DECEMBER 2023

Årets julklappserbjudande!

Vill du ge bort en uppskattad och inspirerande julklapp till någon du tycker om? Köp någon av vår VDs böcker: “Lurad? – Släpp myten om att det är din personlighet som skapar framgång” och “Omänskligt mänsklig – När empatin står i vägen för framgångsrikt ledarskap”.

Nu kan du köpa båda böckerna till ett paketpris för 395kr, vilket är 50% rabatt på ursprungspriset. Lägg din beställning genom att mejla till info@performancepotential.se

Du kan även köpa böckerna var för sig i bokhandeln:

Lurad? >>
Omänskligt mänsklig >>

"Det gäller att få människor att känna något, kittla deras drivkrafter och att man upplever att man är del av en framåtlutad utveckling. Alla behöver känna att det man gör är betydelsefullt."

Mariette Hilmersson är VD för Willhem med en lång bakgrund i Fastighetsbranschen, inom både privata och publika sektorn och har även flera styrelseuppdrag.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du har nu
Jag har en bakgrund i fastighetsbranschen sedan många år, närmast kommer jag från Castellum och rollen som vd för en av regionerna.  Men jag har även varit vd för AB Framtiden i Göteborg. Man kan säga att jag har fastigheter i mitt DNA, intresset började tidigt eftersom min pappa ägde några fastigheter. Först var jag inne på att bli jurist och utbildade mig till det men intresset för fastighetsfrågor tog över. Så jag kan ärligt säga att det känns som att komma hem när jag nu har gått in i en ny roll som vd för Willhem.

Vad var det som fick dig att tacka ja till VD-rollen?
För mig är det man brukar prata om som ”why:et” i ett företag jätteviktigt. Jag måste känna att jag kan stå bakom affärsidén helhjärtat. Willhem har en fin och viktig uppgift i att generera avkastning till Sveriges pensionärer, det tilltalade mig. Dessutom är det ett stabilt och välskött bolag med stora utvecklingsmöjligheter framåt. Så jag funderade inte särskilt länge innan jag tackade ja.   

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap och vad som är signifikant för just dig?
Som läget är nu i omvärlden med all den oro som finns, så tror jag det är viktigt att arbeta med hur man leder i förändring. Det har jag erfarenhet av sedan tidigare och det viktigaste av allt, är att snabbt kunna navigera och få organisationen att ställa om och anpassa sig. Det som utmärker mig är annars att jag tycker om och intresserar mig för människor, det har jag också haft stor nytta av. När man jobbar med ledarskap är det viktigt att förstå vad som driver medarbetare och att hitta deras olika styrkor och drivkrafter.  

Vilka är dina viktigaste verktyg i ledarrollen?
Att jobba med att få alla att se samma målbild och skapa en förståelse för det skapar delaktighet och är inspirerande för alla. Sedan lägger jag stor vikt vid att jobba hårt med kulturen, det är ett kraftfullt verktyg. Det gäller att få människor att känna något, kittla deras drivkrafter och att man upplever att man är del av en framåtlutad utveckling. Alla behöver känna att det man gör är betydelsefullt.

Vad är det mest givande respektive mest utmanande i ledarrollen?
Det bästa är när man uppnår resultat tillsammans! Att man åstadkommer fantastiska saker som ett team och ett lag är oerhört tillfredsställande.

Det som kan vara utmanande är att förhålla sig till de olika faserna innan en förändring slår igenom, faser som ofta kan kännas negativa innan de övergår till att alla accepterar och faktiskt går åt samma håll.

Vilken eller vilka är dina viktigaste ledarskapsfrågor framåt?
Som nytillträdd vd är det såklart allra viktigast just nu att lära känna organisationen och medarbetarna, att få fäste och en överblick för att se vad vi kan skruva på i svåra tider.

Vilka råd skulle du gett dig själv i början av din ledarbana, som du med den erfarenhet du har idag, hade haft nytta av då?
Jag skulle nog vilja säga att personligen imponeras jag ofta av den yngre generationen och deras sätt att hantera och förhålla sig till ledarskap och arbetsliv generellt. Vi kan vara lite dåliga på att fånga den yngre generationens tankar skulle jag säga, medelåldern är ju ofta hög i ledningsgrupper generellt. Vi har mycket att lära där och själv tar jag gärna råd av yngre! Men självklart har jag gjort en del misstag längs vägen där jag hade haft nytta av lite goda råd. Jag kanske skulle säga till mitt yngre jag att det är helt okej, det är bara så man lär sig och utvecklas.   

Hur bibehåller du din egen energi och drivkraft?
Jag får väldigt mycket energi av andra människor och de frågor jag är engagerad i och arbetar med dagligen. Det är så kul! Självklart tar jag med en del jobbfrågor hem, men jag har tränat på att kunna koppla bort det när jag behöver och lyckas rätt så bra. 

Vilka förutsättningar är viktiga för dig som ledare för att kunna få verka fullt ut i ditt ledarskap?
Att det finns en samstämmig bild ihop med ägare, styrelse och resten av ledningen är viktigt. Men också att jag tror på frågorna helhjärtat, då driver jag gärna på hårt.

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vad har du lärt dig av den?
Jag har svårt att peka på någon enskilt stor utmaning, men en del av ledarskapet är ju att hela tiden fråga sig själv: varför händer detta och hade det gått bättre om jag gjort annorlunda? En del av ledarskapet är att lära sig av det som inträffar och hela tiden utvecklas i det.

Jag har haft många utmaningar, men jag väljer att se det som ett ständigt lärande. Jag vill inte älta, hellre gå vidare och förhoppningsvis vara lite klokare efteråt.

Hur investerar du i din egen utveckling som ledare
Jag försöker omge mig med människor som är kloka och inspirerande. För varje nytt uppdrag blir det per automatik mycket att sätta sig in i och då behöver man jobba med sitt eget lärande, det är en form av investering. Tid för reflektion är jätteviktigt! Själv passar jag ofta på när jag reser, när det finns naturliga pauser i vardagen. Då försöker jag tänka på att ge min uppmärksamhet åt det som skapar mest värde för verksamheten.

Vilka är dina viktigaste värderingar och hur visar de sig i vardagen?
Det är viktigt att vara grundad och stå med fötterna på jorden. Att leva som man lär och praktiskt agera i enlighet med de värderingar verksamheten har. Det är det man gör varje dag som spelar roll.

Har du någon person som betytt något särskilt för ditt lärande som ledare och vilka lärdomar gav det dig?
Oj, jag har faktiskt haft förmånen att ha haft många duktiga chefer – alla väldigt olika, men jag har tagit med bra inspiration från var och en. Det är jag väldigt glad för.

Vad önskar du kunnat bidra med i just den här ledarrollen?
Jag har inget egensyfte med ledarskapet, det syftar ju till att verksamheten ska bli framgångsrik och skicklig. Ledarskapet är ett verktyg för att uppnå det.

Om du skulle välja en helt ny karriärbana, vad skulle det i så fall vara?
Det finns så många spännande yrken och jag är ganska öppen i sinnet. Kanske skulle det handla om ledarskap fast i en helt annan miljö?

"Tankar om Ledarskap" av Marika Skärvik

"Den omedvetna chefen - en fara för sig själv och andra?"

Självmedvetenhet är en viktig egenskap för en bra ledare. Att ha en klar bild av sina styrkor och tillkortakommanden, sina känslor och värderingar, och hur man påverkar andra. Medvetenhet är ett verktyg för att utveckla sitt ledarskap och skapa förtroende hos sina medarbetare och kunder. Ledarskap handlar inte bara om resultat och prestation, utan också om relationer och samarbete.

En omedveten chef saknar förmågan, talangen, eller erfarenheten att reflektera över sig själv och har svårt att förstå eller hantera feedback.

En sån chef kan vara en fara för sig själv och andra, eftersom hen kan fatta felaktiga beslut, skapa konflikter, missa möjligheter eller skada organisationens rykte. En omedveten chef kan också vara otydlig, inkonsekvent, arrogant eller manipulativ, vilket kan leda till missnöje, stress och dålig arbetsmiljö.

Det finns olika konsekvenser om chefen inte inser att hen har en blind fläck eller ett utvecklingsområde, och inte tar ansvar för att förbättra sig. Självkännedom behövs för känna igen sina egna känslor eller behov och inte låta dem styra sitt beteende på ett destruktivt sätt.

Men vad händer när omedvetenheten får råda?

Bristande insikt skapar oförmåga att förstå hur hen påverkar andra, och därför inte anpassar sitt kommunikations- eller ledarskapsstil efter situationen eller personen. Det kan skapa situationer där chefen inte lyssnar på eller respekterar andras perspektiv, åsikter eller erfarenheter, och inte tar hänsyn till dem i sina beslut.

Omedvetenheten kan vara skadlig på flera sätt. Den kan minska chefens effektivitet, trovärdighet och legitimitet. Den kan också försämra relationerna med medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter. Den kan slutligen påverka organisationens resultat, kultur och framtid.

För att undvika negativa konsekvenser är det viktigt att en chef strävar efter att bli mer självmedveten.

Den som saknar självkännedom saknar också självinsikten. Det skapar en ond cirkel och hur många gånger har inte man inte försökt att få personer utan självinsikt att vakna upp?

Att kunna reflektera över sina egna tankar, känslor och handlingar, och hur de hänger ihop är något som kan komma naturligt och av nyfikenhet, men något som definitiv behöver tränas på. Varje dag och hela livet. Att kräva att någon ska känna eller visa empati, respekt och uppskattning för andra, och bygga förtroendefulla relationer är inte lätt om avsaknaden av den insikten inte finns.

Det sägs att man inte kan påskynda en annan människas utveckling, utan insikten måste finnas där för att möjliggöra den.

För att vara medveten behöver man vara medveten. Självmedvetenhet kan ibland vara något som man faktiskt saknar och inte heller har förmågan att utveckla.

Brist på medvetenhet är ofta grunden för dåligt ledarskap. Kanske är det till och med så att det är just bristen som också är faran.

Som ledare krävs det att vara medveten för att kunna göra sitt jobb, tyvärr kan det vara så att de som saknar förmågan också är de som lyckas.

Att vara medveten och tvingas hantera det omedvetna är ett gissel.

Men vad är alternativet?

PotentialPodden™ - avsnitt #50

Claes Seldeby är koncernchef på Ahlsell. Han har tidigare erfarenhet från FM Mattsson och Schneider Electric.

Han spenderar merparten av sin lediga tid med familjen och rör gärna på sig, både i motionsspåret och på resor.

Claes drivs av att nå sina målsättningar och det kan vara både privat och i arbetet. Att ha tydliga mål ger honom massor av energi och det hjälper honom att nå det han vill uppnå. Självfallet har han inte lyckats med allt han vill….. åtminstone inte ännu.

LYSSNA HÄR>> till ett positivt och hjärtligt samtal om ledarskap.

Anmäl dig till ett av våra kostnadsfria workshops där ledare får prova vårt verktyg hands on, antingen den 18 januari eller 14 februari

 

Vi har nyligen genomfört väldigt uppskattade workshops för chefer och ledare. Under vintern ger vi dig återigen möjligheten att ta del av en effektiv modell som bevisat bidrar till att öka genomförandekraften i ditt team. .

Det är VAD och HUR vi gör som skapar våra resultat. Inte vilka vi är, vilka drivkrafter vi har eller vår personlighet!

Under workshopen får du möjlighet att prova vår modell och verktyg hands-on och lära dig mer om hur ledarskapet kan bidra till bättre genomförandekraft. Vi går igenom 3 olika delar som bevisat ger resultat – ditt arbetssätt för att lösa problem, dina viktigaste värderingar samt ditt tempo och fokus i genomförandet.

Läs mer och anmäl dig HÄR, antingen den 18 januari eller den 14 februari >>

Dela gärna med andra ledare och chefer som är intresserade av att förbättra samarbetet i sina team samt öka genomförandet och produktiviteten, på ett långsiktigt hållbart sätt.

I januari Månadsbrev intervjuar vi Liza Nyberg, vd Svensk Fastighetsförmedling.

Månadens tankeväckare

Senaste Nytt

NYA AFFÄRER DENNA MÅNAD
Vi har utfört leveranser till kunder inom Offentlig Sektor, IT, Transport och Försäkring.

VÅRA KUNDER BERÄTTAR
Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de uppnår genom att använda vårt koncept.  HÄR kan du bland annat se Svensk Adressändring berätta om hur de använder ArbetsrelateartDNA™ i sin verksamhet.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Aktuella event hittar du här

Läs våra senaste pressartiklar här

Följ vår VD’s blogg: Tankar om Ledarskap 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev eller om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se. 

Följ oss gärna på våra sociala medier!