DECEMBER 2021

Årets Julklappserbjudande!

Vill du ge bort en uppskattad och inspirerande julklapp till någon du tycker om? Köp någon av vår VDs böcker: “Lurad? – Släpp myten om att det är din personlighet som skapar framgång” och “Omänskligt mänsklig – När empatin står i vägen för framgångsrikt ledarskap”.

Nu kan du köpa båda böckerna till ett paketpris för 395kr, vilket är 50% rabatt på ursprungspriset. Lägg din beställning genom att mejla till info@performancepotential.se

Du kan även köpa böckerna var för sig i bokhandeln:

Lurad? >>
Omänskligt mänsklig >>

”Det viktigaste budskapet att förmedla är att allt är möjligt!"

Caroline Krensler är VD för Vinngroup med flera utmärkelser som bl.a. “Årets Entreprenör” och nu senast nominerad till “Årets VD” i kategorin mellanstora företag.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du nu har
Oj, hur gör man det kort när man snart är 54?😉 Jag är uppvuxen i Gävle. Tävlade i slalom från 6 års ålder, därefter spelade jag fotboll i division 3, 2 och även kort i allsvenskan. Efter gymnasiet jobbade jag i fyra år med alltifrån att vara reseledare i Chamonix till att arbeta på ett idrottskansli. Därpå flyttade jag till Göteborg för att plugga på Handelshögskolan 1990, där jag läste Internationella ekonomlinjen (ekonomi & franska). 

Jag gjorde examensarbete för Semcon (på svenska & franska), där jag studerade hur man startar konsultföretag i Frankrike och hittar samarbetspartners. Fick sedan jobb tack vare det och började jobba med marknadsundersökningar (detta var innan internet 😊) för etablering av nya kontor. Vi startade fem kontor 95/96. 

Semcon ägdes då av VBB (idag Sweco), det gick dåligt och man ville sälja bolaget. Dåvarande koncernledning ville köpa och gjorde en Management-buy-out tillsammans med ett engelskt riskkapitalbolag som hette Natwest ventures (idag Bridgepoint). Där var jag involverad i utköpet som skedde runt årsskiftet 95-96. De hade en long-term investment-horizon på 5-7 år, men timingen att gå in på börsen var bra, så därför noterades Semcon redan 1997! Jag fick ansvaret för börsintroduktionen vilket naturligtvis var en enormt lärorik resa för mig (då var jag 29 år), med att se till att bolaget blev börsfärdigt, producera prospekt, träffa investerare och analytiker runtom i världen. Förutom att jag då blev IR-ansvarig när vi börsnoterat Semcon i maj 1997, så var jag chef för Strategi- och affärsutveckling. Den tjänsten omfattade allt från Koncernstrategi till att jobba som projektledare för outsourcing-affärer, t ex sätta upp kontor utomlands. Det var en fantastisk tillväxtresa, där jag också jobbade tight med Hans som då var koncernchef och Bengt som då var Ekonomichef. Vi lämnade Semcon på olika sätt 2006; jag var mammaledig och gjorde olika saker under 2 år.

2008 under finanskrisen började vi spåna kring att göra något nytt. Vi var stolta över Semcon, men ville göra något annorlunda, inte fortsätta med samma sak! Vi analyserade vad vi hade gjort bra, samt vad vi ville förändra. Våra grundvärderingar kring tron på individen och värderingsstyrt ledarskap var viktigt. Vi märkte dock att de bästa experterna inte vill jobba i stora bolag (Semcon omsatte 1,7 Mdr), därför de där blir anonyma och inte får se slutresultatet av sitt jobb. Vi tappade dem ofta till mindre bolag eller till en kund. Vi diskuterade även att de trender såsom teknikskiften, digitalisering, urbanisering, miljöproblematik, bara skulle accelerera och vår hypotes var ytterligare att kunderna omöjligt kommer att kunna ha all specialistkompetens själva, då utvecklingen går så fort framåt. Nu växte tanken fram kring Vinngroup – att vara som en plattform för specialister som alltid gått och drömt om att starta ett eget bolag, men inte ännu vågat ta steget. Där vi bygger bolag tillsammans med dem och skolar dem till att bli entreprenörer.  Vi tittade på olika intressanta områden att starta bolag, men vi kom fram till att det är rätt människor som är viktigast: självmotiverade, drivna nyfikna människor. 

Jag har varit vice VD i gruppen under många år med tog VD-rollen när Corona slog till i början av 2020. Kanske inte den enklaste tiden att gå in som VD, men jag kände bolagen väl och stöttade personligen de bolag som behövde dra ner och svänga om pga. av kunders neddragningar. Vi lyckades vända en handfull bolag som drabbades, samt även öka, så vi har faktiskt haft all time high i såväl omsättning som resultat under 2020 och 2021. Vi har startat två nya bolag, ett i Norge; Yallow Lifescience, och ett i Göteborg; Xvii (Seventeen) inom Hållbarhet. Vi har fått fler gemensamma projekt mellan gruppens nu 14 bolag, och vi har varit hyfsat förskonade vad gäller Corona. Vi har rekommenderat distansarbete och alltid följt FHM’s rekommendationer, men däremot aldrig stängt ner kontoret helt. Vi har också försökt att öka kommunikationen och dotterbolagen har varit oerhört kreativa i att fortsatt engagera och involvera medarbetarna. 

Du har blivit nominerad till utmärkelsen Årets VD i kategorin mellanstora företag, hur kan detta stärka ditt ledarskap framåt?
Förhoppningsvis stärker det Vinn, att vi får fler som söker sig till oss, vare sig de vill börja på något av våra specialistbolag eller starta sitt eget drömbolag. Naturligtvis är jag mycket ödmjukt tacksam och glad, men jag ser det ytterst som en team-effort! Jag har även haft turen att dels vara med på Veckans Affärers “Årets mäktigaste kvinnolista” under Semcon-perioden och också fått utmärkelsen “Årets entreprenör 2013” av Veckans affärer.

Hur skulle du själv beskriva det som är mest utmärkande i ditt ledarskap?
Kanske någon annan ska svara på det men jag försöker vara en motiverande optimist, se möjligheter där andra ser problem. Dela med mig av mitt nätverk och lärande. Inspirera till ständig utveckling och vara prestigelös. 

Var hittar du din energi?
Energi finner jag hos familjen, i naturen, i trädgården, på promenaden eller i gymmet. Men också av att träffa nya kollegor, föreläsa mm. 

Hur inspirerar du andra?
Genom att stötta/coacha istället för att styra, genom att visa på andra förebilder, best practice och att våra bolag och medarbetare lär av varandra. 
Genom ständig förändring, lyhördhet och nyfikenhet kan vi kontinuerligt utvecklas tillsammans. 

Vad är det viktigaste budskapet du vill förmedla som ledare?
Allt är möjligt! 

Vad är det mest givande i ditt ledarskap idag?
Att få se människor och våra 14 dotterbolag växa. Samt att starta upp nya nischade bolag och träffa kunder.

Vilken är din hittills svåraste karriärutmaning och vad lärde du dig av den?
Jag har aldrig tänkt på karriär. Men när jag drabbades av bröstcancer ifrågasatte jag om det var värt att jobba överhuvudtaget. Jag lärde mig att aldrig ta något för givet. 

Vilka är dina starkaste värderingar och hur visar de sig i vardagen?
Tron på individen, allt är möjligt, prestigelöshet, lojalitet samt inkluderande och engagerande ledarskap. 

Vilka 5 råd skulle du givit dig själv när du var ny som chef, som du haft stor nytta av idag?
Kommunicera och involvera dina medarbetare hela tiden, ta hjälp såväl externt som internt, säg ifrån om det förekommer auktoritärt ledarskap eller macho-kultur. Anställ dem som kompletterar dig och helst är bättre, tänk på mångfald i alla aspekter. Den bästa ledarskapsskolan är att skaffa barn, lyckas du motivera dem till att göra rätt saker så har du kommit långt 😊

Finns det någon person som betytt extra mycket för dig när det gäller ledarskapet och vad har du lärt dig av denna?
Min bättre hälft Frank är den mest kloka person som också ifrågasätter hur jag är, samt min kollega Hans som alltid givit mig uppgifter jag inte har kunnat innan, såsom ansvarig för börsintroduktion etc. 

Vad är du mest stolt över när det gäller vad du har åstadkommit i ditt ledarskap?
Vi startade Vinn från scratch 2008, och nu har vi 14 fantastiska specialistbolag. Jag föreläser också mycket och försöker vara en förebild för yngre kvinnor och män i karriären, samt att ge dem de kontakter som behövs.

Vilken del vill du utveckla vidare i ditt ledarskap?
Oj, det finns mycket att utveckla hela tiden. Jag försöker lyssna på yngre kollegor med bra innovativa idéer, men kan bli ännu bättre på det. 

Vad har du för vision med ditt ledarskap framåt och vilka utmaningar behöver du ta dig an?
Min utmaning är att stärka teamet omkring mig så att vi gör ett generationsskifte. Jag har precis rekryterat en ny CFO vilket känns jättebra. Nu ska jag börja med att söka efter en Vice VD. 

Om du tvingades byta bana, vad skulle du satsa på då?
När jag var yngre ville jag bli generalsekreterare i FN, det hade varit spännande!

Vad vill du att din omgivning ska minnas av dig den dag du kanske väljer att göra något annat?
Caroline var alltid optimist och delade med sig av sitt kunnande, sin erfarenhet och sitt nätverk. Jag vill att Vinns unika plattform för att starta specialistbolag, ska fortsatt leva i någon form och vara känt för Hållbart entreprenörskap.

"Tankar om ledarskap" av Marika Skärvik

"När vi vet vad vi gör och hur vi gör, ökar möjligheten att nå de mål vi satt upp. Både för individen i sig och tillsammans med andra"

Varför sätta förväntningar på hur vi ska bete oss, när vi själva inte är helt medvetna om hur vi gör?

Många verksamheter talar om att skapa förändrade beteenden. När det behöver ske en förändring, handlar det nästan alltid om att göra på ett annat sätt än tidigare. Gör man som alltid gjort, får man samma resultat.

Att förändra sitt sätt eller sina mönster är ett av de svåraste vi kan göra. Många organisationer och ledare jobbar med ständig organisationsförändring, men frågan är om det i sig skapar den reella förändring man önskar?

Jag har inte sett det ske och tror inte att det fungerar helt och hållet. Det gör troligen inte majoriteten heller. En del lägger tid och energi i att definiera hur man vill att människor ska agera och bete sig, kopplat till nya krav från kunder, marknad eller samhälle. Många kallar det för värderingsarbete och tänker att alla, genom att få tydlighet i hur de ska agera, når de beteenden man önskar.

Men hur ska man veta hur man SKA agera, när man inte vet hur man agerar idag?

Behov av förändrade beteenden blir tydligare när de resultat som önskas inte uppstår. Kanske vill man skruva upp ambitionen, eller har en en stark vilja att utvecklas och bli bättre på det man gör.

Men vad är då ett framgångsrikt beteende, och vem avgör det?

De flesta av oss är matade med kunskap och idéer kring olika färdigheter som driftighet, resultatfokus, analytisk förmåga mm och att vissa förmågor är det som garanterar ett bättre resultat.

Men vad är ett driftigt eller analytiskt beteende och hur ska vi veta hur vi ska agera, om vi inte saknar reell kunskap om hur vi agerar?

Ofta förväxlar vi egenskaper med beteenden. En person kan uppfattas som driftig av en och som mer passiv av en annan. Vi utgår av naturliga skäl alltid från vårt eget perspektiv och vår egen referensram. Att beskriva vår egen referensram är inte enkelt och vår egen beskrivning utgår ifrån våra egna perspektiv.

En del verksamheter använder sig av s.k. 360 analys, där olika personer i en organisation kan ge återkoppling på hur en person uppfattas . Problemet är att varje individ utgår från sin egen syn som i sin tur blir en egen valda sanning. Att bli ”stämplad” med en särskild egenskap, och värderad utifrån det, är vanskligt och brukar snarare sänka förmågan hos en person, istället för att höja den.

Alla har olika ”glasögon” och det är svårt att byta med grannen. Den som prövar kanske inte ser något alls.

Att kunna beskriva sitt eget agerande är svårt. Det beror oftast på att vi sällan fått träna på detta. Istället får vi återkoppling från andra. Det ger oss en bild som lätt kan bli till en sanning, trots att vi inte känner igen oss. Beskrivningen av vårt agerande blir då ganska ensidigt för vi har svårt att se en person i flera dimensioner. Det är mycket lättare att hitta en enkel formel för att beskriva ett agerande eller en person.

Vi ska vara sociala, inkännande, resultatorienterade osv., men vilka beteenden är kopplade till dessa “förmågor”? Jag får sällan svar när jag ställer frågan.

Det finns sätt att skaffa objektiv fakta. Man kan snegla på idrottsvärldens principer om lärandet kring och kunskapen om sitt agerande i kombination med förståelse för hur kollegor eller medspelare gör. Självklart kan man applicera det tankesättet även i arbetslivet i stort.

Så när vi lägger tid på att definiera vilka beteenden vi vill ha, glömmer vi att tolkningen gör att vi uppfattas helt olika och utan insikten om hur vi beter oss, ja hur ska vi då veta vilka beteenden som önskas av oss?

Istället för att investera i analyser kring egenskaper och förmågor, är det klokt att investera i förståelse för beteenden. Då kan vi lättare justera det vi önskar och samtidigt investera i den nödvändiga kunskap som kan bidra till förändrade beteenden.

När vi vet vad vi gör och hur vi gör, ökar möjligheten att nå de mål vi satt upp. Både för individen i sig och tillsammans med andra.

Då blir lärande en naturlig del och vi har lättare att förstå vilket agerande som förväntas av oss. Då kan vi sluta med att bedöma varandra utifrån ”bra” eller ”dåliga” egenskaper och färdigheter.

Det öppnar upp ett mycket större perspektiv och möjlighet att nå det vi önskar.

Både individuellt, men också tillsammans.

PotentialPodden™ - avsnitt #26

“Ledarskap är allting, det är hur vi får organisationer att fungera och är det som gör skillnad i många organisationer. Individen har en kapacitet och en vilja att göra något. Ledarskapet kan förstärka eller begränsa, beroende på vilket ledarskap man har”. 

Peter Mellin är VD för Sodexo Sverige sedan tre år. Han har arbetet 10 år i Försvarsmakten, 14 år på AstraZeneca och nu sist 7 år på Sodexo. Stora delar av hans ledarskapsfilosofi kommer från hans tid i Försvarsmakten.

LYSSNA HÄR>> på vårt samtal.

Förbättra matchningen med upp till 80% vid nästa rekrytering!

Varför inte testa ett annat sätt att matcha och hitta potential! Läs mer om hur du kan förbättra matchningen med upp till 80% med vårt verktyg ArbetsrelateratDNA™.

Både för dig som söker nya utmaningar, eller för dig som söker någon till din verksamhet.

Vårt forskningsgrundade digitala rekryteringsverktyg visar hur individer kommer att verka och agera i sin roll, baserat på deras preferenser och hur de passar in i organisationen och verksamhetskulturen. Säkra matchningen mot roller, kommande chef, team och verksamhet.

TESTA EN DEL AV VÅRT MATCHNINGSVERKTYG KOSTNADSFRITT >> 

I januari Månadsbrev intervjuar vi Cilla Benkö, VD på Sveriges Radio.

Månadens tankeväckare

Senaste Nytt

AFFÄRER DENNA MÅNAD
Tillverkande industri, Tjänstesektorn, Offentlig sektor och IT-sektorn.

VÅRA KUNDER BERÄTTAR
Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de uppnår genom att använda vårt koncept. HÄR kan du se Interoc, berätta om hur de använder ArbetsrelateratDNA i  rekrytering.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Aktuella event hittar du här

Läs våra senaste pressartiklar här

Följ vår VD’s blogg: Tankar om Ledarskap 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev eller om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se. 

Följ oss gärna på våra sociala medier!