APRIL 2024

WEBINAR 23 MAJ

Som ledare har du en plan, varför blir det inte som du tänkt dig?

Alla vet att utmaningen ligger i att få saker genomförda, även om det finns en bra plan!

Välkommen till vårt webinar om konsten att få en organisation att leverera som det var tänkt och få ut hela genomförandekraften.

Vi kommer att ge några nya infallsvinklar och konkreta verktyg:

  • Hur säkerställer du att det som beslutats verkligen sker?
  • Hur kan du använda organisationens kultur för att påverka resultatet proaktivt?
  • Hur kan du förutse vilka förändringar som har störst möjlighet att lyckas?

Genom att öka din kunskap att på förhand kunna se hur en organisation kommer att agera, skapar du en stor förutsägbarhet och kan säkerställa att era satta planer verkligen genomförs.

Vårt verktyg och modell tränar verksamheter att bli medvetna om sina processer för framgångsrik prestation och leverans och används idag i över 400 verksamheter. Delta i webinarer och få med dig ny kunskap, inspiration och konkreta användbara tips som ledare.  

Anmäl dig HÄR >> 

"Jag tror inte på kravlösa miljöer – jag tror att människor vill känna att man gör ett bra jobb och att man bidrar på sin arbetsplats och då är det också viktigt att vara tydlig med förväntansbilder och mål. Jag är själv ganska resultatdriven och gillar att uppnå förflyttningar tillsammans med dem runt mig."

Josefin Dalum är VD på NetOnNet med en bakgrund som bland annat revisor på Ernst & Young.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du har nu
Jag har en bakgrund inom ekonomi och inledde yrkeslivet på EY som revisor. Jag har sedan dess arbetat i olika operativa roller som CFO och på senare tid även som koncernchef och i interima roller på konsultbasis. Affärsanalys, strategi, finansierings- och kapitalfrågor har dock ofta utgjort basen i det jag arbetat med. Rollen som vd på NetOnNet har jag haft sedan december i fjol och dessförinnan var jag CFO på NetOnNet i cirka ett år.

Vad var det som fick dig att axla din nya roll?
Framför allt var det medarbetarna och personerna som fick mig att ta rollen. NetOnNet är ett fantastiskt bolag med så mycket engagemang, framåtdriv och gemenskap, och med en tydlig värdegrund. Det är en väldigt spännande tid där NetOnNet för ungefär två år sedan gjorde ett stort samgående med en norsk aktör i samma bransch och blev en del av Komplett Group, där vi nu skapar en gemensam resa framåt. Samtidigt är det en händelserik tid i branschen, med konsolidering, förflyttningar i handelsformat och liknande. Sammantaget kändes det som en otroligt spännande utmaning i ett bolag som ligger väldigt nära mina egna värderingar.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap och vad som är utmärkande för dig?
Mitt ledarskap utgår väldigt mycket ifrån att bygga relationer, närvaro och tillit. Jag tror att relationer och engagemang skapar gemensam framgång. Jag är nyfiken på hur saker funkar, varför det funkar som det gör och vad vi kan göra bättre, så jag har en stark drivkraft i att förstå de olika perspektiven – kundens, medarbetarnas, leverantörens osv. Jag tror inte på kravlösa miljöer – jag tror att människor vill känna att man gör ett bra jobb och att man bidrar på sin arbetsplats och då är det också viktigt att vara tydlig med förväntansbilder och mål. Jag är själv ganska resultatdriven och gillar att uppnå förflyttningar tillsammans med dem runt mig.

Vad hoppas du kunna åstadkomma som ledare i din roll?
Jag hoppas kunna stärka bolaget ytterligare i strävan att vara värderingsstyrda i det vi gör och fortsätta skapa möjligheter för medarbetare att växa, utmana sig själva och bygga kompetens i bolaget och samtidigt skapa en ännu högre relevans för kunden. Jag har en viktig roll i att skapa förflyttningen framåt. Handeln förändras och har alltid förändrats snabbt och det gäller att skapa en kultur där vi vågar att fatta beslut, ta vara på möjligheterna som kommer och vara lyhörd inför förändrade behov hos kunden och förändrade kundbeteenden.

Hur fyller du på med energi och hur skaffar du dig inspiration som ledare?
Min familj är grunden i allt och det är där jag både får energi, landar tillbaka och jordar mig när världen snurrar fort. Det är också viktigt för mig med rörelse och att vara ute i naturen – jag fyller på med energi genom yoga och meditation, men också vid kvällar på SUP-brädan eller med löparskorna i naturreservatet. Jag inspireras mycket av alla fina ledare jag har runt omkring mig, men också genom det jag läser och lyssnar på.

Inom vilka områden kommer ditt ledarskap bäst till sin rätt?
I turbulenta situationer och vid förändring – där det handlar om att samla trupperna lite och skapa en gemensam målbild för att åstadkomma samsyn, gemenskap och förflyttning.

Vilka är dina starkaste värderingar och hur visar de sig i vardagen?

  • Tillit – att bygga förtroende och tillit bland team och medarbetare genom att visa öppenhet, ärlighet och skapa tydlighet.
  • Empati och respekt – att förstå och lyssna in behov och känslor för att anpassa ledarskap och beslut på ett sätt så att man i alla situationer möts på ett respektfullt sätt.
  • Öppenhet och ödmjukhet – att vara öppen för förändring och anpassa ledarskapet efter de unika omständigheter som uppstår i olika situationer. Att vara ödmjuk inför att det som tog oss hit kanske inte är det som kommer ta oss till nästa nivå. Det gör nog att jag i vardagen utmanar både mig själv och andra att tänka nytt.

Vilka 3 råd vill du ge dina medarbetare för att ditt ledarskap ska kunna verka på bästa sätt?
Att våga! Våga fatta beslut, våga riskera att något ibland går fel och lär av det. Våga se lösningar i stället för problem. Våga testa nya vägar och skapa nya sätt att ta sig an problem. Mycket av det vi gör för att driva framåt kräver mod och momentum, så att våga är centralt i mycket av det vi gör.

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vad har du lärt dig av den?
2020 när pandemin slog till var jag sedan 6 månader tillbaka tillförordnad koncernchef i Moment Group – ett bolag inom upplevelseindustrin vars hela affär går ut på att skapa fysiska möten mellan människor i form av teater, konserter, musikal, show och events. Pandemin innebar ju i princip näringsförbud över en natt och det var så många stora frågor att hantera för att säkerställa bolagets överlevnad. Parallellt med det genomgick min dotter, då två år gammal, en öppen hjärtoperation. Det har aldrig varit och kommer förhoppningsvis aldrig mer att komma en mer utmanande period för mig som person.

Det jag har tagit med mig är att det byggt en god grundstyrka i att klara av tuffa situationer, men kanske framför allt helt nya perspektiv och verktyg kring att prioritera och prioritera bort. Det som var ”viktigt” veckan innan var ju helt plötsligt inte så viktigt när det på riktigt handlade om bolagets förmåga att överleva kort- och långsiktigt när allt ställdes på sin spets. Det har också givit mig en trygghet och lugn i att fatta tuffa beslut som påverkar både affär, människor och individer och att detta alltid kan göras på ett respektfullt sätt med relationen i fokus.

Har du någon person som betytt mycket för ditt lärande som ledare och vad tar du med dig som de bästa lärdomarna därifrån?
Det finns några stycken på vägen som verkligen sett mig och trott på mig som har varit helt avgörande för där jag är idag. Lärdomen är nog att när man ser kompetens, driv och engagemang – ta vara på den och utmana personen att ta nästa steg, nästa utmaning. Det är utanför komfortzonen som man växer och skapar magi.

Vilka 3 råd skulle du givit dig själv när du startade din ledarbana, som du när du tittar i backspegeln skulle haft nytta av idag?
Sov på saken
– jag har en väldigt hög energinivå och gillar att se resultat så jag var väldigt snabb till beslut när jag var yngre och stannade ibland lite för kort tid i problemformuleringen och hoppade till lösningen. Förvånansvärt ofta kommer nya perspektiv och idéer när man sovit på saken, lyssnat in fler perspektiv, promenerat en stund eller tränat lite.

Led dig själv – som ung ledare fokuserade jag väldigt mycket på gruppen och deras behov och satte dem främst. Självledarskapet tror jag dock är viktigare än allt annat – reflektion, tänka, utvecklas. Vad behöver jag, vad ger mig energi, hur driver jag bäst frågan för att komma framåt och sen ta in grupperspektivet. Lite som på temat i säkerhetsgenomgången på flyget – ta först på din egen mask, hjälp sedan andra! När man har bra förutsättningar själv, skapar man bättre förutsättningar för andra.

Bli bra på det du gör eller gör det du är bra på – jag tror att för att leva lustfyllt och ha roligt på jobbet så ska man göra något som man verkligen drivs av, där man bidrar, skapar resultat och som man tycker är kul. Det tenderar att bli win-win.

Vad ser du som din största ledarskapsutmaning framåt
Att driva förändring i den takt som omvärld, digital utveckling och kundbehov kräver och att få organisationen att gå i takt i det.

Vilka delar i ditt ledarskap önskar och behöver du utveckla framåt?
Det som är så härligt med ledarskap är att man aldrig blir klar. Det ändras konstant och allt man är med om adderar nya perspektiv. Skulle jag välja en sak så är det nog ändå att hitta balansen i tidfördelningen i min nya roll och skapa struktur så att det finns tid både för affärsnärvaro, ledarskap, mötestid och reflektion, men även frigöra tid för personliga möten och butiksbesök och lära känna verksamheten på ett bra sätt.

Om du fick välja en helt ny inriktning, vad skulle det i så fall vara?
Då skulle jag kanske fokusera mer på hälsa och hållbarhet, frågor som ligger mig väldigt nära.

Vad vill du att ditt ledarskap ska lämna för avtryck på längre sikt?
Jag vill skapa en fin företagskultur som präglas av gemenskap, engagemang, tillit, glädje och prestation. Där vi firar segrar tillsammans och förlorar som ett lag. Där vi bygger på varandra och varje del gör totalen starkare.

"Tankar om Ledarskap" av Marika Skärvik

"Har chefen blivit blasé?"

Som ledare, beslutsfattare och chef, står man ofta inför en balansgång mellan kortsiktiga mål och långsiktiga visioner. Ork och energi är avgörande för organisationens framgång, men ibland blir resurserna uttömda.

Chefer är ofta under konstant press att leverera snabba resultat. De står inför krav från aktieägare, styrelse, och andra intressenter. Det är lätt att fastna i den kortsiktiga synvinkeln, där kvartalsrapporter och månadsresultat dominerar agendan. Men vad händer när chefer blir så fokuserade på det som är här och nu, att de förlorar synen på det långsiktiga?

Det är inte ovanligt att chefer, trots sin erfarenhet och kompetens, tillåter sig själva att bli bekväma. De vågar inte utmana det etablerade. De vågar inte ifrågasätta om det är rätt att enbart jaga kortsiktiga mål. Istället följer de kanske strömmen, rädda för att sticka ut eller riskera sin egen position.

Men vad kostar det egentligen att vara kortsiktig? Att enbart fokusera på kvartalsresultat och snabba vinster kan leda till konsekvenser. De flesta vet om det, men man fortsätter ändå. Beror det på att man inte kan eller vet vilka andra vägar som finns? Troligen också för att ens jobb hänger på det.

När chefer inte vågar tänka långsiktigt, riskerar organisationen att missa möjligheter till innovation och utveckling. Det blir svårt att investera i forskning och nya idéer när allt fokus ligger på kortsiktighet. Om chefer enbart belönas för kortsiktiga framgångar, kan det påverka personalens motivation negativt.

Långsiktiga mål ger en känsla av mening och syfte, medan enbart kortsiktiga mål eller framgångar kan kännas meningslösa. Visst, omedelbara bekräftelser är viktiga också och kanske är det dessa man söker.

Organisationer som bara tänker kortsiktigt riskerar att skada sitt varumärke och sin långsiktiga hållbarhet. Miljöfrågor, socialt ansvarstagande och etik blir lidande när kortsiktiga vinster prioriteras.

Det är dags att våga sätta siffror på vad det kostar att vara kortsiktig. Att bara fokusera på det som syns i det korta perspektivet kan vara dyrt på lång sikt. Det handlar inte bara om pengar, utan kanske även om organisationens överlevnad och framtid.

Kan det vara så att chefer som har ett mer kortsiktigt perspektiv är de som anställs i första hand? De kan vara skickliga på att maximera resultat på kort sikt, men vad händer när det långsiktiga perspektivet försummas? Det är en balansgång som kräver mod och insikt. Kankske finns det en risk att chefen har blivit blasé när energin och intresset för det långsiktiga sviktar. Att våga ifrågasätta, sätta siffror på bristande långsiktighet och investera i hållbarhet är inte enkelt, men nödvändigt. Det är den långsiktiga visionen som formar en organisation och dess framtid.

Vad händer när det saknas visioner. Både från ledaren och chefen, men också om ledarskapet?

Hur ska man balansera ens egen rädsla för att inte visa ommedelbara resultat, med insikten om att det långsiktiga behövs? Vill någon lyssna och vågar chefer tvinga fram ett lyssnande.

Eller väljer man som ledare att undvika verksamheter som bara tänker här och nu? Vågar man det, eller hänger man med och hoppas överleva lite längre?

Det är den stora frågan.

PotentialPodden™ - avsnitt #54

Janne Eriksson är VD för Gröna Lund, i grunden är han civilingenjör med inriktning Maskinteknik/Grafisk Teknik. Han har fram till den här rollen arbetat som ledare inom IT, men i olika branscher. Som konsult, med webbutveckling, i utkanten av bettingindustrin och sedan många år på TT Nyhetsbyrån.

Ledarskap för Janne, handlar om att få ut det bästa av ett team och det ska förhoppningsvis vara mer än vad individerna själva hade lyckats åstadkomma.

LYSSNA HÄR>> till ett varmt samtal om ledarskap.

Svensk Adressändring berättar hur de använder vår metod

“Att skapa en stark arbetskultur kräver insikt, öppenhet och en vilja att växa tillsammans.

På Svensk Adressändring och AddressPoint har vi under de senaste åren arbetat med ett unikt koncept – våra “HUR-frukostar”. Det som började med informella möten har nu utvecklats till en plattform där vi internt delar med oss av personliga förmågor och skapar en ömsesidig förståelse.”

LÄS HELA INLÄGGET HÄR >>

I maj Månadsbrev intervjuar vi Rickard Åström, vd på Ductus.

Månadens tankeväckare

Senaste Nytt

NYA AFFÄRER DENNA MÅNAD
Vi har utfört leveranser till kunder inom Försäkringsbranschen, Retail och IT.

VÅRA KUNDER BERÄTTAR
Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de uppnår genom att använda vårt koncept.  HÄR kan du bland annat se Svensk Adressändring berätta om hur de använder ArbetsrelateartDNA™ i sin verksamhet.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Aktuella event hittar du här

Läs våra senaste pressartiklar här

Följ vår VD’s blogg: Tankar om Ledarskap 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev eller om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se. 

Följ oss gärna på våra sociala medier!