APRIL 2022

Hur säkerställer du genomförandekraften i din organisation?

Vi kan visa på goda resultat i hur genomförandeförmågan ökar på både individnivå och som organisation genom vårt digitala analysverktyg i kombination med konkreta kompetensupplägg.

Våra kunder kan mäta förbättringen i ökad leveransförmåga, högre produktivitet, bättre samverkan och nyttjande av kompetens och resurser.

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur det går till: info@performancepotential.se 

”Vi behöver hjälpa varandra att bli vårt bästa jag. Även jag vill bli coachad och utmanad när jag fastnar i en tankebana eller när jag inte är tillräckligt konkret.”

Annika Hofsten Selin är VD på Forsen, med en bakgrund från bl.a. WSP. 

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du nu har
Jag är högskoleingenjör från KTH och har alltid verkat inom tekniktunga branscher. Under åren har jag haft förmånen att arbeta tillsammans med väldigt kompetenta kollegor och kunder inom en rad olika områden. De senaste 13 åren har jag varit i samhällsbyggnadssektorn och kommer senast från WSP, där jag hade rollen som affärsområdeschef WSP Management.

Vad var det som fick dig att tacka ja till VD-rollen på Forsen?
Forsen är ett välrenommerat företag med stort fokus på ledarskap och medarbetarskap. Dessutom finns det en stark ägarstruktur och en offensiv plan för fortsatt utveckling och det lockar mig att vara med och bygga företag.

Vad är det bästa respektive mest utmanande i ledarrollen.
Det bästa i ledarrollen är att få se andra växa och ta sig an utmaningar de själva inte såg sig göra innan. Det mest utmanande är att skapa samsyn kring vart vi är på väg och hur vi tar oss dit. I detta är tillit, transparens och delaktighet viktigt för mig då det skapar förutsättningar för att tillsammans åstadkomma något. Det skapar engagemang, både i mig själv och i andra.  

Hur ser du till att bibehålla din egen energi och drivkraft?
Jag är nyfiken och vill hela tiden lära nytt. Att utmana mig själv är viktigt, både på jobbet och privat. Jag tränar regelbundet och samlar på så sätt ny energi.

Vilka är dina viktigaste verktyg i ledarrollen?Mina viktigaste verktyg är kommunikation, lyhördhet och engagemang.

Vad ser du som din viktigaste ledarskapsfråga framåt?
För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare för både befintliga och potentiella medarbetare kommer vi att jobba väldigt aktivt med ledarskap och medarbetarskap, vilket är grunden för att skapa och utveckla en stark företagskultur.

Vilka förutsättningar är viktiga för dig som ledare för att kunna få verka i för ditt ledarskap?
Tillit från styrelsen och ägarna är viktiga förutsättningar för mig i mitt ledarskap. Likaså engagemang från medarbetare och chefer och vilja att vara med och bidra till företagets utveckling.

Vad behöver dina medarbetare känna till om dig som ledare för att kunna stötta på bästa sätt?
Vi behöver hjälpa varandra att bli vårt bästa jag – jag vill också bli coachad och utmanad när jag fastnar i en tankebana eller inte är tillräckligt konkret. Spänstiga diskussioner ger energi!

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vad har du lärt dig av den?
När ett företag jag arbetade på under början av 2000-talet, avyttrade bland annat den delen av verksamheten som jag ansvarade för och det blev en övertalighet på företaget, tvingades jag avsluta anställningen för ett antal medarbetare. Jag lärde mig under dessa svåra samtal skillnaden mellan att vara empatisk och emotionell och vikten av att förhålla sig professionellt genom hela processen.

Hur investerar du i din egen utveckling som ledare?
Bra fråga. Det är viktigt att inte glömma bort sin egen utveckling för att fortsätta vara relevant.  Just nu består den av det faktum att jag nyligen börjat på Forsen, att lära känna Forsen och sätta riktningen framåt är i sig en utveckling.

Vilka är dina viktigaste värderingar och hur visar de sig i vardagen?
Respekt och engagemang är viktigt för mig. Jag tar mig tid att lyssna och har respekt för individers erfarenhet, kunnande och olikheter. Jag vill också vara med och utveckla samhället och känner stort engagemang för hur vi som byggprojektledare kan hjälpa kunder i deras dagliga problem och utmaningar i projekten.

Vilka 3 råd skulle du gett dig själv när du startade din ledarbana, som du med din erfarenhet idag, haft nytta av i början?

  • Våga ställa tydliga krav på din omgivning i stället för att slå knut på dig själv
  • Skapa resultat genom andra
  • Säkerställ tid för att orientera dig i frågorna så att du fokuserar på rätt saker

Har du någon person som betytt något särskilt för ditt lärande som ledare och vilka lärdomar gav det dig?
Jag har hämtat inspiration från många kompetenta och generösa personer i min omgivning. Min första VD, Ingemar Hertz, som trodde på mig och skickade mig, endast 25 år gammal, att sätta upp ett försäljningskontor för Nordwaggon i Budapest, Ungern 1996. Han var modern i sitt ledarskap och utgick ifrån attityd och potential, snarare än erfarenheter och kompetens.

Joakim Säll, dåvarande VD på Svenska Statoil, Lantmännen Agroetanol och numera Senior Partner på Michael Berglund var min mentor när jag tillträdde min första ledarroll på Statoil och har genom åren frikostigt delat med sig av tankar och erfarenheter.

Helena Walter var min HR Business Partner på WSP och vi arbetade väldigt tätt tillsammans. Helena coachar och utmanar, men alltid med omtanke om individen. Helena har lärt mig mycket om mig själv och mitt ledarskap. 

Om du fick välja en helt ny bana, vad skulle det i så fall vara?
Jag brinner för hållbart och ekologiskt odlande. Att bruka jorden, odla och äta mer giftfritt ger en stor tillfredsställelse och är något jag hade kunnat ägna mig åt på heltid.

Vad önskar du att lämna efter dig för avtryck som ledare?
Jag önskar lämna avtryck som en engagerad och framåtblickande ledare.

"Tankar om ledarskap" av Marika Skärvik

"Det kan vara enormt irriterande med människor som försöker söndra och härska, men det finns alltid en anledning. Om vi tar reda på grundorsaken, finns kanske svaret på en framkomlig väg."

När människor sätter sig på tvären

Som ledare finns det många situationer där inte alltid andra håller med dig. Särskilt inte när det ska ske en förändring. Det finns olika sätt att få fram det man önskar och varje person har sitt sätt.

Att byta sätt är svårt och för att byta perspektiv behövs det någon som kan ge dig det nya perspektivet. Som ledare är en av de viktigaste uppgifterna att skapa förutsättningar för nya perspektiv. Det betyder att även du själv måste ompröva ditt eget perspektiv, samtidigt som du behöver stå fast vid något som är tydligt.

Det låter som en omöjlig uppgift, men det gäller att se hur en utmaning kan ändras till en möjlighet.

När vi inte vill acceptera det som vi står inför eller misstycker så har vi olika strategier att hantera detta. Vi sätter oss på tvären helt enkelt men på olika sätt och mer eller mindre sofistikerat. En del går i direkt konflikt och ställer till en scen, en del gör myteri i bakgrunden och en del säger inget alls men har ett passivt demonstrativt sätt.

Som ledare vet du inte helt säkert vem som egentligen står bakom det som du vill uppnå eller har krav på dig att uppnå. De flesta tycker att det är obehagligt med förändringar och en del ledare hanterar rädslan med att vara dominanta och utverka order. Andra försöker med konsensus eller hoppas på att kunna tala till förnuftet.

Men tyvärr finns det inget generalknep. Det kan vara rent provokativt att vara dominant för de som på olika sätt försöker underminera ett arbete och på det sättet återta makten. Många hoppas kanske på att de genom att söndra och härska ska få sin vilja fram och det lyckas ganska ofta. Detta gäller även ledare, men där blir kritiken mer svidande, varför den strategin inte alltid är framgångsrik.

Men vad händer när en organisation eller individ använder samma knep.  I vårt land har de faktiskt ofta stora möjligheter att lyckas. Om inte annat finns det bevis på olika drev mot ledare och de personer som man ser har makt.

Ju högre det skriks, desto lättare att få som man vill. Då är det inte lätt att stå stadig, eftersom det egna jobbet kan stå på spel. Om man som ledare är rädd att förlora, ja då har man redan förlorat.

Att våga ta strid med de som tar strid kanske låter som en dålig lösning. Att möta makt med makt är heller inte alltid det bästa. Men faktum är att det tyvärr ibland är det enda sättet. Med makt menar jag då inte att den som slår hårdast vinner, utan den som är klokast att våga stå emot aggression och samtidigt vara tydlig med respekt. Alla människor vill ha respekt i någon form. Får de inte det kan de bli maktlystna och ju mindre de blir lyssnade på, desto starkare blir deras behov av att visa makt.

Visst kan det vara enormt irriterande med människor som försöker söndra och härska, men det finns alltid en anledning. Kanske orkar vi inte att ta reda på grundorsaken, men faktum är att där finns kanske svaret på hur det kan finnas en framkomlig väg.

Någon måste ju i slutänden besluta om hur det ska bli och de som inte kan acceptera det får helt enkelt göra ett annat val. Självklart ska vi kämpa för det vi tror på och det som är för allas bästa. Men frågan är: vad är allas bästa och ur vems perspektiv?

Det handlar om att få helheten att fungera, inte att ta hänsyn till alltför mycket individuella behov eller vad en grupp tycker.

Att hitta en gyllene medelväg är inte enkelt. Som ledare får du helt enkelt hantera de som sätter sig på tvären och göra det som du är ålagd att göra och som du själv tror på. Det är det som är skillnaden mellan att vara chef och inte chef.

Någon måste i slutänden bestämma, även om det som bestäms inte gillas av alla.

Kanske är det rädslan att bestämma som gör att de som sätter sig på tvären kan fortsätta med det?

Nu har vi lanserat ett nytt utseende i vår applikation och ArbetsrelateratDNA™

Av säkerhetsskäl behöver du därför byta ditt lösenord. Logga gärna in i din profil för att se (högst upp till höger i menyraden)

Här är ett utdrag hur det nya gränssnittet ser ut:

PotentialPodden™ - avsnitt #30

Peter är VD för ett av Sveriges snabbast växande företag, IT- och Techföretaget Consid. Consid har blivit gasellföretag 9 år i rad och har i dag 1500 anställda och finns på 31 orter i Sverige samt nyligen öppnat i Oslo, Norge.

Peter driver även Digitala Influencerpodden, en av Sveriges största Techpoddar. Han brinner för entreprenörskap och digitalisering och att Sverige fortsatt skall behålla en tätposition i en global digital kontext.

LYSSNA HÄR>>  på vårt samtal.

I maj Månadsbrev intervjuar vi Anette Billing, VD på B3 Consulting Group.

Månadens tankeväckare

Senaste Nytt

AFFÄRER DENNA MÅNAD
Inom Byggnads- och IT-branschen.

VÅRA KUNDER BERÄTTAR
Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de uppnår genom att använda vårt koncept. HÄR kan du se Särnmark, berätta mer.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Aktuella event hittar du här

Läs våra senaste pressartiklar här

Följ vår VD’s blogg: Tankar om Ledarskap 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev eller om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se. 

Följ oss gärna på våra sociala medier!