APRIL 2021

HUR SKAPA EFFEKTIVARE STYRELSEARBETE

Få ett effektivare styrelsearbete med ArbetsrelateratDNA™ och vår Preferensanalys™

En styrelse bör kanske ha ett strategiskt perspektiv, men vår Preferensanalys™ visar att problemlösningsperspektivet i styrelser kan skilja sig åt väsentligt och skapar därför en otakt i hur beslut tas och vilket fokus och uppdrag som vd tilldelas.

Genom att bättre förstå de olika ledamöternas problemperspektiv, kan man vinna stor effektivitet och en tydligare utstakad väg för vd att exekvera på.

Kontakta oss gärna på infor@performancepotential.se så berättar vi hur ni kan använda vårt verktyg för detta.

”Jag är en luststyrd person som måste se resultat och gärna skrattar mycket!"

Carolina Brandtman är vd på Qliro med erfarenhet från internationella roller på bl.a GE Capital Bank.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du har idag.
Min bakgrund är faktiskt inom risk och kredit, att det blev som det blev var mer en tillfällighet än noggrant planerat. Jag läste på universitet i Australien och när skolan var färdig så ville jag egentligen vara kvar i Australien. Så jag åkte hem, flyttade till Stockholm och tänkte skaffa jobb på ett stort internationellt företag så kanske jag kunde komma tillbaka till Australien. Därför började jag på GE Capital Bank Stockholm inom risk och kredit och efter tre år så flyttade jag till Melbourne och fick min första ledarroll där. Jag trivdes väldigt bra inom GE och fick sen möjlighet att flytta till det europeiska huvudkontoret i Dublin innan jag kände det var dags att komma tillbaka till Sverige. Under hela den tiden var jag i olika roller inom risk och när jag 2012 var riskchef (CRO) för Norden och blev erbjuden vd rollen för GE Money Bank i Sverige så tackade jag JA! Det var ett superroligt steg att gå från att leda en funktion till att leda en verksamhet, enormt utvecklande på många sätt. Senare köpte Santander Bank, GE Money i Norden och jag blev vd för den sammanslagna verksamheten i Sverige, en roll som jag hade tills jag hoppade över till Qliro, efter 19år på GE/Santander.

Vad var det som fick dig att tacka ja till vd rollen på Qliro?
Qliro är ett spännande bolag, en häftig bransch där det händer otroligt mycket, väldigt snabbt. Under nästan 20 år hade jag varit i globala, stora organisationer, med alla de för- och nackdelar som medföljer. Jag ville verkligen testa att vara del av en mindre verksamhet med stora ambitioner och möjligheter, där beslutsvägar var kortare och du fullt ut är ansvarig för den framgång eller avsaknad därav som levereras. Jag såg att där Qliro var då, och den resan som låg framför oss, var väldigt spännande. Verksamheten skulle kommersialiseras, Qliro skulle separeras från koncernen och på sikt bli ett fristående börsbolag, det verkade spännande och på den vägen är det.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap och vad som är signifikant för just dig? Närvarande, tillgänglig och inspirerande. Jag är inlyssnande, jag har en åsikt och en mening om det mesta men försöker ofta lyssna först för att inte lägga lock på diskussionen. Jag är närvarande i organisationen och får energi av att möta människor och på så sätt är jag tillgänglig. Professionalism är inte ett stoneface, utan att ha empati och att vara medmänniska.

Vilka tre saker vill du att ditt ledarskap ska bidra med?
Riktning & ambition, samarbete och empowerment. Jag vet att man kan åstadkomma så mycket med en tydlig riktning och uttalad ambition. När man arbetar gemensamt mot den riktningen, har en kultur som fokuserar på att lösa saker tillsammans då kommer man snabbare framåt. En kultur där man får möjlighet till ansvar och att växa, där skapas värdet för bolaget och individen. Det är det jag menar med empowerment, att pusha men också att ge verktygen.

Vad ser du som din viktigaste ledarskapsfråga framåt?
Just nu i pandemitider innebär det att få en organisation att känna tillhörighet och att fostra innovation och nytänkande trots remote arbete. Vi har alla ställt om till den nya miljön och jag tror vissa saker är förändrade för alltid. Men behovet av kontakt och tillhörighet är så grundläggande så att kunna skapa denna tillhörighet och kontakt så att nyskapande möjliggörs, i en remote och semi-remote miljö, är en nöt som är kvar att knäcka.

Hur tror du att andra skulle beskriva dig som ledare?
Tillgänglig för alla, social och inkluderande, fått det beskrivet som ett extrovert ledarskap.

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vad har du lärt dig av den?
Sammanslagningen av GE och Santander, helt klart. Jag har lärt mig mycket, att det är enormt viktigt att det kulturellt passar, att i en sammanslagning hitta en mening för medarbetarna att välja att vara med eller inte vara med på resan och vara tydlig kring vem man vill vara som bolag och vart man ska. Det jag också lärt mig är att förstå att förändring tar tid och värdet av att inkludera folk i förändringen och inte skönmåla den ”It gets worse before it gets better”.

Varifrån hämtar du energi och inspiration?
I möten med människor, att prata och göra affärer. Att se en framdrift av aktiviteter, att saker som vi fokuserar på ger resultat. Jag är en luststyrd person som måste se resultat och gärna skratta mycket. På fritiden så gillar jag att hänga med familjen, resa och fotografera. Vi har just nu en 13 veckors valp och även om sömnen är lite störd så ger det otroligt mycket energi med dessa valpsteg och sylvassa tänder.

Hur inspirerar du andra?
Genom att vara mig själv och att vara närvarande och tillgänglig, genom att dela med mig av det jag tänker, tycker och vill.

Hur bygger du vidare på din egen utveckling i ditt ledarskap?
Vi har skapat en roll på Qliro, en Head of Empowerement. Hennes roll är att tillsammans med organisationen arbeta med kultur, ledarskap och medledarskap. Hon hjälper mig att fokusera på att reflektera över hur jag är och uppfattas men också vad som gör mig bättre som ledare och medarbetare samt i vilka situationer jag får energidränage och även hur jag kan fylla på med energi.

Vilka är dina viktigaste värderingar och hur visar de sig i vardagen?

 • Integritet – att man står upp för sig och andra, litar på magkänslan
 • Tillit – viktigt att man kan lita på att man gör det man säger man ska göra, att det flaggas om det inte går som förväntat – tillit helt enkelt.
 • Samarbete – viktigt för organisationen, något jag värdesätter och personligen uppskattar. Behövs för att få ihop en helhet som bygger på olika individers kompetenser. Jag får enorm energi av att arbeta tillsammans med människor. Ibland upplever jag mitt arbete som ett grupparbete på gymnasiet, men med lite mer verkliga siffror.

Vilka fyra råd skulle du givit dig själv i början av din ledarbana, som du med din erfarenhet idag, haft nytta av då?

 • Våga tacka ja till möjligheter, du kan alltid gå tillbaka om det inte blir som du tänkt dig. Du tappar inte din tidigare erfarenhet även om något steg inte blir som du trott.
 • Tänk på att vara dig själv och vara i miljöer som passar dig, för om man ska anpassa sig för mycket eller spela en roll så blir det ohållbart i längden.
 • Fokusera på den roll du är i, gör det bra så kommer möjligheter att ges, strävan är bra men att verka och leverera i den roll du är ger så mycket mer möjligheter.
 • Du förtjänar att vara i en miljö där du har roligt och trivs, kan lita på kollegor och komma till din rätt. Känns det inte så, har du inte hittat hem.

Har du någon person som betytt mycket för dig som ledare och vad var det du särskilt tog lärdom av?
Jag hade en VD tidigt i min karriär som var väldigt inspirerande, han såg mig och utmanade mig på ett väldigt bra sätt. Han hade en bredd, ett resonemang och en förmåga att komma vidare och fatta beslut.

Om du fick välja en helt ny bana, vad skulle det i så fall vara? 
Veterinär – jag tror jag har en romantisk dröm om att vara en veterinär på landsbygden och åka runt i oljerock och boots och hjälpa djur, men jag är alldeles för blödig för att det skulle vara en realitet.

Vad önskar du att man ska minnas från just ditt ledarskap den dagen du väljer att kanske göra annat?
Att jag fick den personen att utvecklas.

"Att visa ett äkta engagemang för sitt uppdrag, sina kollegor och det bolag man jobbar för smittar av sig och bygger grunden för vilka starka och hållbara kulturer kan utvecklas på."

Joakim Wiksten är vd på Serafim Finans med en gedigen bakgrund från Nordea. 

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du har idag.
Jag är född och uppvuxen i en entreprenörsfamilj i ett litet samhälle i Norrland. År 2000 tog jag steget in i bankvärlden då jag startade min karriär på Nordea. Där jobbade jag under mina första tio år som rådgivare mot stora företag i olika roller. Efter det tog jag mitt första uppdrag som ledare i koncernen vilket var något jag verkligen stimulerades av. Jag hann med ett par olika ledaruppdrag i banken där jag tillsammans med drivna kollegor fick bygga upp och utveckla ett antal enheter. Sista åren på Nordea var jag ansvarig för deras enhet för Large Corporates i Stockholm.

Vad var det som fick dig att tacka ja till rollen som vd på Serafim Finans?
Jag tyckte att det var oerhört lockande att få vara med och utveckla ett kreditmarknadsbolag i stark tillväxt tillsammans med engagerade ägare och drivna medarbetare. Tillsammans tror jag verkligen att vi kan göra skillnad.

Är det någon skillnad i ledarskapet i denna vd-roll mot övriga roller du haft?
Jag upplever att det är mer entreprenöriellt, kortare beslutsvägar, mer personligt och att våra insatser gör större skillnad.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap och vad som är signifikant för just dig?
Bra fråga. Detta borde egentligen mina kollegor svara på men jag hoppas att jag uppfattas som tydlig, inspirerande och affärsinriktad. Jag tycker att det är viktigt att bygga prestationsinriktade kulturer med passionerade medarbetare där vi alla sätter kunden i fokus.

Vilka tre saker vill du att ditt ledarskap ska bidra med?
Jag hoppas att jag kan bidra med en positiv energi, skapandet av en gemensam riktning och tydligt uppdrag för alla medarbetare.

Vad ser du som din viktigaste ledarskapsfråga framåt?
Att fortsätta bygga en stark kultur där vi levererar långsiktiga värden till våra kunder där vi också utvecklas, både som individer och som bolag, samtidigt som vi ser till att ha roligt på vägen.

Hur tror du att andra skulle beskriva dig som ledare?
Prestationsinriktad, tydlig och positiv.

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vad har du lärt dig av den?
Min största utmaning i karriären har varit att hantera medarbetare med negativ energi och egna agendor. Av detta har jag lärt mig vikten av att hantera dessa frågor i ett tidigt stadie samt insikten om hur värdefullt det är att hitta bra medarbetare och ledare som man kan bygga organisationer och utveckla en kultur runt.

Varifrån hämtar du energi och inspiration?
Jag försöker hämta energi från olika håll. I jobbet får jag mycket energi av kollegor och kunder men försöker även hämta inspiration av vänner, familj och idrotten.

Hur inspirerar du andra?
Jag hoppas att jag gör det genom att vara tydlig, passionerad och att jag visar vägen genom mitt agerande.

Hur säkerställer du din egen utveckling och att bygga ditt ledarskap vidare?
Genom att omge mig med vänner, kollegor och nätverk med olika erfarenheter som utmanar och ger mig feedback. Vidare tror jag att det är väldigt viktigt för ens utveckling att faktiskt våga ta sig an nya utmaningar och att sätta sig i situationer man ej varit i innan.

Vilka är dina viktigaste värderingar och hur visar de sig i vardagen?
Jag tycker att engagemang, lojalitet och ”tillsammans” är viktiga värderingar.

 • Att visa ett äkta engagemang för sitt uppdrag, sina kollegor och det bolag man jobbar för smittar av sig och bygger grunden för vilka starka och hållbara kulturer kan utvecklas på. 
 • Att vara lojal till sina kollegor och till sina vänner är också något jag värderar högt. Det är en häftig känsla att veta att man kan lita på sin omgivning och att man ger allt för varandra i alla lägen. Det skapar en trygghet och harmoni i vilket både individen och gruppen kan utvecklas.
 • Slutligen är ”tillsammans” är ett starkt ord som både gäller hur vi jobbar med och för varandra i en organisation, men också hur vi ser på samspelet med våra kunder, leverantörer och partners. Vi vill att våra kunder ska känna att vi tillsammans utvecklar deras verksamheter och på samma sätt vill vi att våra leverantörer och partners ska vara nära oss så att vi tillsammans kan möjliggöra varandras framgång.

Vilka fyra råd skulle du givit dig själv när du startade din ledarbana, som du med din erfarenhet idag, haft nytta av i början?

 • Att man som ny ledare för en grupp/enhet/organisation snabbt behöver säkerställa att de medarbetare och ledare du jobbar med delar ditt engagemang och att de är med på den färdriktning ni tillsammans stakar ut.
 • Vikten av att tydligt förankra och skapa en förståelse för uppdraget hos respektive medarbetare, ledare och grupp.
 • Att man ibland behöver utmana människor ordentligt för att de ska utvecklas och nå sin fulla potential.
 • Att du ska fortsätta vara dig själv, nyttja dina styrkor och utvecklas utifrån det. Alla behöver inte vara stöpta i samma form.

Har du någon person som betytt mycket för ditt lärande som ledare och vad var det du särskilt tog lärdom av?
Det är ett flertal personer som betytt mycket för mitt lärande. Jag har haft bra ledare och mentorer genom åren som både lyft och utmanat mig. Vidare har jag även haft otroligt bra medarbetare och kollegor som gett mig feedback och ställt krav på mig som gjort att jag både lärt mig nya saker, ompröva gamla sanningar och hjälpt mig att utvecklas.

Om du fick välja en helt ny bana, vad skulle det i så fall vara?
Om jag hade haft talangen och förmågan hade jag gärna varit framgångsrik i någon lagsport. Då detta (tyvärr) inte är fallet hade det varit intressant att testa på rollen som spelaragent.

Vad önskar du att man ska minnas från just ditt ledarskap den dagen du kanske väljer att göra annat?
Att jag hade en förmåga att skapa prestationsbaserade kulturer där människor och grupper utvecklades samtidigt som vi hade jäkligt roligt.

PotentialPodden™ - En ny serie om ledarskap

Vi fortsätter med vår serie, där Ella Lindgren, Chef för Försäljning och Medlemsutveckling på LRF denna gång samtalar med vår VD om ledarskap och empati.

Samtalen bygger på olika teman med viktiga och kluriga frågeställningar för chefer och ledare att reflektera kring och detta är det slutgiltiga samtalet i en serie om tre.

LYSSNA HÄR>> på de första 18 avsnitten och gärna avsnitten #16 och #17 som inleder denna serie.

I maj Månadsbrev intervjuar vi Linus Wallin, VD på Atea och Anna-Karin Grandin, VD på Coor.

Månadens tankeväckare

Senaste Nytt

VÅR METOD – HUR GÅR DET TILL?
Se vår senaste animerade video HÄR  som beskriver hur du skapar bättre resultat med hjälp av vår metod.

AFFÄRER DENNA MÅNAD
Retail, Finans och Offentlig Sektor. 

VÅRA KUNDER BERÄTTAR
Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de uppnår genom att använda vårt koncept. Här kan du se XL Bygg berätta mer.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Aktuella event hittar du här

Läs våra senaste pressartiklar här

Följ vår VD’s blogg: Tankar om Ledarskap 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev eller om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se. 

Följ oss gärna på våra sociala medier!