AUGUSTI 2023

Under vår kostnadsfria workshop, ger vi chefer och ledare möjlighet att prova på vår modell och verktyg hands-on.

Anmäl dig antingen till 30 augusti eller 8 september.

Vi har nyligen genomfört väldigt uppskattade workshops för chefer och ledare. Efter sommaren ger vi dig återigen möjligheten att ta del av en effektiv modell som bevisat bidrar till att öka genomförandekraften i ditt team. .

Det är VAD och HUR vi gör som skapar våra resultat. Inte vilka vi är, vilka drivkrafter vi har eller vår personlighet!

Under workshopen får du möjlighet att prova vår modell och verktyg hands-on och lära dig mer om hur ledarskapet kan bidra till bättre genomförandekraft. Vi går igenom 3 olika delar som bevisat ger resultat – ditt arbetssätt för att lösa problem, dina viktigaste värderingar samt ditt tempo och fokus i genomförandet.

Läs mer och anmäl dig HÄR >>

Dela gärna med andra ledare och chefer som är intresserade av att förbättra samarbetet i sina team samt öka genomförandet och produktiviteten, på ett långsiktigt hållbart sätt.

"Jag har sett så många goda exempel på hur ett bra ledarskap kan skapa kraft i en organisation – det blev inspiration till att gå in på ledarskapsspåret"

Mathias Collén är VD för Länsförsäkringar AB med lång erfarenhet inom försäkring, bland annat på Skandia.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du har nu.
Jag är uppväxt i Lysekil, vilket fortfarande känns som hemma. Jag har spelat mycket handboll och skulle säga att jag är en utpräglad lagspelare.

Efter min magisterexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet började jag på Skandia och där stannade jag i cirka nio år. Det blev en riktigt bra skola och jag fick tidigt chansen att bli ledare.

Våren 2014 började jag på Länsförsäkringar Stockholm, där jag var Affärsområdeschef Företag. Det var en lärorik period i min karriär där jag utvecklade mitt ledarskap och lärde mig mycket om länsförsäkringsgruppen. Flytten till Länsförsäkringar AB skedde 2019, då jag började som Chef Affär Sverige på Länsförsäkringar Fondliv. Knappt ett år senare utsågs jag till vd för bolaget. I december 2022 tillträde jag som vd för Länsförsäkringar AB.

Vad var det som lockade med ditt nya vd-jobb
Länsförsäkringar är en fantastisk federation med en 222-årig historik, där Länsförsäkringar AB (LFAB) har ett brett och intressant uppdrag att stödja de 23 länsförsäkringsbolagen med både utveckling, service och affär.

Jag har alltid önskat att vara på platser där jag kan ha en positiv inverkan på människor, bolag samt branscher. Få ställen är bättre att göra det på än som vd för LFAB.

Vad fick dig in på ledarskapsspåret från allra första början?
Jag har haft turen att alltid ha väldigt bra chefer genom min karriär. De har varit väldigt olika vilket gjort att jag lärt mig att se ur olika perspektiv på ledarskap och alla har stöttat min utveckling på olika sätt. Även fast mitt intresse för ledarskap uppstod i unga dagar, i samband med lagidrotten, så är jag djupt tacksam att jag tidigt i min karriär fick chansen att bli ledare och stöd att fortsätta utvecklas i den rollen. Jag såg så många goda exempel på hur ett bra ledarskap kan skapa kraft i en organisation – det blev inspiration till att gå in på ledarskapsspåret.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap och vad som är utmärkande för just dig?
Att vara ledare är ett stort ansvar och jag försöker ha en ledarskapsstil med mycket ”Passion och Compassion”. Det viktigaste en ledare kan fokusera på är teamets vision, att visa riktning, att vara fyren. Det spelar ingen roll hur avancerade powerpoints du gör, om det inte går att kommunicera syfte och varför på ett enkelt sätt.

För mig är det viktigt med ett inkluderande ledarskap. Att lyssna in och delegera ansvar, men samtidigt ha en tydlig plan framåt som är utvärderingsbar. Jag tycker det är viktigt med tillit till medarbetare och chefskollegor, de är ju de som är experter i olika frågor och tillsammans kan vi göra stora förflyttningar. Jag eftersträvar även att vara en kommunikativ ledare som ingjuter både trygghet och drivkraft i organisationen.  

Hur skulle andra beskriva dig som ledare?
Det bör egentligen andra svara på, men det jag har fått höra är att jag är målinriktad och passionerad för att förbättra vardagen för kunderna. Det visar sig i en total noggrannhet i att skapa operationaliserbara planer och med en mycket stor vilja i att delegera mandat och ansvar. Sedan tycker jag det är kul att växla mellan stort allvar och skratt.

Varifrån hämtar du energi och inspiration?
Detta låter kanske konstigt men jag tror det underlättar om man kan se sitt jobb lite som en hobby. Jag har alltid lagt ned mycket tid på jobbet under min karriär och det hade inte funkat om jag inte tyckt att det var riktigt kul. Jag försöker vara närvarande när jag är hemma. Jag har två barn som är fyra och fem och de struntar fullständigt i vem jag pratar i telefon med. Vill de leka så är de tydliga med sin vilja, och det är faktiskt ganska befriande. Det är helt enkelt omöjligt att tänka på en ledarutmaning eller affärsplan när du har två barn som vill att du gör något annat.

Vad ser du som din viktigaste ledarskapsfråga just nu och även framåt?
En vds viktigaste uppdrag är i någon mån att framtidssäkra bolaget och leverera på affärsplanen. Hur det sker varierar. När jag tillträdde som vd i december 2022 började jag med att lyssna in tankar från kollegor runt om i vår organisation. Tankar kring hur vi kan förbättra vår genomförandekraft till förmån för länsförsäkringsbolagen och deras kunder. Vi behövde förstärka vår kultur och vårt medarbetarfokus, förenkla och effektivisera verksamheten och skapa de bästa förutsättningar för verksamhet framåt. I dessa tider är ledarnas roll viktigare än någonsin.

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vad har du lärt dig av den?
Jag skulle säga att den största utmaningen lever jag just nu. Länsförsäkringar är en federation med drygt 8500 medarbetare, bestående av 23 självständiga länsförsäkringsbolag i frivillig samverkan. Vi har en bred affärsverksamhet inom både försäkring, bank, pension och fastighetsförmedling och det ställer stora krav på oss inom LFAB att vara effektiva i våra leveranser till länsbolagen av utveckling, service och viss affärsverksamhet. Teknikskiftet går fort och det skapar flera möjligheter för oss att bli än mer relevanta för våra fyra miljoner kunder. Det blir väldigt viktigt att få tekniken att fungera i samklang med människan.

Vilka är dina viktigaste värderingar och hur speglar det ditt ledarskap i vardagen?
Jag har en ledarskapsfilosofi som är ”Passion och Compassion”. Jag söker efter människor som har en brinnande passion för att göra bra saker för kunden och för affären.

Sättet vi interagerar med varandra ska vara med en stor grad av compassion, helt enkelt en vilja att vara schysst. Det betyder till exempel att det är viktigt att ge feedback på beteenden för att skapa något bättre, och att sättet feedbacken ges på ska vara med en omtanke för personen.

Inom LFAB har vi en kulturkod som vi på ett inkluderande sätt tagit fram tillsammans med alla medarbetare. Vår kulturkod inrymmer beskrivningar om vilken kultur vi eftersträvar med ord som mod, tilltro, prestation och innovation.

Hur skapar du tillit som ledare?
Genom att lyssna och aktivt fråga om tankar och idéer. Jag är helt enkelt väldigt intresserad, sedan hjälper det nog att jag älskar affären och kundrelationen.

Vilka 3 råd skulle du givit dig själv som ny ledare, som du med din erfarenhet idag, hade haft nytta av från i starten?
Då skulle jag ge mig själv råden att fokusera på att bygga visionen för teamet, att lägga mycket tid åt att rekrytera bra människor och skapa möjligheter för dessa att växa i och ur sina roller. Och till sist att ge mig själv tid att tänka, reflektera och utvecklas.

Hur tar du tillvara på din egen energi och utveckling i ditt ledarskap?
Låg energi har jag aldrig fått feedback på och det hjälper nog att jag ser mitt jobb som en av mina roligaste hobbys. Jag försöker alltid göra en avstämning med mig själv kring hur dagen har varit innan jag kommer hem och söker aktivt feedback bland mina kollegor.

Finns det någon person som betytt mycket för ditt lärande som ledare och vad har du tagit särskild lärdom av?
Jag har genom åren alltid haft väldigt bra ledare som jag lärt mig otroligt mycket av. Av min första chef lärde jag mig att jobba hårt, min andra chef att försäljning bygger 100 procent på att vara intresserad av människor och mina sista chefer har alla varit excellenta ledare och strateger. Mest har jag nog att tacka mina föräldrar som gav mig en trygg och bra uppväxt, samt visade på vikten av att både ha roligt och sköta skolan.

Om du fick välja en helt ny bana, vad skulle det i så fall vara?
Sannolikt reseledare.

Vad önskar du att just ditt ledarskap ska bidrag med till andra?
Jag vill skapa en fin företagskultur som präglas av lärande, engagemang, glädje och prestation. Jag önskar att mitt ledarskap kan bidra till känslan att vi alla tillsammans bidrar till Länsförsäkringars framgång och våra kunders bästa.

"Tankar om ledarskap" av Marika Skärvik

"Är behovet av förändring alltid ledarens ansvar?"

Förändring är oundvikligt i dagens snabba och dynamiska värld. Organisationer måste anpassa sig till nya marknadsförutsättningar, kundbehov, teknologier och konkurrenter. Men hur ska en ledare hantera förändring på ett effektivt och hållbart sätt? Och vilken roll spelar medarbetarna i förändringsprocessen?

En vanlig uppfattning är att det är ledarens ansvar att driva förändring och att övertyga medarbetarna om dess nödvändighet och fördelar. Ledaren förväntas vara visionär, modig, kommunikativ och handlingskraftig. Ledaren ska också kunna hantera motstånd, konflikter och osäkerhet som kan uppstå i samband med förändring.

Men är det verkligen rättvist att lägga hela ansvaret på ledaren? Är inte förändring något som berör hela organisationen och som kräver engagemang, delaktighet och samarbete från alla parter? Kan en ledare ensam skapa en framgångsrik förändring utan stöd och bidrag från medarbetarna?

Förändring är inte bara ledarens ansvar, utan ett gemensamt ansvar som delas av alla i organisationen. Medarbetarna har också en viktig roll att spela i förändringsprocessen. De kan bidra med sina kunskaper, erfarenheter, idéer och feedback. De kan också vara ambassadörer för förändringen och sprida positiv energi och entusiasm bland sina kollegor.

Medarbetarna bör inte se sig som passiva mottagare av förändring, utan som aktiva deltagare i den. De bör inte heller se förändring som ett hot eller ett problem, utan som en möjlighet och en utmaning. De bör inte heller ge ledaren skulden för en dåligt genomförd plan för förändringen, utan ta ansvar för sin egen anpassning och utveckling.

Ledaren har fortfarande en avgörande roll att spela i att skapa en tydlig vision, strategi och mål för förändringen. Ledaren måste också kommunicera effektivt, involvera och engagera medarbetarna, skapa förtroende och trygghet, ge stöd och coachning, samt följa upp och utvärdera resultatet.

Ledaren kan behöva vara förespråkare för en förändring som hen inte tror på eller står bakom. Ledaren kan inte alltid vara ärlig och transparent om sina egna tankar och känslor kring förändringen för att inte underminera den eller sprida negativitet. Ledaren kan erkänna sina egna begränsningar och utvecklingsbehov, samt söka hjälp och råd från andra när det behövs.

Det är inte ledaren som person som har ett behov av förändring, utan organisationen för att möta det krav som ställs på den, internt och externt. Något som kan vara svårt att se om man själv påverkas på ett sätt som uppfattas som negativ.

Kanske är det en vanlig missuppfattning att förändring alltid är ledarens ansvar. Detta kan leda till att ledaren känner sig överbelastad och stressad, samtidigt som medarbetarna känner sig passiva och motståndare till förändring. Detta är inte ett bra recept för framgång.

Där inte ledarens ansvar enkom, utan ett delat ansvar mellan ledare och medarbetare. För att skapa en framgångsrik förändring krävs det att båda parterna samverkar, bidrar och lär sig av varandra. Förändring är inte något som man gör åt någon, utan något som man gör med någon.

Genom att dela ansvaret för förändring kan både ledare och medarbetare känna sig mer motiverade, engagerade och nöjda med resultatet. Förändring blir då inte något som påtvingas uppifrån, utan något som skapas tillsammans. Detta kan leda till bättre prestationer, innovationer och lärande i organisationen.

Så behovet av förändring är inte alltid ledarens ansvar. Det är ett delat ansvar mellan ledare och medarbetare, där båda parter har en viktig roll att spela. Genom att samarbeta kring förändring kan organisationen bli mer framgångsrik och hållbar i en föränderlig värld.

Både för organisationen och ledaren.

PotentialPodden™ - avsnitt #46

Maria Ros-Hjelm är generalsekreterare och VD för Svenska Turistföreningen (STF).

Hållbarhet, inkluderande friluftsliv och vikten av att värna vår allemansrätt – det är några av de frågor som Marias hjärta klappar lite extra för. Den röda tråden i hennes bakgrund är kommunikation, ledarskap och hållbarhet och tidigare har hon varit verksam inom organisationer och företag som Giva Sverige, The Body Shop och TV4.

LYSSNA HÄR>>  på vårt samtal.

I september Månadsbrev intervjuar vi Ann Carlsson Meyer, VD Systembolaget

Månadens tankeväckare

Senaste Nytt

NYA AFFÄRER DENNA MÅNAD
Vi har utfört leveranser till kunder inom retail, revision och IT.

VÅRA KUNDER BERÄTTAR
Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de uppnår genom att använda vårt koncept.  HÄR kan du bland annat se KG Knutsson  berätta om hur de använder ArbetsrelateartDNA™ i sin verksamhet.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Aktuella event hittar du här

Läs våra senaste pressartiklar här

Följ vår VD’s blogg: Tankar om Ledarskap 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev eller om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se. 

Följ oss gärna på våra sociala medier!