)


Finns det någon person som betytt mycket för ditt lärande som ledare och vad var det du särskilt tog lärdom av?
Min farfar är min största förebild, i alla kategorier. Han var en väldigt aktiv person, men blev svårt kroniskt sjuk vilket begränsade hans möjligheter till att leva som vanligt. Han valde då att lära sig nya saker som inte krävde samma fysiska ansträngning. Samtidigt spenderade han mycket tid med oss barnbarn och han tyckte allt vi gjorde var fantastiskt. Han fick mig att förstå att en människa kan göra stor skillnad för andra och att det alltid finns nya områden där man kan lära sig saker.

Om du skulle välja en helt ny bana, vilken skulle det i så fall vara?
Jag tänker faktiskt att jag fortfarande kan välja en ny bana om jag vill. Mitt mål är att kunna lägga ännu mer tid på att inspirera och påverka samhället på ett positivt sätt lite längre fram. Återigen, jag vill se att det jag gör ger skillnad på riktigt, så jag funderar fortfarande på om det är i näringslivet, i ideell verksamhet eller i allmännyttan som man kan göra störst skillnad. Just nu att fortsätta jobba med och utveckla de samhällsengagemang som vi redan gör på Fujitsu Sverige; My Dream NowTrygg Rätt och Rädda Barnen.

Vad önskar du att ditt ledarskap ska göra för avtryck på lång sikt?
I det korta perspektivet på några års sikt hoppas jag att vi fortsätter att växa och får fler nöjda kunder och medarbetare. I ett längre perspektiv hoppas jag att jag hjälper till att skapa en större mångfald och fler tjejer i ledande positioner. Sen hoppas jag att ett medmänskligt ledarskap ska ge ringar på vattnet och leda till ett humant men fortfarande resultatinriktat arbetsklimat.

"Tankar om ledarskap" av Marika Skärvik

"Att vara medveten om hur ens agerande påverkar andra och var det kommer ifrån är viktigt. Något vi sällan tränar på eller behöver beskriva"

Vad göra när man står för långt ifrån varandra?

Det som finns i vårt eget huvud är inte alltid lätt att förmedla till andra. Som ledare är ett av de stora ansvarsområdena att förmedla och kommunicera, men också en av de stora utmaningarna. Det jag ser, ser självklart ingen annan på samma sätt. Ändå tror vi att det är så.

Det finns få instrument som kan hjälpa oss på traven. Vi tror oss känna andra människors behov och personlighet och egenskaper. Som ledare förväntas det av oss och kanske är vi också intresserade av att ha just den specifika kunskapen. Det är en del av ledarens ego.

Men tänk om vi har fel? Tänk om vi har skapat en förutfattad mening som sedan följer med en person, både som en positiv syn, men också som en negativ.

Att be någon beskriva sina starka och svaga sidor är ju en gammal teknik som många fortsatt använder. Men vad är svagt och vad är starkt? Är egen drivkraft, eller analytisk förmåga egenskaper som alla behöver ha och är det ens så att det är dessa som skapar det resultat vi vill ha?

Jag brukar utgå från tesen: att de du gör, definierar vem du är. Är du elak, så har du visat vad du har för värderingar. Men vad är elak? Även det är en definitionsfråga och en subjektiv upplevelse.

Bara för att vi upplever och tolkar ett agerande, behöver det inte vara sanningen.

Att stanna upp och ifrågasätta sitt eget beteende, agerande och upplevelse är inte alltid lätt. Ofta reagerar vi instinktivt och agerar sedan direkt.

Att vara medveten om hur ens agerande påverkar andra och var det kommer ifrån är viktigt. Något vi sällan tränar på eller behöver beskriva.

Att berätta hur vi kommer att agera när vi ställs inför olika situationer är ett bra sätt att skapa tydlighet och därigenom trygghet. Oberäkneliga beteenden skapar ofta rädsla och tilliten sjunker.

Ändå används oberäkneligheten som en teknik för att skaffa sig makt.

Ett sätt att motverka det är att ligga steget före och själv proaktivt beskriva vad som kommer att hända.

Vi frågor ofta oss själva varför en person gör som den gör, eller sitter på kammaren och funderar på vad det kan bero på. Vi ställer sällan frågor. Vi antar.

Precis som vi själva antar saker om andra människor, antar människor saker om oss.

Vi ställer sällan frågan VAD det är som gör att en viss person agerar på ett visst sätt, eller VAD det är som gör att en viss fråga kommer upp?

Frågorna handlar ofta om VARFÖR, istället för VAD.

Kanske gör vi det för att vi är rädda för hur vi ska hantera svaret. Att vi behöver ta ansvar för något som vi inte vet vad det är.

Att ställa sig frågan om vad det är som gör att vi själva reagerar är första steget.

Något som varje ledare behöver göra. Ofta.

PotentialPodden™ - avsnitt #40

Johan Engström är VD på Fastighetsbyrån. Han har jobbat större delen av sitt liv inom bank; Sparbank, Danske Bank och sedan år 2000 i Swedbank. Större delen av hans bankkarriär har han tillbringat inom retailbanking och arbetat i Örebro, Karlstad, Malmö och Stockholm.

Förutom ”arbetsrelaterade” uppdrag så sitter han sedan 2010 i Färjestads styrelse. Det är ett uppdrag som är en blandning av traditionellt styrelsearbete och ett brinnande intresse för hockeylaget Färjestad!

LYSSNA HÄR>>  på vårt samtal.

I mars Månadsbrev intervjuar vi Madelene Törnblom, vd och grundare av Maya Delorez AB, som nyligen fått utmärkelsen Årets Unga VD.

Månadens tankeväckare

Senaste Nytt

NYA AFFÄRER DENNA MÅNAD
Vi har utfört leveranser till kunder inom retail, revisions- och försäkringsbranschen.

VÅRA KUNDER BERÄTTAR
Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de uppnår genom att använda vårt koncept.  HÄR kan du bland annat se Dustin Group berätta om hur de använder ArbetsrelateartDNA™ i sin verksamhet.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Aktuella event hittar du här

Läs våra senaste pressartiklar här

Följ vår VD’s blogg: Tankar om Ledarskap 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev eller om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se. 

Följ oss gärna på våra sociala medier!