FLER PRODUKTER

TOLKA

Verkställande chef och direktrapporterande chef går igenom sina respektive ArbetsrelateratDNA™ individuellt. Alternativt går verkställande chef igenom sin grupps aggregerade resultat. Kontakta oss

MATCHA

Workshop för medarbetare och chefer. Presentationen av VerksamhetensDNA™ och aggregerat ArbetsrelateratDNA™ på de gruppnivåer som önskas. Fördjupning och tolkning av individuella resultat i gruppform. Kontakta oss

HANDLEDA

Handledning och utbildning inom Potential Management™ eller kvalitetssäkring vid rekrytering. Handledningen riktar sig till chefer och/eller HR ansvariga för att implementera och använda PerformancePotentials verktyg och metod internt. Kontakta oss

MATCHA VID REKRYTERING

ArbetsrelateratDNA™ som kvalitetssäkring och urval vid rekrytering. Direkt tillgång till PeformancePotentials databas med individer som genomfört sitt ArbetsrelateratDNA™ på privat basis och matchar VerksamhetensDNA™. Kontakta oss