AUGUSTI 2021

HUR SKAPA EFFEKTIVARE STYRELSEARBETE

Få ett effektivare styrelsearbete med ArbetsrelateratDNA™ och vår Preferensanalys™

En styrelse behöver ha ett strategiskt perspektiv, men också förmåga att byta till ett mer pragmatiskt perspektiv. När olika perspektiv råder är det svårt att få ett effektivt och fruktsamt styrelsearbete.

Genom vår Preferensanalys™ kan ni kartlägga vilka problemlösningsperspektiv som råder i styrelser och på detta sätt lägga en bra grund för beslut med en gemensam fakta baserad förståelse för vilka olika perspektiv som råder.

Genom att bättre förstå de olika ledamöternas perspektiv, kan man vinna stor effektivitet och en tydligare utstakad väg för tex. VD att exekvera på.

Kontakta oss gärna på infor@performancepotential.se så berättar vi hur ni kan använda vårt verktyg för detta.

”Bakom varje kund finns en eller flera personer som fattar oerhört viktiga och strategiska beslut för både deras verksamheter och kanske även för deras egna karriärer."

Nicklas Persson är VD och en av grundarna av AddPro med en lång karriär inom IT- branschen.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du nu har
Jag började min karriär i IT-branschen på IBM som servicetekniker/konsult 1990 och sökte mig året efter vidare till ComputerLand i en motsvarande roll. 1993 började jag med försäljning och arbetade som KAM för ett flertal stora och strategiska kunder under resten av 90-talet och hade även säljledande befattningar under den tiden, både på ComputerLand och Merkantildata (som 1997 förvärvade ComputerLand). År 2000 startade jag AddPro tillsammans med tre kompanjoner; Magnus Norling, Robert Schön och Klas Ljunggren.

Vad krävs av ledarskapet i ett tillväxtbolag och på vilket sätt är det något som triggar dig positivt?
I ett snabbt växande bolag behöver man både en organisation och ett ledningsteam som snabbt har förmåga att omvandla teori till praktik och att man i grunden förstår och kapitaliserar på det faktum att kunskap om något är en konkurrensfördel men att det faktiskt inte är det förrän det omsätts i praktik! Vi brukar internt säga ”Det är inte tanken som räknas, det är handlingen”. Jag gillar när saker går snabbt och när människor vågar tro på sina idéer men framför allt när de är beredda att ta ansvar för dem och genomföra dem. Ett tillväxtbolag har ingen plats för teoretiker eller personer som inte vågar ta risker eller är beredda att arbeta både snabbt, fokuserat och hårt för att vinna! Det är nog just detta som triggar mig mest. Den som i en skön kombination är både snabbast och smartast, den vinner! Den utmaningen går jag i gång på!

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap och vad som är utmärkande för just dig?
Vi gör det med passion eller inte alls! På AddPro praktiserar vi stor frihet med eget ansvar för att nå mål med en skön mix av transparens, tydliga målbilder och en stor portion av humor. Vi är väldigt noga med vårt lagbygge och att alla ska synas och märkas. Vi kallar oss för ett kapitalistiskt kollektiv och menar med det att vi använder oss av kapitalismens goda sidor såsom att våga vinna och göra lönsamma affärer för att med det kunna fortsätta utveckla vår affär och våra medarbetare. Kollektivet bygger på solidaritet och att ha en förmåga att ta hand om varandra och alla vet att ett väl fungerande lag alltid är starkare än en ensam individ. Alla lag behöver såklart en striker, en Zlatan om du så vill, men för att Zlatan ska kunna leverera behövs allt ifrån tränare till lagkamrater och i hans fall en välansad gräsmatta! Så är det även för oss, bortsett från gräsmattan, men likheterna är stora. Alla i laget måste leverera på sin position och då ska alla också få uppmärksamhet och ”cred” för det.

Vilka 3 saker ser du att du i ditt ledarskap kan bidra med
Företagskultur och grundvärderingar – The AddPro Way
Affärsmöjligheter
Expansion (förvärv, rekrytering)

Hur tror du att andra skulle beskriva dig som ledare?
Jag hoppas och tror att man ser mig som snabb, pragmatisk, affärs- och människodriven, humoristisk, glad och rättvis.

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vad har du lärt dig av den?
En stor utmaning ledarskapsmässigt inträffar alltid vid förvärv av verksamheter som ska integreras. Det blir alltid väldigt många agendor som ska anpassas till en ny gällande verklighet och det är verkligen utmanande att i den processen träffa rätt på alla ställen för att bibehålla och utveckla det värde man har identifierat innan förvärvet så att man inte tappar bort det pga dåliga analyser eller dåligt genomförande eller rent av dåligt ledarskap i strukturen. Det är väldigt många parallella processer som går i gång när ett förvärv genomförs och många av processerna samverkar nödvändigtvis inte med varandra utan kan ibland t.o.m. motverka varandra och då gäller det verkligen att ha rätt typ av ledare i förarsätet på dessa olika projekt. Utmaningen med det är att man inte alltid vet det då man inte känner det förvärvade bolagets personer eller struktur lika detaljerat som man skulle ha behövt i vissa situationer och det skulle jag säga är både min och övriga ledningsgruppens absolut största utmaningar. ”Lessons learned” från detta är att vi idag arbetar väldigt strukturerat med en övergripande projektplan (100-dagars plan) som delas upp i ett stort antal underprojekt med ansvariga och deadlines. Detta görs tillsammans med ledningsgruppen på det förvärvade bolaget under DD-processen liksom att en ny gemensam affärsplan arbetas fram.

Vad ser du som din viktigaste ledarskapsfråga framåt?
Med en organisation som snabbt växer och idag är över 400 personer och högst sannolikt inom kort över 500 personer så är ledarskapsutveckling och försörjning för oss högsta prioritet. Vi måste ha starka och visionära ledare på alla våra olika områden och nivåer för att både kunna fortsätta utveckla verksamheten och vår företagskultur och värdegrund – The AddPro Way!

Varifrån hämtar du energi och inspiration?
Jag hämtar mycket energi och inspiration på padel- och golfbanan och i italienska alperna på vintern liksom hos min fru Malin Persson. Jag skulle dock misstänka att jag hämtar lika mycket energi och inspiration från alla AddProiter som jag är grymt stolt över att få kalla mina kollegor!

Krävs något särskilt ledarskap kopplat till just entreprenörskap?
Envishet, dumhet och smarthet!

Hur ser du till att bygga vidare på egen energi och utveckling i ditt ledarskap?
Nyfikenhet med en stark kombination av att älska att göra affärer är min konstanta framdrift.

Vilka är dina viktigaste värderingar och hur visar de sig i vardagen?
Jag ger aldrig upp och det visar sig på många olika sätt genom att vi på det sättet kan hitta nya infallsvinklar och argument i både förhandlingar och när vi diskuterar olika interna projekt och tjänster som vi vill etablera som ibland stöter på problem eller motstånd.

Att förstå att bakom varje kund finns en eller flera personer som fattar, för dem, oerhört viktiga och strategiska beslut för både deras verksamheter och kanske även för deras egna karriärer. Det är kunskap som vi måste förstå, värdera och respektera för att kunna hjälpa både individerna och företagen/organisationerna till absolut bästa och långsiktiga beslut och för oss handlar det om respekt för individen och för företagets eller organisationens strategi.

Att lära känna våra kunder och deras strategiska mål innebär att både jag och övriga ledare träffar väldigt många av våra kunder varje år och det är på ett sätt att utbilda oss själva samtidigt som vår egen organisation upplever engagemang och kämpaglöd från högsta chef och hela vägen i organisationen. Det är för oss ett naturligt sätt att arbeta och vi vet att det uppskattas även från både våra kunder och våra medarbetare!

Vilka 4 råd skulle du gett dig själv som ny ledare, som du med din erfarenhet idag, haft nytta av i då?
Humor! Se till att ha kul på jobbet! Skratt smittar snabbare än Covid och har en enorm effekt på din och dina medarbetares uthållighet.
Lyssna på människor som ser problem…och lös sedan dem…men utan de personerna.
Skaffa dig en välmeriterad advokatfirma som förstår dig och din affär.
Lär dig dina kunders affärer så du kan förstå deras kunder och vilka utmaningar dina kunder tampas med.

Har du någon person som betytt mycket för ditt lärande som ledare och vad var det du särskilt tog lärdom av?
Mina absolut viktigaste personer som har påverkat mig och samtidigt utvecklat mig det är såklart mina föräldrar. De har berikat mig med både värderingar, självförtroende och gett mig en grunduppfattning om att allt är möjligt. Det gäller bara att arbeta snabbare, hårdare och smartare än alla andra och hur svårt kan det vara? Anders Svensson som var huvudägare och VD på ComputerLand under 90-talet är en person som betydde oerhört mycket för mig gällande affärsutveckling, förhandling och kundvård – ja, kort sagt affärsmannaskap – i början på min karriär!

Om du fick välja en helt ny bana, vad skulle det i så fall vara?
Jag skulle gå all in och satsa på en professionell ishockeykarriär. Jag älskar att spela och att titta på ishockey. Ja, jag älskar typ allt med hockey!

Vad önskar du att man ska lärt sig från just ditt ledarskap den dagen du väljer att kanske göra annat?
Förutom att alltid använda humor som ett redskap både internt och externt hoppas jag att man fortsätta att praktisera bäst beteende mot sin omgivning oavsett om det är kunder, medarbetare eller vänner alltid betalar sig både för dig och mottagaren. Det är faktiskt den enda ”transaktion” där båda får mer betalt desto mer man betalar så att säga! Alltså ska man vara frikostig med att bjuda på sig själv och alltid sträva efter att bete sig absolut bäst!

"Samla på kloka människor! Känslan att lyckas tillsammans är ju ett oslagbart bränsle."

Mia Qwärnström är verksamhetschef för Friskis & Svettis med bakgrund från ledande roller inom bl.a. Telenor och Telia.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du har idag
Strategi, affärsutveckling och kundupplevelsen har gått som en röd tråd genom mitt yrkesliv. Jag har suttit i affärsområdesledningen i några av Sveriges största företag men även jobbat operativt med kundservice och produktledning. På senare år har jag längtat efter att få verka i en idéburen verksamhet, att lägga min energi på något som är viktigt på riktigt. För ett par år sen utbildade jag mig till gymtränare inom Friskis-rörelsen och blev helt tagen av kvaliteten, engagemanget och gemenskapen. Eftersom jag själv upplevt hur viktigt träningen är för mig både för mitt fysiska och mentala välmående så började det gro en idé hos mig om att kunna jobba med de här frågorna på heltid. När den här möjligheten att få leda Friskis och Svettis Stockholm öppnade sig var det är dröm som besannades.

Vad fick dig in på ledarskapsspåret?
Ledarskapet har alltid fallit sig naturligt för mig och tidigt fick jag rollen som projektledare. Jag har alltid velat påverka, det är en stark drivkraft hos mig. Att ta chefsrollen är ett sätt att få mandat, därför var det ett tydligt mål redan direkt efter studierna.

Hur skulle du själv beskriva som det mest utmärkande i ditt ledarskap?
Jag leder mot tydliga visioner och mål och försöker att engagera alla i dessa. Mitt viktigaste verktyg är kommunikation vilket jag lägger mycket tid på. Jag vill gärna ha självgående, kreativa människor i min organisation som kan ta sig an de utmaningar och möjligheter som bjuds. Jag är också väldigt resultatorienterad och vill ha koll på data så att vi vet att vår verksamhet utvecklar sig i rätt riktning. Jag brukar beskriva det med tre ord – tight-loose-tight. Tight på riktningen, loose på genomförandet, tight på resultaten. Sen tror jag på tillit och skratt också. Att våga visa sig mänsklig och ha kul tillsammans.

Var hittar du din energi?
Känslan i att lyckas tillsammans är ju ett oslagbart bränsle. Även i tuffare tider som de vi verkar i nu under pandemin så ger mig lagarbetet mycket. När vi litar på varandra och kämpar ihop. Då är det också viktigt att fira de små framstegen, att vi rör oss i rätt riktning även om visionen kan kännas avlägsen.

Hur inspirerar du andra?
Jag har fått höra att min övertygelse om att vi kan nå visionen ger mycket kraft till andra. Jag är själv helt beroende av att förstå varför vi ska göra något, och när jag lyckas kommunicera det på ett bra sätt så brukar man vilja följa med på resan.

Vad är det viktigaste budskapet du vill förmedla som ledare?
Att nästan vad som helst är möjligt att uppnå så länge vi är beredda att arbeta fokuserat och samarbeta. Det är alltid värt att ta en risk och utmana sig själv att kliva ut ur trygghetszonen. Går det snett är man en erfarenhet rikare. Lyckas man med något utmanande är känslan en fantastisk belöning.

Vad är det mest givande i ditt ledarskap idag?
Friskis&Svettis Stockholm är en idéburen organisation, där kraften är enorm när vi riktar den i samma riktning. Jag utmanade oss att fördubbla antalet träningspass utomhus under pandemin och mindre än en månad senare var det verklighet. Då har en rätt komplex kedja av ledare, medarbetare och ideella funktionärer samarbetat och löst upp alla knutar inom IT, administration, juridik, schemaläggning, marknadsföring mm. Att uppleva det är väldigt inspirerande.

Vilken är din hittills svåraste karriärutmaning och vad lärde du dig av den?
Jag hamnade i en ledarroll för en stor organisation på ett företag som var kulturellt främmande för mig. De spelregler jag hade med mig gällde inte där. Jag kände ett stort ansvar för mina medarbetare och ville inte acceptera att inte fungerade, samtidigt som jag mådde väldigt dåligt. Idag är jag tacksam att jag gav upp och slutade, annars är jag rädd för att hade anpassat mig till värderingar som inte var mina. Erfarenheten har lärt mig att vara mer observant på det outtalade i en verksamhet och att lägga en strategi för att hantera det. Den har också gjort mig mindre rädd för att misslyckas eftersom jag vet att man kan komma igen, klokare och starkare än innan.

Vilka är dina starkaste värderingar och hur visar de sig i vardagen?
Integritet är viktigt för mig. Jag försöker att vara transparent och att stå för mina åsikter. Jag har svårt för det jag kallar för charader, med det menar jag att låtsas göra något vi egentligen inte tror på. Utveckling är återkommande både privat och på arbetet. Jag älskar att prova nya saker och kreativa lösningar. Många kallar mig orädd, men det stämmer inte. Jag är rädd för många saker, men oftast tycker jag att det är värt att sätta mig över rädslan för att uppnå något. Inkludering är också viktigt. Att vi är schysta mot varandra och att olikheter berikar. En viktig fråga för mig hos Friskis är att minska välmåendeklyftorna i samhället. Vi stävar efter att vår träning ska vara tillgänglig för alla och alltid erbjuda både rörelse, glädje och gemenskap.

Vilka 5 råd skulle du givit dig själv när du var ny som chef, som du haft stor nytta av idag?
– Det hänger inte på dig, ditt jobb är att bygga ett starkt team
– Det enda du kan göra är ditt bästa, resultatet kan du inte alltid ha kontroll över (stående mantra under Pandemin)
– Samla på kloka människor, både i ditt team och att ha som externa bollplank
– Du kan aldrig lägga för mycket tid på kommunikation
– Kultur och struktur måste gå hand i hand

Finns det någon person som betytt extra mycket för dig när det gäller ledarskapet och vad har du lärt dig av denna?
Ulrika Steg som gav mig mitt första ledarjobb och flera efter det har inspirerat mig mycket. Ulrika balanserar förnuft och känsla i sitt ledarskap och är fantastisk på att bygga högpresterande team genom att blanda olika kompetenser och personligheter. Hon ställer tuffa krav på sig själv och andra samtidigt som hon är omtänksam och varm. Hon har även lärt mig mycket om hur man leder en affär i framgång och i motgång, vilket har varit ovärderligt.

Vad är du mest stolt över när det gäller vad du åstadkommit i ditt ledarskap?
Jag börjar ju få några mil i benen nu och det har hjälp mig att situationsanpassa mitt ledarskap. Jag har samlat många verktyg till verktygslådan och tycker att jag numera väljer bland dem med allt större finess. Jag är nog mer stolt över den utvecklingen än något specifikt resultat.

Vilken del vill du utveckla vidare i ditt ledarskap?
Det skulle vara roligt att knäcka koden på självledande, högpresterande team. Det finns så många fallgropar i det här där man försökt kopiera någon teoretisk modell eller något annat företag och det faller platt eller ännu värre blir kaotiskt.

Vad har du för vision med ditt ledarskap framåt och vilka utmaningar behöver du ta dig an?
Min vision är att medarbetarna på Friskis ska känna sig framgångsrika och uppleva flow i arbetet. Att de kan fortsätta brinna för träning utan att riskera att brinna upp. För att lyckas med det kommer vi jobba vidare med tydligare ambitioner och mål. Ledarskapet och medarbetarskapet blir nyckelfrågor här.

Om du tvingades byta bana, vad skulle du satsa på då?
Nu har jag ju nyss bytt bana från telekom till träningsbranschen och här vill jag fortsätta i många år. Jag har mycket kvar att lära mig och att uträtta. Jag måste sålla bland mina hjärtefrågor vilket är en enorm lyx. Jag har en drömlista jag jobbar med. På den stod ”verksamhetschef på Friskis” långt innan jag fick det här jobbet, men jag kan avslöja att det faktiskt finns ett annat jobb på drömlistan, men det finns i väglöst land och får vänta till barnen flyttat hemifrån.

Vad vill du att din omgivning ska minnas av dig den dag du kanske väljer att göra annat?
Om jag skulle uppfattas som någon som hjälpte till att förlösa kraften i organisationen skulle jag vara djupt tacksam.

PotentialPodden™ - avsnitt #22

Denna gång för vi ett inspirerande samtal med Anders Östlund, VD och koncernchef för Öresundskraft.

Anders Östlund har haft sin roll på Öresundskraft sedan 2008 – en östgöte på livslång och lycklig exil i Skåne. Anders älskar att jobba inom Energibranschen eftersom det är en verksamhet som har så stor inverkan på samhällets utveckling och människornas vardag. Med visionen ”För en bättre värld” som ledstjärna leder han Öresundskraft in i framtiden.

LYSSNA HÄR>> på vårt samtal.

I september Månadsbrev intervjuar vi bland annat Carl Frögelius, VD på EcoDataCenter Sweden

Månadens tankeväckare

Senaste Nytt

POTENTIALBAROMETERN2021 ÄR NU SAMMANSTÄLLD!
Individers värderingsgrunder har ändrats under Coronapandemin, trots det är chefer fortsatt övertygade om att verksamhetsvärderingarna är oförändrade,
enligt PotentialBarometern2021.
Värderingar är det enskilt utmärkande för styrning av verksamheter. Många chefer har en övertro på att värderingarna löser allt. De anser att verksamhetskulturen är en av de allra viktigaste parametrarna för att kunna skapa resultat men det saknas tydlig mätbarhet och reella bevis på hur värderingsdrivna organisationer ger ett bättre ekonomiskt utfall. Läs mer här 

AFFÄRER DENNA MÅNAD
Retail, Offentlig sektor och IT. 

VÅRA KUNDER BERÄTTAR
Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de uppnår genom att använda vårt koncept. Här kan du se XL Bygg berätta mer.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Aktuella event hittar du här

Läs våra senaste pressartiklar här

Följ vår VD’s blogg: Tankar om Ledarskap 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev eller om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se. 

Följ oss gärna på våra sociala medier!