Maxa leveranskraften i ditt team!

Maxa
leveranskraften
i ditt team!

Play Video

Öka din kunskap om teamets styrkor och preferenser för att maxa leveranskraften!

Vår metod fokuserar på tre perspektiv; problemlösning, värderingar och genomförande – vilket ger dig och ditt team en djupare förståelse för ert sätt att agera och bidrar till att era satta planer verkligen genomförs.

Har du känt dig ”inboxad” av personlighetsanalyser?

Lurad? Vi slår hål på myten om att det är personlighet som skapar framgång.

Hämta inspiration och ladda ner ett utdrag ur vår grundare, Marika Skärviks senaste bok, för fler tips om hur du utvecklar ditt ledarskap.

Vad våra kunder säger:

”Det agila arbetssättet är en förutsättning för hela vår verksamhet. Vi kan nu snabbt sätta samman nya team, där var och en vet hur de kommer att agera. Vi får ett supereffektivt och självständigt team. Det garanterar ett resultat som överträffar de mål vi satt upp”.
VD inom IT-sektorn          

”Det här är verktyget som på ett smakligt och inkluderade sätt förenklar och snabbar på beslutsprocesser.  
Det går 13 på dussinet gällande analysverktyg, men Preferensanalysen skiljer sig verkligen från allt annat”.
VD inom Servicebranschen

”Verktyget har hjälpt oss skapa goda relationer och en bra kultur, går verkligen på djupet och ger ytterligare en dimension”. 
VD inom Försäkringbranschen