FÖRBÄTTRA MATCHNINGEN MED UPP

TILL 80% VID DIN NÄSTA REKRYTERING

PP_logo_VIT_RGB

FÖRBÄTTRA MATCHNINGEN MED UPP

TILL 80% VID DIN NÄSTA REKRYTERING

Du får möjlighet att förutse hur olika kandidater kommer att agera och leverera i er organisation, innan ni gör ert val.

Att hitta rätt person till rätt plats är en av de viktigaste och kanske svåraste delarna för en verksamhet. Matchningen är erkänt en av de svåraste delarna.

Nu kan du råda bot på detta och testa en del i vårt digitala matchningsverktyg ArbetsrelateratDNA™  kostnadsfritt. Det hjälper dig att förutse HUR en person kommer att AGERA och LEVERERA i er organisation, oberoende av ålder, kön, personlighet eller begåvning. Du kan matcha mot roll, kommande chef och hur personen passar in i er verksamhetskultur.

Med 10 års erfarenhet bekräftar också våra kunder att de får upp till 80% förbättrad matchning med en forskningsgrundad, validerad bild av hur en person t.ex. löser utmaningar eller finner lösningar.

Just nu erbjuder vi en kostnadsfri tolkning av resultatet och rådgivning, i samband med att du testar matchningsverktyget.

LYSSNA TILL VÅRA KUNDER

KOM IGÅNG OCH TESTA MATCHNINGSVERKTYGET!

När vi människor står inför en utmaning och behöver hitta en lösning, har vi olika sätt att prioritera tid och komplexitet. Utan kännedom och kunskap om detta, skapas helt olika bilder över hur vi ska gå tillväga. Det genomsyrar beslut, prioriteringar och uppfattningar om vad som är rätt och fel. Det skapar hinder i beslutsfattande och genomförande av aktiviteter kopplat till strategier och mål. Mer än 85% av misslyckade rekryteringar beror på omedvetna sätt att finna lösningar. Det visar ett stort antal genomförda undersökningar.

 

Matchningsverktyget åskådliggör olika sätt att prioritera tid och komplexitet och kan på det sättet nyttja hela potentialen i en organisation eller hos en individ. Du kan nu testa att få fram detta resultat genom att använda en del i vårt matchningsverktyg.

Du startar genom att välja det sätt för hur du önskar att en tilltänkt person ska agera och leverera, kopplat till tid och komplexitet, genom att svara på 5 frågor. Sättet att agera och leverera kopplas till 5 olika processer.

När ni har gjort era val, ingår en tolkning av resultatet och direkta råd kring vad ni kan tänka på i en pågående eller kommande rekrytering.

När du är klar, kontaktar vi dig via epost för en genomgång i ett digitalt möte, eller per telefon.

I vårt verktyg ArbetsrelateratDNA™ finns, förutom Problemlösningsperspektivet, även Genomförandeperspektivet och det Emotionella värderingsperspektivet.